Jak ušetřit na energii

Zmínku o konání si zaslouží odborný seminář pořádaný Z klubem v prostorech ÚZPI Praha, konaného dne 10. prosince 2001, jehož organizační a odbornou garanci převzala Ing. Helena Součková, CSc. z Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky.

Tématem byla Energie v zahradnictví, kromě toho se hovořilo o stavu současného květinářství, možnostech dotací a příspěvků pro pěstitele. Na závěr zazněl referát o předvstupním nástroji Evropské unie pro kandidátské země, programu Sapard, tedy jeho části určené zahradnictví.
Jak náročné a přitom důležité je hospodaření s energií ve sklenících ví každý zahradník. Ne však každý zná veškeré možnosti a zákonitosti z něj vyplývající.
Ing. Z. Nachlinger, přednesl svůj příspěvek o hospodaření s energií ve sklenících. Ing. Marcela Sabelová, tajemnice SKF, podala informace o současném stavu českého květinářství. Ing. Jan Kubín ze Státního fondu životního prostředí, Ing. Jiří Bém z České energetické agentury, Ing. Vladimír Dobiáš, ředitel odbytového družstva CZ Flora nabídli možnosti svých společností a Ing. Jaroslav Zíka z MZe se vyjádřil k tématu společných organizací trhu, Ing. Helena Součková, CSc. hovořila o nákladovosti v zahradnictví.
Vraťme se k přednášce Ing. Zdeňka Nachlingera, přednášku věnoval památce nedávno zesnulého Ing. Jana Pavlíka, pracovníka VÚKOZ v Průhonicích, autora mnohých statí o ekonomice a hospodaření s energiemi ve sklenících.
Semináře tohoto typu jsou pořádány jednou do roka a účastní se jich nejen specializované firmy a jejich zaměstnanci, ale i studenti a zástupci odborných středních a vysokých škol.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *