Jak vznikal Doporučený seznam odrůd

Když bylo na valné hromadě Svazu školkařů České republiky v lednu roku 2002 rozhodnuto vydat obrazovou publikaci s fotografiemi a stručnými popisy rostlin málokdo tušil, jak strastiplná cesta tomu bude předcházet. Dobrý věc se však podařila a pomáhá v práci nesčetnému množství lidí.

Výběr sortimentu v nové publikaci měl odpovídat neširšímu zastoupení rostlin vhodných pro pěstování v našich podmínkách v tuzemských školkách. Začal se sestavovat seznam vhodných druhů – listnáčů, jehličin, vřesovištních rostlin, trvalek, růží i ovocných dřevin. Po jeho odsouhlasení byli požádáni členové svazu o poskytnutí vhodných fotografií ze svých archivů. Brzy se ukázalo, že tímto postupem se jich získá velmi málo. Nabídka sice nebyla malá, ale vhodných k reprodukování s přesným popisem se nedalo vybrat potřebné množství. Dalším krokem bylo oslovení několika domácích profesionálních fotografů. I tam byla situace neschůdná – někdy cenou, většinou však ne zcela vhodným záběrem a chybějícím přesným určením. Na řadu přišlo jednání se zahraničními agenturami o možnosti odkoupení vhodných fotografií. Zde byla překážkou cena, která by v konečném součtu znamenala velmi vysokou cenu budoucí publikace a tedy její neprodejnost.
Spolupráce se zahraničím
Jedna z oslovených agentur z Vídně však přeci jenom přišla se zajímavou nabídkou: Pokud by jí byl svěřený i tisk publikace, poskytne většinu požadovaných fotografií velmi výhodně. Dokonce bylo možné si u většiny požadovaných druhů vybrat z několika záběrů či detailů. Ve výběru bylo zařazeno 800 druhů a kultivarů rostlin. Chybějící fotografie byly dodány některými členy předsednictva svazu. Vše nabíralo rychlý spád. Mezičasem byl Ing. Karel Hieke s předstihem požádán o zpracování popisů k okrasným dřevinám. Popisy k trvalkám, travinám a kapradinám byly vypracovány Ing. Dášou Rajnochovou a Ing. Josefem Holzbechrem, CSc. O zbytek textů se podělili členové předsednictva. Doprovodnou pomůckou je i vícejazyčný slovník názvů vyobrazených rostlin zpracovaný panem Horákem (česko-latinsko-anlicko-německý). Grafické symboly (piktogramy) navrhnul a zpracoval Adam Procházka.
Po seznámení se s předběžným rozpočtem bylo jasné, že i přes výhodnou nabídku agentury není dostatek finančních prostředků na vydání publikace. Požádali jsme o dotaci Ministerstvo zemědělství a to nám vyhovělo. Přesto však ještě několik set tisíc korun chybělo. Řešení se našlo. Členům svazu byla nabídnuta možnost zálohově si předplatit (neznámou a nehotovou věc) minimálně ve výši deset tisíc Kč a pak obdržet za výrobní cenu odpovídající počet výtisků. Tímto způsobem jsme nakonec získali dalších 400 tisíc Kč a mohli uzavřít smlouvu o vydání 15 tisíců kusů na křídovém papíru s osmi sty kusy fotografií v rozsahu 98 stran.
Vše se muselo z důvodů přislíbené dotace stihnout do konce listopadu. Nastal závod s časem, který jsme nakonec vyhráli.Na valné hromadě v lednu 2003 byly členům svazu předány již první výtisky Doporučeného seznamu odrůd rostlin. Celá náklad byl během roku a půl rozebrán a proto byl objednán dotisk dalších 15 000 kusů. Je potěšující, že o publikaci je trvalý zájem a mnoho lidí, odborníků i laiků si ji chválí jako dobrou a názornou pomůcku.
Se souhlasem vydávající agentury Schanda bylo vše převedeno do elektronické formy na CD a fotografie jsou současně základem obrazové fotoencyklopedie rostlin na svazových webových stránkách www.svaz-skolkaru.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *