Je či není květináč obalem …

Někdy stačí jedna věta , nebo její část v textu, která vyvolá polemiku. Stejně se tak stalo v editoriálu v čísle 6, kde píši …stále nevyřešena otázka je u ryze zahradnického materiálu – květináčů, sadbovačů, ale na tapetě jsou i osázené truhlíky … (bylo to myšleno vzhledem k legislativě EU).

Byla jsem upozorněna, že tato otázka je již plně vyřešena a naše informace byly mylné.
Proto jsme se vydali na hledání pravdy o květináčích.
Současnost
V loňském roce několik firem požádalo o vyjádření MPO, zda je či není květináč obalem. Například na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 2. prosince 2002 opravdu hrnkové nádoby pro pěstování rostlin (květináče keramické/plastové a kontejnery různých tvarů i velikostí) nejsou obalem ve smyslu par. 2 písmena a) zákona č. 477/2001 Sb.
Zákon o obalech se projednával i s Odborem kompatibility Úřadu vlády, který se podílí na sbližování výkladových pravidel pro definici obalu. V definici je uvedeno …“V návrhových výkladových pravidlech je kromě jiného uvedeno, že se za obaly nepovažují výrobky, které představují nedílnou a neoddělitelnou součást zboží určeného pro dlouhodobou spotřebu a které mají zboží chránit po dobu jeho životnosti … Navrhovaná výkladová pravidla pak výslovně jako příklad uvádějí, že …“za obal nebudou považovány takové květináče, v nichž má být rostlina dlouhodobě uchovávaná“ …
Posud je vše jasné – květináč není obalem. Ale tato rozhodnutí podléhají správnímu řádu, to znamená, že se rozhoduje podle jednotlivých žádostí a nelze brát jedno rozhodnutí jako platné pro další, podobné či totožné případy. Bohužel, zde neplatí to, že bylo rozhodnuto jednou pro vždy. Každá nová žádost podléhá pracovníkům, na kterých závisí jak rozhodnou.
Budoucnost
Další „zrada“ přijde 1. 1. 2004, kdy rozhodující moc přejde z Ministerstva průmyslu a obchodu na Ministerstvo životního prostředí a poradní hlasy si podrží Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Legislativní rada vlády si přeje, aby rozhodování podléhalo i nadále správnímu řádu. Můžeme jen doufat, že MPO uplatní připomínku, že by rozhodování správnímu řádu podléhat nemělo.
Nejhorší ovšem je to, že není jisté, zdali nová česká legislativa převezme dosavadní vydaná rozhodnutí, nebo MŽP zahájí tažení pod heslem, že obalem je všechno. Již dnes dochází k nejednotnému pohledu na tuto problematiku. Občas se snaží někteří pracovníci dostat mezi obaly i úplné nesmysly. Třeba se jednou dočkáme rozhodnutí, že lokomotiva je obalem na strojvůdce.
Evropská unie
Zatím Evropským parlamentem prošlo 2. čtení přílohy ke směrnici, kde se řeklo, co je „doporučené“ a možná i „dobrovolné“. Zatím se pouze zpravodajci Evropského parlamentu rozčilují nad spoustou času stráveného na jednáních o tom, zdali květináč a obaly na různé nosiče je či není obal. V jednom z návrhu směrnice je dokonce uvedeno, že v případě pochybností bude rozhodovat Evropská komise. Možná, že po 3. čtení bude v obalech jasněji.
Podle 2. čtení není obalem květináč, který bude sloužit po většinu života rosliny (Společná evropská politika). Z hlediska ochrany životního prostředí … jestli jsou určeny především pro účely prodeje … a z pohledu kompromisního parlamentárního návrhu … zůstávají s rostlinou po signifikantní část jejího života.
Velká neznámá
Vždy škodí věci, když se nepoužívají přesné, dané termíny. Potom vznikají nedorozumění typu – přenoska (slouží k přepravě květináčů s materiálem nebo na dopěstování materiálu)). Ale přenoska, spíše podložka, nikdy ne sadbovač, neslouží k dopěstování materiálu, spíše by patřila do kategorie skupinových obalů. Kam se zařadí sadbovače, které nejsou součástí rostliny po většinu jejího života nebo malé květináčky, kam se mladé rostlinky přesazují a slouží jako pěstební (na krátkou dobu a následně jako prodejní obaly, ale ne po většinu roku). Co uděláme s dánskými CC kontejnery? Budou patřit mezi vratné obaly, stejně jako sadbovače Xtray od Syngenty?
Stále, podle EU, vznikají rozdíly mezi truhlíky prázdnými a vysazenými.
Šťastní jsou ti, kterým je to vše jasné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *