IFTA Tour 2009

Na konci ledna roku 2009 uspořádala organizace IFTA konferenci zabývající se pěstováním ovoce, konané u příležitosti výstavy Fruit Logistika v Berlíně. IFTA sdružuje ovocnáře, výzkumná pracoviště, školkaře, aj. nejen z USA. U této příležitosti navštívilo 60 členů na odborném studijním výjezdu před konferencí mimo jiné i ČR, Slovensko, Rakousko a Německo.

Rád bych zde tlumočil poděkování organizace IFTA navštíveným podnikům – ZEMOS Velké Němčice a. s., Patria Kobylí a. s, Ovocnářské unii ČR za prezentaci ovocnářství v ČR a šlechtitelům (VŠUO Holovousy s. r. o. a Ústav experimentální botaniky AV ČR) za prezentaci novošlechtění jabloní.
Zároveň při setkání zaznělo mnoho zajímavých informací ze zámoří, např. z USA či Austrálie.

Trendy výsadeb USA
Pěstitelé v USA v současné době sází na intenzivní výsadby jabloní na podnožích vzrůstnosti M9. Nejčastěji sázené podnože jsou NIK 29 (Klon M9 školky René Nikolai z Belgie), Budakovski 9 (Původem z Ruska, podnož je červenolistá, rezistentní k Ervínka amylovora, velmi dobrou mrazuodolností, ale s nižší specifickou plodností než podnože M9), a podnože M9 klony NAKB (T337, T338). V menších množstvích se uplatňuje podnože M26 EMLA. Pouze velmi malé procento ovocnářů stále poptává stromky na středně bujných či bujně rostoucích podnožích MM106 nebo MM111. Dále se pomalu rozšiřují podnože z Cornell Univerzity – nazývané CG – CORNELL GENEVA 14, 16, 30 aj.- šlechtitel Dr. Robinson. Tyto podnože jsou rezistentní k spále růžokvětých. Nejslibnější výsledky má CG11 – podobné vzrůstnosti jako M26.
Sady na slabě rostoucích podnožích se sází v hustotě zhruba 2500 – 3000 kusů na hektar s opěrnou konstrukcí dřevo a dráty. Dřevěné opěrné sloupky jsou v USA levnější než opěrný systém s betonovými sloupky. Stále častěji pěstitelé budují také protikroupové sítě v nových výsadbách

Vysazované odrůdy
Jako ekonomicky nejefektivnější odrůdou v sadech v loňském roce byla hodnocena odrůda HoneyCrips. V Evropě se jedná o klubovou odrůdu Honeycrunch francouzské firmy Pomanjou (pěstitele, obchodníka s ovocem a zpracovatele). V USA je to odrůda pro všechny pěstitele a obchodníky. Honeycrips byla vyšlechtěna na UNI Minnesota. Zmíněná odrůda vyžaduje velmi dobrou agrotechniku.
Minimální mzda v USA je 8,8 USD, v sadech se obvykle platí brigádníkům 9,5 USD, stálým zaměstnancům 10-12 USD. Východ USA zaměstnává na sklizeň ovoce brigádníky např. z Jamajky, na západě USA sklízí ovoce většinou Mexičané. Množství stromků vyprodukovaných v ovocných školkách mírně stoupá z důvodu vysazování intenzivních sadů. Pro výsadbu se používají 1 či 2 leté stromky, ale pouze s přirozeným rozvětvením. (Nejedná se o knipy s 5-8 větvemi, ale stromky mající 1 či třeba 3 větvičky přirozeně narostlé ve školce).
Z odrůd se nejvíce v posledních letech sází Gala, Pink Lady a HoneyCrips méně početné zastoupení v nových výsadbách mají Fuji, Braeburn, Grany, Golden nebo Red Delicious. Z nových odrůd je nutné ještě zmínit „Pacifik Rose“. Z ovocných druhů se v USA rozšiřují plochy třešní, u ostatních druhů plochy stagnují, či se mírně snižují..
Pěstitelé nedostávají dotace na produkci, ale státem je podporováno poradenství a výzkum.

Zajímavosti od protinožců
Pár informací např. z Austrálie: v nových výsadbách se nejčastěji objevuje Gala (40 %), Pink Lady 40 %, Fuji 10 %. Zbylých 10 % zaujímají další odrůdy. Stromky jabloní se sází převážně na M9, málo na podnoži M26 a MM106. V posledních třech letech poklesla poptávka po stromcích zhruba o 50 %! Nejefektivnějším ovocným druhem z ekonomického hlediska jsou třešně, dále peckoviny (meruňky, broskvoně a nektarinky), pak jabloně (ty ale mají „stabilní“ výnosy a z toho vyplývající příjmy). Ovocnáři v současné době preferují pro výsadby klasické konvenční odrůdy oproti klubovým, neboť za ně v současné době dostávají na domácím trhu stejné ceny. Stromek jabloně stojí 4-5 EUR, peckoviny pěstované zejména na podnoži Lovel-Neumanguard stojí 3,5-4 EUR.
Návštěvníci z USA byli mile překvapeni kvalitou prezentovaných nových odrůd jabloní – novošlechtění a z konzistentní, velmi vysoké úrovně navštívených podniků (Rakousko, Slovensko, ČR, Německo, Polsko), ať už se jedná o systémy pěstování (sady), skladování, třídění, či certifikace produktu ovoce „potraviny“ ve střední Evropě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *