Jaký bude květinářský obchod v roce 2004?

Stojíme na prahu EU. Před několika dny jsme řekli své ano a teď nás pronásledují obavy, jak vše dopadne. Polepšíme si nebo vstup do unie se stane propadem pro mnohé podniky? Jsme dostatečně připraveni a co tomu říkají ti, kterým se, obrazně řečeno, naplno otevřou cesty k nám? Vstup do EU se bude dotýkat i floristů – ceny za materiál se budou odvíjet možná jinak, potlačí zahraniční importéři naše dovozce nebo výrobce?

Holandská květinářská kancelář v čele s Ivanem Habrakenem, manažerem pro ČR, Polsko, Slovensko a Slovinsko, připravila na 18. června setkání velkoobchodníků, kteří mají co do činění s řezanými a hrnkovými květinami a rostlinami.
Ivan Habrakenem ukázal několik bodů z vývoje EU a seznámil přítomné s výsledky nezávislé studie květinářského resortu.
Hrubá domácí produkce
V současné době v EU žije 370 mil. obyvatel. Po přistoupení nových zemí se počet zvýší o 75 milionů na celkový počet dosáhne 445 mil. lidí. Stejně tak , jako u nás, si kladou obyvatelé „starých zemí“ unie otázku, co jim přistoupení nových zemí přinese. Předně, již dnes si mnoho zahraničních firem plánuje, že se dostane na náš trh a zvýší se tak zahraniční investice (1. místo zaujímá Nizozemsko, na 2. místě je SRN) nebo objem dovozu. Od založení unie do roku 2004 (vstup dalších zemí) se zvýší celkový počet obyvatel o 20 %. Ovšem HDP (hrubý domácí produkt) má v roce 2004 dosáhnout zvýšení pouze o 4,4 % ( 1973 +29 %, 1981 – 86 +15 %, 1995 +7,5 %). Nejmenší navýšení HDP bude způsobeno vstupem poměrně chudých zemí do společenství.
Životní úroveň
Pro nás je důležitá i životní úroveň. Vezme-li si, že průměrná úroveň v EU je 100 %, potom ČR dosahuje 68 – 69 %, Španělsko 80 %, Slovensko 48 % a Polsko, největší stát, který má přistoupit v roce 2004, pouze 40 %. Nejvyšší životní úroveň v EU, ale i na celém světě má Lucembursko – 190 %.
Dovoz a vlastní produkce
Holandský import vzrostl za posledních pět let v řezaných květinách o 27 % a u hrnkovek, což je zarážející, o 173 %. Nejvyšší nárůst zaznamenaly v Maďarsku, kde dovoz řezaných květin se zvýšily o 101 % a hrnkovek o 220 %. Celkový vývoz do Polska, ČR, Slovenska, Maďarska a Slovinska představuje 3,5 % celkového holandského vývozu. Předpokládá se, že po vstupu do unie se procento dovozu do těchto zemí zvýší na 10 %. Import řezaných květin představoval v roce 1998 594 mil. Kč, v roce 2002 720 mil. Kč, u hrnkových rostlin to bylo v roce 1998 123 mil. Kč a v roce 2002 již 315 mil. Kč.
Vlastní naše produkce (především letničky, nejedná se o školkařský materiál) má především lokální význam, naproti tomu produkce Polska a Maďarska bude mít velký význam i po rozšíření EU a vyvolá tlak na konkurenci. Jedná se o několik vysoce specializovaných zahradnických podniků s nejmodernějšími technologiemi a poměrně silným vývozem.
Sporná je otázka dovozců jak holandských, tak českých. Mezi české dovozce se počítají i jednotliví drobní dovozci, kteří se zaregistrují u holandské importérské organizace a přivezou materiál za několik tisíc nebo milion korun. Podle statistiky, která je tímto zatížena poměrně vysokou chybou, se počet holandských dovozců snížil od roku 2000 o dva a čtyři čeští přibyli. Předpokládá se, že po 1. 5. 2004 se počet holandských dovozců zvýší.
Pro jaké příležitosti nakupujeme květiny
Na prvním místě jsou stále dárkové kytice – 51 %, pro vlastní spotřebu se nakoupilo 20 % (v roce 1989 to bylo pouze 8 %), na výzdobu firem, podniků a pod směřuje dalších 8 %, pro pohřební účely je určeno 16 % a na svatební příležitosti 15 %.
Jaké vylepšení žádají zákazníci
Měla by se zvýšit kvalita a čerstvost řezaných květin (v dodávce bývají staré nebo nemocné rostliny). Stálí pravidelní zákazníci by přijali nižší ceny „za věrnost“. Vždy je kladně přijaté rozšíření sortimentu. Nezanedbatelné jsou služby a servis spojený s rostlinným materiálem.
Jaké jsou prognózy pro období 2003 až 2005
Třicetšest procent respondentů předpokládá, že se zvýší dovoz řezaných květin, a 29 % očekává zvýšení u hrnkových květin a rostlin a to především v prodejních sítích super a hypermarketů, kde ceny se pohybují na nejnižší úrovni, ovšem s nejnižším servisem. Rapidně se sníží prodej v kioscích a pouliční prodej, naproti tomu se zvýši v zahradnických centrech, řetězcích a vlastních obchodech.
V současné době češi nakupují v 69 % v řetězcích a pouze ve 22 % v menších obchodech.
Za co a jak utrácíme
Roční výdaj na jednoho obyvatele ČR představuje 282 Kč za řezané květiny a 157 Kč za hrnkové rostliny a květiny.
Předpokládá se, že u řezaných květin se zvýší nákup o 1 – 8 % a u hrnkových rostlin o 3 – 11 %. Alespoň jednou za rok řezané květiny nakoupilo 67 % dotázaných, zbytek nikdy
Muži nakupují z 62,8 %, ženy v 69,6 % případů. Nejsilnější skupinou pro nákup řezaných květin je věková kategorie 32 až 39 let – 78 %.
Hrnkovou rostlinu si alespoň jednou koupilo pouze 39 % respondentů, z toho muži v 21,6 % a ženy zachraňovaly situaci v 56,1 %. Nejsilnější věkovou skupinou pro nákup hrnkovek byla kategorie 40 až 44 let (45,2 %). Je zajímavé, že u nákupu hrnkového materiálu , kromě nejnižší věkové kategorie 15 – 17 let, nebyly zaznamenány větší rozdíly ve věku nakupujících. . V roce 1989 hrnkovky nakupoval větší počet zákazníků.
Ze studie vyplynulo, že 72 % kupujících kupuje květiny častěji a více a to z důvodů především častějších květinových dárků a se zvýšením nabízených příležitostí – sv. Valentýn a Den matek. Nemalou roli sehrává i širší sortiment, ale i to, že zákazníci vlastní více peněz. Pouze 9 % kupuje květiny ve stejném objemu nebo nižším a to z důvody vysoké ceny.
Jaké máme šance a co na nás číhá
Musíme doufat v ekonomický růst, který je navázán na zvýšenou odměnu. Vvíce peněz znamená i větší nákup květin, které patří do nadstavby. Zrušení dovozních přirážek by teoreticky mělo snížit ceny květin a hrnkovek . Zvýšení počtu svátků nebo významných příležitostí opět napomáhá prodeji. Zvyšuje se nákup pro vlastní potřebu. Poptávku zvyšují i nové produkty na trhu
Vstup nových zemí se negativně odrazí na růstu HDP, což sníží životní úroveň stávajícím zemím. Proto musíme počítat s dlouhodobou stagnací naší životní úrovně. Čeští floristé musí mít dostatečné množství informací nejen pro svoji práci, ale i pro zákazníky, kterým musí být schopni poradit v celém spektru dotazů, spojených s dokonalým servisem.

Prognózy jsou jedna věc, druhou je realita, kterou zatím není nikdo schopen přesně určit. Vždy však platilo a platí i dnes, že dobrá, solidní firma se nemusí bát konkurence.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *