JE BAREVNÁ DEKORATIVNÍ MULČ PŘÍNOSEM ?

Barevná dekorativní mulč má své pevné místo v zahradní architektuře řady evropských států a v zámoří již několik let. U nás se zatím používá převážně mulčovací kůra. Pozitivní účinky mulčovacího materiálu jsou nesporné.

Zem na záhonech v parném létě tolik nevysychá, je chráněna před pleveli a prudkými změnami teplot a záhon navíc působí stále upraveně. Použí-váme-li mulčovací kůru, jsou však všechny záhony podobné, totiž tmavě hnědé. Češi se často při svých cestách do zahraničí s barevnou dekorativní mulčí setkávají, její použití je zajímá a začínají ji požadovat i doma. Dokladem toho je nebývalý zájem o tuto mulč na výstavě Flora Olomouc v dubnu 2003 a Květy v Lysé nad Labem v červenci 2003, kde naše firma barevnou mulč ve své expozici prezentovala.
V naší nabídce je barevná dekorativní mulč od rakouského výrobce v šesti barevných odstínech: žlutém, oranžovém, hnědém, ale také zeleném a modrém. To znamená nový pohled, nové možnosti celoroční úpravy okrasných ploch podle představ majitele, a při citlivém sladění mulčovacího materiálu s rostlinami či krajinou je možné dosáhnout zajímavého estetického efektu. Vezmeme-li v úvahu například žlutou, hnědou, červenou a zelenou barvu, nejsou právě tyto barvy v lese to nejpůsobivější, co v přírodě obdivujeme, když se podzim „povede“ ? Vhodným použitím barevné mulče můžeme mít na zahradě barevný podzim třeba přes celou zimu. Podobně žlutá či modrá mulč může v zahradě simulovat kvetoucí záhon a v průběhu zimy nemusí být zahrádka tak smutná. Také místa pod vysokými stromy, kde neroste tráva a jinak nevyužitelná a nevábná zákoutí lze mulčí jednoduše zkrášlit a oživit. I v nově zakládané zahradě má barevná mulč své uplatnění. Může vkusně vyplnit vzdálenosti mezi stromky a keříky, které se hned po výsadbě mohou zdát zbytečně veliké. Tam mohou barevné štěpky být právě to, co zaujme. Svou barevností zde tento mulčovací materiál jistě předčí kůru, přičemž půdu ochrání stejně tak dobře.
Barevná dekorativní mulč, kterou nabízíme, je složena z dřevěných štěpěk vyrobených z odkorněného dřeva jehličnatých stromů, obarvených vodostálými barvami. Tyto barvy se podle kriterií EU řadí do skupiny barev používaných v potravinářském průmyslu. Zvážíme-li i okolnost, že tato mulč má neutrální pH, jde tedy o mulčovací materiál, který neškodí půdě, rostlinám, ani člověku. V Rakousku a Belgii používají barevné štěpky na plochy dětských hřišť . Zde se uplatní výhoda barevnosti mulče, protože barvy děti přitahují, využijí se zde však i další přednosti, jako je bezprašnost nebo ochrana před rozbahněním. Tato mulč má také delší trvanlivost, neboť dřevo se rozkládá o 1/3 pomaleji než kůra.
Barevná dekorativní mulč je od června 2003 v prodeji v některých zahradnických centrech v již zmíněných šesti barvách a ve dvou velikostech štěpek. Hrubá mulč má velikost částic v průměru 10 – 40 mm a je k dostání v pytlích po 70 litrech. Používá se celoročně v parkových úpravách a zahradách do záhonů či skalek na plochy mezi keře, trsy trvalek i letniček, kde vhodnými doplňky mohou být kameny, pražce, plůtky nebo jiné zahradní doplňky, nejlépe ze dřeva. Esteticky i funkčně barevnou mulč využijeme také zakrytím půdy v kruhu okolo jednotlivých stromů. Záhon, kde chceme aplikovat dekorativní mulč, nejprve zbavíme plevelů, nakypříme a pak pokryjeme mulčí vrstvou silnou asi 4-6 cm. 70 litrový pytel vystačí na plochu asi 1,5 m² plochy. Na pozemcích s předpokladem silnějšího zaplevelení je účelné pod mulč natáhnout netkanou textilii. Při použití na cesty nebo jiné zátěžové plochy zvýšíme sílu vrstvy na 8-10 cm. Pokud jde o stálost barev, výrobce předpokládá trvanlivost minimálně 1 rok.
Jemná barevná dekorativní mulč ( velikost štěpěk je 4-12 mm) může být příjemným zpestřením, zakryje-li se jí zem v květináčích, truhlících nebo jiných pěstebních nádobách s květinami a to jak na zahradě, tak i na balkonech a terasách, ale i v interieru. Efektní je také použití jemné mulče v barvách při zimní úpravě okenních truhlíků například v kombinaci s větvemi dřevin. Jemná mulč je určena pro menší plochy a je balena po 7,5 litrech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *