Inovace sortimentu meruněk

Jedním z rozhodujících faktorů pro stabilizaci a ekonomicky výhodné pěstování meruněk je bezesporu výběr odrůd. Tvorba nových odrůd a výběr spolehlivějších klonů je dlouhodobě řešen v ČR a to na několika pracovištích.

Jedná se o pracoviště na ZF Lednice, Seva-Flora Valtice, VŠÚO Holovousy, ŠVS Veselé (SR) a o několik soukromých šlechtitelů. Co se tedy v součastnosti nabízí pro modernizaci a inovaci sortimentu?
V tomto ohledu je nutno přihlížet na odrůdy v Seznamu odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize, které jsou určeny k běžnému množení, a u novinek k souhlasu vlastníků odrůd. O něco komplikovanější je situace u odrůd, které jsou v tzv. registračním řízení. Tyto odrůdy by neměly být předmětem obchodního zájmu, lze je však množit pro výzkumné účely (poloprovozní pokusy).
Pracoviště ZF Lednice nabízí ze Seznamu registrovaných odrůd zejména odrůdu :
Leskora
Dobré zkušenosti s touto odrůdou potvrzují výsadby v Kobylí. Jedná se o rannou odrůdu
(-16 až 18 dní před odrůdou ’Velkopavlovická’ – VP). Je spolehlivě plodná, patří k částečně samosprašným odrůdám, je citlivější k moniliovému úžehu a to především tím, že na jednotce plochy má mnohonásobně větší počet květních pupenů než např. odrůda ’Velkopavlovická’. Vyžaduje regulaci plodnosti. Roubový materiál této odrůd je dostupný pouze na Seva – Flora Valtice a na ZF v Lednici.
Lejuna
Jedná se o ranou odrůdu (-14 dní) vysoce mrazuodolnou, a plodnou. U této odrůdy je nezbytné provádět probírku plodů. Nevýhodou této odrůdy je to, že vyžaduje ochranu proti moniliovému úžehu, vyplývající z bohatého kvetení a hustoty květů.. Rouby jsou prozatím k dispozici pouze na ZF v Lednici, v budoucnu budou i Seva-Flora Valtice. Odrůda je vhodná pro přímý konzum i na zpracování (mražení).
Leala
Tuto odrůdu doporučujeme pro svoji dlouholetou potvrzenou mrazuodolnost a pravidelnost sklizní. Jde o pozdně kvetoucí a zrající odrůdu. Zraje o 5 dní po VP. Plody jsou velmi kvalitní, ve švu se však později vybarvuje. Je vhodná pro okrajové oblasti, rouby jsou k dispozici pouze na ZF v Lednici.

Lerosa
Je středně až slaběji vzrůstná, zraje 7 dní před VP. Plody jsou středně velké (47 g), bez výraznějšího líčka. Vyznačuje se polní tolerancí ke gnomonii, avšak po letošním roce jsme zaznamenali nutnost provádět ochranu proti moniliovému úžehu. Rouby jsou k dispozici na ZF v Lednici.
Lebela
Odrůda zrající přibližně s VP, má zajímavý charakter upevnění plodů na plodonoši (pevně drží). Jde o průmyslovou odrůdu. Rouby jsou k dispozici u firmy Kostiha ve Valticích a na ZF v Lednici.
Ledana
Raná odrůda (-12 dní před VP). Vysoce plodná, má zdravý růst, ale sklon k přeplozování (nutná probírka). Rouby jsou rovněž u pana Kostihy a na ZF v Lednici.

V procesu registrace (od r. 1998) máme následující odrůdy:
Lednická
Jde o plodnější klon odrůdy ’Velkopavlovická’, kvete jeden den po kontrole a zraje současně s ní. Rouby jsou k dispozici zatím jen na ZF Lednice.
Minaret
Odrůda kvete 2 dny po VP a zraje 7 dní po VP. Plody jsou středně velké, chutné, s lákavým líčkem. Je vysoce samosprašná a výrazně plodnější než VP. Rouby této odrůdy jsou zatím pouze na ZF v Lednici.
Palava
Odrůda středně zrající (-5 dní před kontrolou). Plody jsou velmi totožné s mateřskou odrůdou VP, rovněž i projev plodnosti je podobný s VP. Plody jsou však atraktivnější. Roubový materiál je možno prozatím získat pouze na ZF v Lednici.
Morava
Zraje 2 dny po VP, plody jsou velmi blízké mateřské odrůdě VP, jsou však atraktivnější, středně velké. Rouby lze sehnat na ZF v Lednici.
Legolda
Raná odrůda (-12 dní před VP), plodnější než kontrola. V letošním roce prokázala odolnost vůči moniliovému úžehu. Plod je velký okolo 55-60 g. Chuť dužniny je výborná. Jedná se o odrůdy v registračním procesu, rouby jsou k dispozici pro výzkumné účely zatím jen na ZF v Lednici.

Pro inovaci sortimentu připravili pracovníci Seva-Flora Valtice dvě odrůdy, které se v současnosti nachází v registračním řízení. Jde o odrůdy Eliška a Radka.
Eliška
Zraje současně s VP, plody jsou velké, dříve vybarvují, plodnost je vysoká, odrůda je méně vzrůstná.
Radka
Raná odrůda, zraje současně s odrůdou ’Leskora’, raně kvete, v příznivých letech je vysoce plodná.

Firma Lyvana má připraveny odrůdy:
Goldrich
Je odrůdou středně zrající – 4 dny před VP, potřebuje opylovače. Je odolnější k mrazům a spolehlivěji plodná než VP. Plod je větší (55 – 70 g), velmi pevný, bez líčka jednotně vybarvený, lákavý.
Odrůda je v registračním řízení a rouby je možné po individuální dohodě zajistit.
Další odrůdy v registračním řízení z této firmy jsou Alfa, Beta a Gama.

VŠÚO v Holovousích mají pro rok 2001 povolené k množení odrůdy Darina a Kompakta. V roce 1996 přihlásili k registraci odrůdy Harcot, Harlayne a Harogem u nichž je k dispozici roubový materiál pro vyzkoušení.
Darina
Pozdní odrůda, zraje asi 7 dní po VP. Plod je větší, s líčkem, dobré chuti. Hmotnost plodu se pohybuje kolem 55-65 g. Odrůda je samosprašná. Plodnost je průměrná, nevyžaduje probírku. Květy jsou dosti odolné vůči Monilia laxa. Vhodné pro okrajové oblasti pěstování. Roubový materiál je k dispozici na VŠÚO Holovousy.
Kompakta
Raná odrůda, zraje 7 dní před VP. Má sklon k přeplozování, vyžaduje probírku, jinak jsou plody drobné. Jestliže je přiměřená násada, tak jsou plody středně velké (40-50 g) žlutooranžové barvy bez líčka. Květy jsou odolnější vůči jarním mrazíkům, není odolná ve dřevě. Roubový materiál je k dispozici na VŠÚO Holovousy.
Harcot
Je ranější odrůda (-5 dní), plody má poměrně velké (60 g), chutné, jsou však citlivější k praskání. Dobře plodí a osvědčuje se v okrajových podmínkách pěstování.

Harlayne
Je pozdní odrůda (+5 až + 7 dní po VP), plody jsou středně velké, pevné konzistence, univerzálního využití. Plodnost je však střední, má imunitu k šarce švestek. Je vhodné pro všechny pěstitelské oblasti.
Harogem
Jde o odrůdu zrající asi týden po VP, středně velké plody velmi výrazně zabarvené, plodnost je střední.

Seva-Flora Valtice zastupují některé slovenské odrůdy z ŠVS Veselé při Piešťanoch. Rouby však nezajišťují. Jedná se odrůdy: (zapsané v Seznamu odrůd):
Vestar
Vysoce samosprašná odrůda zrající 4 dny po VP. V některých letech je hůře odlučitelná od pecky, plody jsou střední, pevné, chutné. Je citlivější k monilióze.
Veselka
Samosprašná odrůda, zraje 10 dní před VP, má lákavý vzhled a plodnost je na úrovni VP.
Vesprima
Pozdní (+ 4 dny), velmi otužilá odrůda, vysoce plodná se středně až velkými plody.

Článek vznikl na základě konzultací s Ing. J. Blažkovou, Ing. R. Peňázem, Ing. I. Oukropcem a prof. Ing. Z. Vachůnem, DrSc.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *