Autor
Kategorie:
Nezařazené

Jablko roka 2006

V dňoch 28. a 29. septembra 2006 sa v SR uskutočnil 5. ročník celoslovenskej súťaže jablko roka. Súťaž pre zástupcov veľkovýrobnej praxe sa konala súbežne s 11. ročníkom súťaže o najkrajšie jablko, v ktorej sa hodnotili odrody jabĺk od drobných pestovateľov.

Obidve súťaže spoločne organizoval Slovenský zväz záhradkárov Bratislava, v spolupráci s Ovocinárskou úniou SR a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou – FZKI Nitra. Priebeh vyhodnotenia vzoriek a ich prezentácie verejnosti sa konalo po prvýkrát na výstavisku Agrokomplex Nitra v pavilóne K v rámci veľtrhu Lignumexpo. Poslaním súťaže Jablko roka, ktorú vyhlasuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR a OÚ SR bolo podporiť rozvoj tržného ovocinárstva na domácom trhu. K tomuto účelu boli prihlasovateľom z firiem zaslané podmienky súťaže. Dôraz pri hodnotení vzoriek sa kládol na kvalitu plodov, tvarovú i veľkostnú vyrovnanosť, vyfarbenie i drobné chybičky vyskytujúce sa na povrchu šupky. Okrem kvality plodov sa posudzovala celková úprava vzorky v normalizovanom obale, vrátane jeho označenia pre obchodné využitie.
Do súťaže sa prihlásilo osem pestovateľov s 39 vzorkami z 23 odrôd. Všetky vzorky postúpili do súťaže a boli hodnotené päťčlennou komisiou v zložení zástupcov MP SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, SPU – FZKI Nitra, Ústavu vedecko-technických informácií Nitra a ÚKSÚP Veľké Ripňany. V kolekciách vzoriek bol zastúpený široký sortiment odrôd počnúc odrodou ‘Gloster‘, ‘Jonagold‘, ‘Jonagold‘ klon Novajo, ‘Pinova‘, ‘Selena‘, ‘Topaz‘, ‘Golden Delicious Reinders‘, ‘Gala‘, ‘Gala Imperial‘, ‘Gala Galaxy‘, ‘Fuji‘, ‘Fuji Kiku 8‘, ‘Granny Smith‘, ‘Lysgolden‘, ‘Redwinter‘, ‘Rubinola‘, ‘Santana‘, ‘Braeburn‘, ‘Rosana‘, ‘Melodia‘ až po odrodu ‘Idared‘.
Komisia mala náročnú úlohu, nakoľko bola konštatovaná zvyšujúca sa kvalita prezentovaných plodov v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi súťaže. Vystavené odrody mali vysokú kvalitu aj od pestovateľov, ktorí sa neumiestnili na prvých troch miestach. Jednotlivé odrody boli vyhodnotené a zoradené podľa súčtu bodov, ktoré získali za jednotlivé znaky od každého člena komisie. Kritéria súťaže boli nekompromisné a prejavili sa na konečnom poradí aj iných kvalitných odrôd, ktoré nemali na obaloch obchodné označenie vystavovanej odrody vrátane ovocného druhu, odrody, kvality, kalibrácie, krajiny pôvodu. Z uvedeného dôvodu boli mnohé vystavované vzorky označené len názvom odrody priloženým na obale.

Výsledky:
Zlatú medailu za 1. miesto s 207 bodmi získala odroda ‘Rubinola‘ z firmy Galafruit & CO, s. r. o., Malá Tŕňa, strieborná medaila za 2. miesto 205 bodmi patrí odrode ‘Golden Delicious Reinders‘ z firmy Danubius Fruct, s. r. o., Dunajská Lužná a bronzová medaila bola udelená za 3. miesto odrode ‘Pinova‘, vypestovanej firmou OVD Dvory nad Žitavou.
Vyhodnotenie súťaže vykonal 28. 9. na slávnostnom odovzdávaní cien v Nitre predseda komisie z ÚKSÚP Veľké Ripňany. Diplomy a medaile odovzdali RNDr. Mária Pohanková z MPSR, odboru rastlinných komodít a predseda OÚ SR Ing. Valter Heck. Vecné ceny odovzdali zástupcovia firiem Bayer CropScience, Agrovita, spol. s r . o., Arysta LifeScience.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *