Jak být úspěšný v narůstající konkurenci

Není tajemstvím že ekonomická situace německých zelinářů vykazuje setrvalé zhoršování vlivem narůstající konkurence dovozu zeleniny z oblastí s příznivějšími výrobními podmínkami. Přední pěstitelé se nicméně dokáží i za této situace orientovat natolik, že nejen přežívají, ale svoje podnikáni dynamicky zšiřují.

Příkladem může být i předseda správní rady známé tržnice Roisdort u Kolína nad Rýnem pan Haetmaets, hospodařící na 10 ha vlastní a na 70 ha pronajaté půdy poblíž Kolína n.R. Zavčas pochopil, že nemůže nadále pěstovat ty druhy zeleniny, které po léta pěstoval jeho otec, ale pružně se přizpůsobovat jak požadavkům trhu, tak i situaci, vytvářenou měnícími se podmínkami výroby (dostupnosti vhodných pozemků, závlahové vody, spolehlivých pracovních sil, ekologických požadavků atd.).Opustil nerentabilní produkci rychlené zeleniny, neboť neměl možnost se územně rozšiřovat a bral i v úvahu další lokální faktory. V polním zelenářství se zpočátku orientoval na pekingské zelí a bulvový celer. Protože se pěstování pekingského zelí především díky nabídce stále výkonnějších odrůd i spotřebitelské oblibě stalo více mé ne běžnou záležitosti i v Německu, hodlá od této plodiny upustit. Naopak, paletu druhů rozšiřuje o cukrovou kukuřici, radicchio, reveň, sladký fenykl, černou ředkev, vodnici, řapíkový celer, tykve a zimní květáků. Rozsah pěstováni jednotlivých druhů a načasování sklizně během roku pružně přizpůsobuje požadavkům trhu. Největší úspěch je zvládnutí produkce radicchia, u něhož dosahuje nejen vysoké výtěžnosti tržních hlávek, ale i intenzivní. probarvenosti díky uplatnění zásobního hnojení čpavkovým dusíkem (známý systém Depot). Stejnou techniku hnojení využitá i při hnojení celeru pro pozdní sklizeň s natí. Na rozdíl od běžného hnojení jen dusíkem získává tak celer s pevnější , kompaktnější a tmavě zelenou natí i při sklizni v listopadu.
Zaměstnává kolem 70 sezónních pracovníků z Polska. Velký důraz klade na pečlivou organizaci práce, neboť polovinu pracovní doby tráví ve velkotržnici v Roisdorfu jako její představitel. Pro racionální komunikaci s pracovníky využívá jednoduchou magnetickou tabuli, na které je patrné rozmístění konkrétních pracovníků i techniky v daném pracovním dni. Vlastní chladírnu na 400 tun zeleniny, kolem 1000 velkoobjemových palet, techniku na mytí a balení zeleniny včetně recyklačního zařízení na vodu a čističky odpadních vod. Mnohé druhy zeleniny upravuje tržně přímo na poli, k čemuž využitá sklizňový vůz opatřený nádrží na vodu o obsahu 1000 litrů, což se osvědčilo zejména při sklizni radicchia a sladkého fenyklu, neboť čerstvá ulpěná zemina se snadněji odstraňuje přímo po sklizni nežli po převozu na stacionární pracoviště.
Cennou pomoc má ve své manželce, rovněž zahradnicí. Velmi podrobně sleduje ekonomiku svého pronikáni a dokáže reagovat na nepříznivé výkyvy. Ačkoliv tvrdí, že pracuje se spolehlivými silami, hnojení a zákroky v ochraně rostlin jsou jeho doménou. Používáni chemických ochranných prostředků omezuje na minimum, u radicchia je téměř vylučuje. Díky velmi pečlivé agrotechnice nejsou u rychle rostoucích kultur vážnějším problémem plevele. Přechod na organickou výrobu však hodlá ponechat až svému synovi, pokud se on sám k tomuto kroku odhodlá.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *