Jak našly nový domov citrusy, orchideje a další rostliny

V zahradnické veřejnosti, tedy té profesionální, se tak často nestává, že se vybuduje nový, moderní skleník. Buď za ním stojí velké finanční náklady jednotlivce nebo organizací, které dotují dané zařízení. Na okraji pozornosti stojí školy a na samém konci ty školy, které se zabývají výchovou a vzděláním postižené mládeže.

Proto jsme přivítali zprávu, že ve čtvrtek 28. 11. 2001 se otevřely brány nových skleníků v Brně na Kociánce, v areálu Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež. Při této slavností příležitosti se uskutečnil 6. ročník výstavy citrusů a orchidejí, kterou pořádali „zahradníci“ ústavu společně s Klubem citrusářů a orchidejí. Vlastní sbírkový materiál byl doplněn klubovým, informačními tabulemi a popiskami. O pořadatelskou a informační službu se podělili s velkým nasazením a elánem budoucí zahradníci ústavu spolu s členy klubů.
Co je to Kociánka
Kociánka je svět sám pro sebe. Poskytuje kompletní péči handikapovaným mladým lidem od 3 do 25 let. Tvoří uzavřený objekt, který se rozkládá v sousedství Královopolských železáren. Ústav byl založen v roce 1919 učitelem a humanistou Janem Chlupem z iniciativy Dr. Alice Masarykové a MUDr. Rudolfa Jedličky jako zařízení pro komplexní péči o tělesně poškozené děti.
Ústav se rozkládá na ploše 13 ha v prostředí anglického lesoparku s renesančním zámkem. Zřizovatelem a majitelem ústavu byl původně Spolek „…s cílem začlenit tyto defektní jedince do života po stránce pracovní i společenské“. Byl to nepředstavitelně nadčasový a možno i říci nadlidský úkol.
V současné době ústav nabízí kompletní učební systém ve formě denního, týdenního a celoročního pobytu Vzdělávání se zaměřuje nejen na vlastní nabytí znalostí, ale především na získání samostatnosti a nezávislosti, učí mládež kulturně žít. Zároveň poskytuje i zábavu a zabezpečuje profesionální přípravu žáků. Kromě středních škol (obchodní akademie, obchodní škola pro tělesně postiženou mládež, střední odborné učiliště pro tělesně postiženou mládež, rodinnou školu pro tělesně postiženou mládež) najde mládež uplatnění v SOU, která provádí praktický výcvik v učebních oborech dámská krejčová, pánská krejčová, brašnář, mechanik a opravář pro stroje a zařízení, který se přejmenuje na zámečníka, mechanik elektro zařízení, zahradník, výroba konfekce, zemědělský výroba, elektrotechnická výroba, zvláštní mechanik opravář.
Nás zajímali především zahradníci, kteří do loňského roku pracovali v historických, romantických sklenících, kde mnozí přicházeli k úrazu jednak v důsledku nerovnosti terénu, jednak díky nedostatečné výši. O technických parametrech nemluvě. Proto bylo vynikajícím prvním počinem již to, že roce 2000 se vybudovala jedna část skleníků o rozloze 300 m2, kde ve volné půdě našly svůj nový domov citrusy. Některé zde byly vysazeny již v roce 1986.
Frekventanti zahradnického oboru jsou, dalo by se říci, na tom „zdravotně“ relativně dobře. Podmínkou pro úspěšné studium je dostatečný samostatný pohyb, kde se předpokládá přenášení různých zátěží a vykonávání prací v různé výškové hladině. To, co se nám zdá samozřejmé, je někde velkou a nepřekonatelnou překážkou.
Není skleník jako skleník
Mluvíme o skleníku a přitom se jedná o plastové „skleníky“, dnes již o dva (a jeden by byl ještě nutně potřebný) typu Richel – Multispan (Francie), které se dodávají s půlkulatou střechou, opláštěnou E.V.A. nafukovací trojvrstvou koextrudovanou fólií se záruční dobou 45 měsíců. Krycí fólie je uchycena speciálními úchytkami pouze na dvou místech a to v místě okapu (pevná část střechy) a na předním okraji ventilačního otvoru. Nový koncept upevnění dává fólii maximální životnost.
Skleníky Multispan jsou vhodné pro pěstování veškerých kultur díky velké variabilnosti.
Konstrukce je z ocelových pozinkovaných profilů.
Skleník na Kociánce je čtyřloďový s výškou pod okapem 3,50 až 4,00 m. Jedna část bude využívána částečně jako množárna, částečně na produkci hrnkových kultur.
Větrání se uskutečňuje pomocí střešních větracích oken, která jsou zavěšena na hřebenu podle převažujících větrů vlevo nebo vpravo po celé délce skleníků. Velkoplošná střešní ventilace pokrývá 50 % zastřešené plochy. Všechna větrání se ovládají motorem a jsou řízena klimapočítačem, který ve spolupráci s meteorologickou stanicí také zajišťuje pomocí senzorů zavření střechy nebo pouhé přivření při silném větru a dešti.
Opláštění boků a čel je provedeno Makrolonem (polykarbonát PC 10), který je velmi odolný. Vyznačuje se dobrými izolačními a bezpečnostními parametry a dodává se s desetiletou zárukou.
Okapy pro odvod dešťové vody jsou vedeny po obou stranách střechy a vývody jsou vyvedeny uvnitř skleníku. Srážková voda je sváděna do vodních rezervoárů (4 x 3 m3 ) a zpětně bude použita při zálivce.
Všechny lodě jsou vybaveny stínovkami ULS 15 s mechanickým a automatickým ovládáním stínování a tepelného izolování. Při stínování se má snížit množství dopadajícího světla na rostliny nebo zajistit odražení části slunečního záření mimo prostor skleníku. Při omezení tepelných ztrát se mají především snížit ztráty v noci a v zimním období. Tepelnými clonami lze ušetřit nejméně 20 % nákladů na vytápění.
Topení je horkovzdušné. Tři množárenské stoly mají spodní topení, které je nezávislé na prostorovém topení. Všechny vytápěné prostory jsou řízeny klimapočítačem. Horní skleník s volnou půdou se vytápí v zimě na 4 – 5 0C, spodní, kde budou hrnkové kultura a množárna na 18 – 20 0C.
Spodní skleník je vybaven posuvnými stoly o rozměrech 2,03 x 5,00 m se závlahou příliv/odliv.
Předpokládá se, že k závlaze se bude používat zachycena srážková voda. Stoly řeší zálivku typem příliv/odliv, dále je k dispozici horní závlaha (trysky) a ruční pomocí hadice.
Celou realizaci výstavby prvého a druhého bloku zasklených ploch provedla firma Agrotherm Brno. I oni se podíleli na úspěšné stavbě nejen vlastním kvalitním provedením, ale i pomocí těsně před kolaudací, kdy se dodatečně sehnaly peníze na pojízdné stoly a tak bylo možné skleníky dovybavit doslova na poslední chvíli.
Co dodat závěrem
Všechny děti jsou naše děti a naší povinností je se o ně starat a pomoci jim nastartovat vlastní život, tak, jak je to nejlépe možné. I k tomu jim pomohou nové skleníkové prostory. Doufáme, že se najde i „nějaký“ zbytek peněz a během krátké doby se pojedeme podívat na kolaudaci nového, posledního bloku.
Do areálu se chceme vrátit. Stojí za to. Plánů na rekonstrukci lesoparku mají mnoho, ale ty peníze… pomůže jim každá maličkost, kterou můžete vy postrádat. Méně klíčivá osiva, která použijí nejen pro produkci, ale třeba při aranžování nebo výrobě různých dárkových věcí na kterých procvičují motoriku. Když jsme viděli, jak žádný uzávěr, sklínka nebo obal nepřijdou nazmar, docela nás to překvapilo. Možná, že i vy najdete něco, čím by bylo možno pomoci těmto dětem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *