I vy hledáte pro výsadbu jehličnany s kořenovými baly?

Nová nebo rekonstruovaná zahrada či veřejná zeleň je navržena, terénní modulace je hotova a začíná se podle plánu výsadby osazovat. Tady bude stát solitérní strom a támhle barevná skupinka stromů a keřů.

Pak máte možnost „sáhnout“ do školky a vybrat si malý stromek, krásný, pravidelně rostlý, který ale bude ještě potřebovat několik let k tomu, aby zaplnil plochu a stal se opravdovým skvostem zahrady. Nebo potom mnozí, především ti netrpělivější, volí další způsob a to výsadbu vzrostlého stromu s kořenovým balem, který byl několik let připravován a tvarován na to, aby se mohl stát ozdobou zeleně. Při opatrném vyzdvihnutí a následném přesazení ihned bude mít svoji vysokou okrasnou hodnotu. Možná, že ve školce Jana Káchy na západním okraji Prahy si vyberete z několika tisíců jehličňanů stromy podle svých představ.

Patříte-li mezi ty druhé a máte-li strach, se vzrostlého stromu jinak nedočkáte, máte dvě množnosti. Můžete (nebo spíše pracovníci firmy, která provádí realizace) přijít do školky a zakoupit si dovozový materiál nebo si vybrat z naší produkce.
I my jsme měli možnost podívat se na jednu takovou školku, kde vedle produkce vánočních stromků se specializují v posledních několika letech na dodávku jehličnatých stromů s kořenovým balem. Již dnes si můžete označit „svůj“ strom, který budete potřebovat za dva, tři roky nebo třeba hned na podzim. Všechny stromy jsou tvarované, zdravé, silné. O jejich kvalitě a ceně hovoří i to, že majitel spolupracuje s několika realizačními firmami, kterým na základě jejich požadavků stromy připravuje a dodává.
Jak vše začalo
Za vše mohou restituce. Polnosti se navrátily, chytré hlavy se zamyslely, co s nimi dál. Jedním z mnoha nápadů bylo založit plantáž vánočních stromků, kterých byl v prvních letech totální nedostatek a všechny stromy pěstované zahradnickým způsobem pocházely z dovozu.
Proto se rozhodli v roce 1995 k rozhodnému kroku a postupně na ploše 3,5 ha začali vysazovat mladé jehličnany.
První výsadba se uskutečnila v roce 1995. Převážně se jednalo o Pinus nigra, Pinus silvestris, dále Picea pungens, Pseudotsuga menziessii. Malou partii tvořil smrk ztepilý (Picea excelsa Link., syn. P. abies Karst., P. vulgaris Link.), který v teplých a suchých oblastech trpí hnilobou a je citlivý na prach a kouř.
Větší pozornost se věnovala smrku pichlavému (Picea pungens Engelm.), kterého vysadili 1000 ks. Předností je jeho odolnost k mrazu, raší později než domácí smrk. Roste pomaleji. Šedomodře zbarvené formy jsou odolné vůči kouřovým plynům. Vytváří mnoho okrasných forem, proto je i ve výsadbě zastoupena forma bílá i zelená.
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menzisesii. syn. Ps .douglasii Car., Ps.taxifolia Britt.), která pochází z přímořského pruhu od Kalifornie po Kanadu, byla vysazena v počtu 800 ks. Patří mezi rychle rostoucí dřeviny. Velké rozdíly se objevují v jednotlivých proveniencích především v odolnosti k mrazům
Největší zájem je o borovici černou (Pinus nigra Arn.) a lesní (P. silvestris L.). Vzhledem k poměrně hustému sponu je nebezpečí objevení se sypavky, proti které pravidelně provádějí postřik.
V roce 1996 se vysadily pro vánoční účely – k řezu, smrk ztepilý (Picea excelsa) a smrk pichlavý stříbrný (Picea pungens glauca) ve sponu 1 x 1 m. Již dnes vědí, že optimální spon by měl být alespoň 1,2 x 1,3 m.
Pomalu rostoucí je jedle kavkazská (Abies nordmanniana Spach.) u které se tvarují boční větve. Tím, že raší později než naše domácí jedle, unikne pozdnějším mrazům.
Rok 1997 byl ve znamení borovice černé (Pinus nigra) a lesní (Pinus silvestris) v poměru 1 : 1 (1500 kusů). Tvarovací střih se provádí v momentě, kdy se začnou jehlice odklánět od letorostů. Probudí se tím spící očka a vyprovokuje se bohatší větvení (4 – 5 větviček).
Abies nordmanniana (jedle kavkazská) byla vysazena v roce 1998 z maďarské sadby.
Výsadba na ploše 3,5 ha se uskutečnila za 3,5 až 4 roky, ale lepší by bylo, kdyby se postupovalo pomaleji v průběhu 5 až 6 let. Na ploše dochází k rotaci porostu.
Při vstupu na plochu vás zaujmou bidélka pro ptáky, která ovšem neslouží dravcům, ale ostatním letcům, kteří při dosedu na mladé terminály a větvičky je poškozují, vylamují a následně konečný tvar stromku není pravidelný.
Od roku 1999, kdy došlo k prvnímu vyzvednutí stromů s kořenovým balem (nejžádanější pro výsadby jsou 2 m vysoké borovice černé) nedošlo ke změně ceny. Podíváte-li se do ceníku, zjistíte, že např. žádaná borovice černá 160 cm vysoká je za 1030 Kč, borovice lesní 200 cm za 976 Kč, smrk pichlavý (stříbrný) 160 cm za 925 Kč, douglaska tisolistá 200 cm za 1806 Kč a jedle kavkazská 150 cm za 1288 Kč + 5% DPH.
Vybrané stromy (Pinus sylvestris, Pinus nigra, Picea pungens glauca, Pseudotsuga menziessii a Abies nordmanniana) s kořenovým balem je také možno dodat v kontejneru HK 65 l za příplatek 170 Kč/kus.
Vyzvedávání stromů s kořenovým balem se soustřeďuje na dvě období – jaro a podzim. Kořenový bal při vyzdvihování a transportu se zajišťuje jutou s kterou se vkládá do drátěného koše, který se stáhne a upevní. V tento moment již nehrozí nebezpečí vydrolení zeminy nebo poškození kořenů. Velký bal má v průměru 50 cm a výška dosahuje 35 – 40 cm, menší (jedle) dosahuje průměru 42 -45 cm a výšky 30 cm.
Pěstitel uvažuje o rozšíření ploch i sortimentu o další provenience Pinus nigra pyramidalis, Pinus strobus densa, Pinus nigra austriaca, Abies homolepis , Abies concolor glauca, Abies koreana Picea omorica atd.V tento moment bude potřebné vybudovat závlahu a tím omezit přírodní výkyvy ve vodních srážkách.
Kombinace pěstování Vánočních stromků na plantážích (jak již bylo publikováno v čísle 9/99 – Vánoční stromky z okolí Prahy) a pěstování stromů s kořenovým balem dává větší naději na uplatnění na trhu a ekonomickou jistotu pěstiteli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *