Itálie vyvíjí nové odrůdy GM jablek rezistentní vůči strupovitosti

Využitím technik genetického inženýrství přistoupili vědci z boloňské univerzity spolu se švýcarskými kolegy k vývoji jablek rezistentních ke strupovitosti. Izolovali gen rezistence Vf a vložili jej do explantátů jablek. Ukázalo se, že u rostlin, kde byl tento gen aktivní, bylo zabráněno houbě Venturia inaequalis napadat listy.

Využitím technik genetického inženýrství přistoupili vědci z boloňské univerzity spolu se švýcarskými kolegy k vývoji jablek rezistentních ke strupovitosti. Tradiční šlechtitelé rostlin usilují o produkci odrůd rezistentních ke strupovitosti již padesát let.
Ačkoli již byly vyvinuty odrůdy rezistentní k houbě způsobující strupovitost – Venturii inaequalis, ty produkují obecně ovoce špatné kvality. Problém je v tom, že jiné, nežádoucí geny jsou těsně spojeny s genem rezistence vůči strupovitosti – Vf.
Tyto nežádoucí geny nemohou být snadno odstraněny, dokonce ani po šesti nebo více časově náročných zpětných křížení. Namísto toho vědci izolovali samotný gen Vf a vložili jej do explantátů jablek odrůdy ´Gala´. Po patnácti měsících byli vědci schopni na regeneračním médiu testovat rostliny na přítomnost genu Vf a ukázali, že u rostlin, kde byl tento gen aktivní, bylo zabráněno vláknům podhoubí – hyfám houby Venturia inaequalis, aby napadly jednotlivé listy.
Vědci nyní plánují, že pokročí s dalšími testy využívajícími přirozenou a umělou inokulaci celých rostlin v pokusech v růstové komoře a sklenících.
Tyto experimenty ukazují některé z pokroků GM technologie, která zavádí jenom jeden žádoucí gen do nové linie. Také v tomto případě tento gen pochází z jabloně a nemůže být popsán jako „cizí“.
Jestliže bude tento výzkum úspěšný, povede k vývoji rezistentních odrůd, které umožní pěstitelům snižovat množství potřebných aplikací fungicidů (v současné době až 20 za rok).
Avšak na komerční GM jablka, rezistentní vůči strupovitosti, si budou muset spotřebitelé ještě několik let počkat.
Grower, 138, 2002, č. 47, s. 13

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *