Izrael – země zaslíbená

Staré úsloví říkající „co Čech, to muzikant“ sice pozbylo časem platnost, ale snad stále ještě můžeme prohlásit: „co Čech, to zahradník“. Někteří zahradníci jsou sběratelé, ať už se věnují skalničkám, jiřinám či různým odrůdám jablek. Jiní touží mít něco speciálního co nikdo jiný nemá a pídí se po nových netradičních druzích a kultivarech. I když se sortiment stále rozšiřuje, přeci jen jsme omezeni, a to jak při pěstování ovocných druhů, tak v šíři jejich odrůd a variet, přírodními podmínkami. U nás především nízkými zimními teplotami. Jiná situace je v oblastech, kde je trochu tepleji a kde je limitujícím faktorem nedostatek vody.

Územní rozmanitost prohlubují klimatické rozdíly
Jako inspirace může posloužit stát Izrael. Přestože jde co do velikosti o malou zemi, zahrnuje rozmanité oblasti, od zalesněných vysočin a úrodných zelených údolí po hornaté pouště, od pobřežních nížin k polotropickému údolí Jordánu. Klimatické podmínky vázané k prostředí jen prohlubují rozdíly. Srážky přicházejí v nejchladnějším období roku – od listopadu do dubna. Na chladnějším severu spadne přes 700 mm za rok, k jihu se stoupající teplotou množství srážek klesá, co do počtu i do objemu, a u Eilatu dosahuje pouhých 25 mm.
Rozličné podnebí a topografické a půdní podmínky umožňují pěstování rozsáhlého počtu ovocných druhů. Ovoce navíc často dozrává mimo hlavní sklizňovou sezónu, a tak doplňuje a prodlužuje období, kdy je lze koupit v obchodě.
Ovocné druhy z různých zeměpisných pásem
V Izraeli se setkáme s ovocem původem téměř ze všech klimatických pásem. Porosty máslovitých avokád a nepřeberného množství šťavnatých citrusů z pobřežních oblastí střídají v chladnějších výšinách severu sady jabloní, broskvoní či třešní a dnes již proslulé golanské vinice. A zatímco Galilejskému jezeru vévodí plantáže tropických banánovníků, v negevské poušti vítají poutníka háje datlových palem.
Ovocnářství v Izraeli
Zemědělství reprezentuje asi 2,5 % HDP a 3 % exportu. Odebírá však příliš mnoho stále vzácnější vody a je proto stále více omezováno. Pan Wallach, vlastník ovocné školky o rozloze okolo jednoho hektaru, v blízkosti města Hadera, se proto stále více specializuje na maloodběratele a drobné pěstitele. To mu dovoluje zachovat velkou škálu nabízených ovocných druhů a jejich odrůd. Důraz klade na chutnost odrůd, prodloužení období sklizně a rezistenci k chorobám.
Školka pana Walacha nabízí širokou škálu ovocných stromků k uspokojení maxima požadavků: stromky opadavé i stálezelené, jak drobné keře, tak dobře stínící stromy. Rostliny s dekorativním olistěním, rostliny popínavé či vhodné pro živé ploty a mnohé další. Jedná se o rodinný podnik umístěný přímo u domu vlastníka. Provoz zajišťuje majitel za pomoci několika pracovníků, jejichž počet se mění podle sezóny, mimo sezónu zaměstnává dva stálé zaměstnance v sezóně se počet pracovníků pohybuje okolo osmi. Dům obklopuje ovocná zahrada, která slouží k odpočinku i k demonstračním účelům. Ukazuje nabízené druhy i ve vzrostlém stavu. Zároveň bourá předsudky o tom, že ovocná zahrada je plná chorob a škůdců.
Ze sortimentu
Sortiment školky je rozdělen do několika základních sekcí. První jsou opadavé ovocné druhy, zahrnující klasické druhy mírného pásma, např. jabloně, broskvoně a nektarinky, moruše, kdouloně, révu, smokvoně a granátovníky. Další je zvlášť vyčleněná velká skupina citrusů. Vedle u nás běžně známých pomerančovníků, mandarinek (včetně nových snadno loupatelných odrůd), citroníků a grepů i druhy více exotické jako lajm, bergamot, kumkvát či etrog. Třetí skupinu tvoří subtropické a tropické druhy jako mango, datlová palma, karambola, banánovník, papája, makadámie, liči, lokvát, anona, olivy, avokádo a mnohé další. Kromě známých a tržně pěstovaných ovocných druhů se školka pyšní velkým počtem neobvyklých a méně známých ovocných druhů z celého světa.

Množení
Ve školce se rostliny množí převážně vegetativně – očkováním Forkertovým způsobem a roubováním do rozštěpu. Oproti našim podmínkám je nutno důrazněji chránit roub – zavázáním jemnou plastickou páskou nebo zakrytím papírovým sáčkem. Výpar je zde příliš vysoký a prosté zamáznutí voskem by bylo nedostačující. Se štěpováním se začíná počátkem února: nejdříve citrusy, následují druhy mírného pásma a v pozdějších měsících ostatní subtropické a tropické druhy, postupně až do října. Někdy návštěvníka překvapí stromky s více naštěpovanými odrůdami, to je dobré nejen pro lepší opylení, ale též pro prodloužení sklizně i pro obohacení jídelníčku.
Výpěstky jsou pěstovány ve foliových krytech, v kontejnerech s pískem. Za 6 – 12 měsíců jsou připraveny pro expedici. Prodávají se v kontejnerech, vyvázané k bambusové tyčce a označené jménem druhu a odrůdy. Neprodané stromky jsou po přesazení do větších kontejnerů přesunovány do sadu. Stejně jako mladé sazenice jsou zavlažovány a hnojeny kapkovou závlahou. Ta je řízena počítačem. Každá část školky má svůj vlastní režim, který se řídí druhem a stářím rostlin.
Zákazníci po příjezdu obdrží nabídkový katalog, prohlédnou si obchod a pak s pracovníky konzultují, který druh a odrůda je pro ně nejvhodnější, způsob jejich pěstování, řezu a ochrany. Několikrát během roku jsou pořádány speciální propagační akce. Jde o semináře, na kterých se zájemci učí např. štěpování či řezu ovocných rostlin. Vše probíhá v příjemném prostředí školky a je doplněno nezbytným občerstvením.

Na svých cestách pan Wallach stále doplňuje svoji sbírku o další ovocné druhy. Vždyť jich je na světě tolik a Izrael je přece země zaslíbená.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *