Autor
Kategorie:
Nezařazené

HortiFlora Europe 2002

Ve dnech 17. až 20. dubna se uskuteční ve Varšavě 2. mezinárodní květinářská, zahradnická a floristická výstava ve varšavském Mezinárodním výstavním centru.

Výstava je určena obchodníkům a profesionálům nejen Polska, ale také z okolních států.
Hlavním organizátorem je BTO Lisse, Nizozemsko
Bude rozčleněna do následných sekcí:
 profesionální pěstitelé květin, rostlin, ovoce a zeleniny
 majitelé a management zahradnických center
 floristé a majitelé květinek
 obchodníci, importéři a exportéři květin, rostlin a zeleniny
 profesionální zahradníci a zahradní architekti
 komunální zástupci, zástupci univerzit, parků…

Situace v Polsku
V posledních letech dosahuje v Polsku průměrný nárůst HDP 4 %. Na rozdíl od nás privátní zemědělský sektor zaměstnává 70 % populace. Rozvoj v Polsku můžeme také posuzovat podle vstupu zahraničního kapitálu do tohoto sektoru. Ten v posledních třech letech představoval 12 bilionů US dolarů. Polsko se svými 39 mil. obyvatel bude představovat 40 % celkového tržního potenciálu deseti budoucích nových členů Evropské unie.

Varšava – obchodní centrum Polska
Varšava hraje důležitou roli v ekonomice a v sociálním životě polského obyvatelstva. Kromě mezinárodního obchodního centra je i centrem kulturního života. Se svými 1,6 mil. obyvatel představuje velkou nákupní sílu. Je místem mnohých organizací, asociací a řídicích institucí tuzemského i zahraničního původu. Je vstupní branou do Polska a jeho obchodu.

Profesionální zahradnictví v Polsku
Každoročně se zvyšuje pěstování zeleniny, květin a cibulovin. Celkové plochy zeleniny dosáhly 240 000 ha, z toho je 1050 ha pod sklem. Hlavní skleníkovou kulturou jsou rajčata (60 %), a okurky (30 %). Mezi hlavní polní plodiny patří zelí, cibule, řepa a karotka. Květinářská pěstitelská plocha představuje 800 ha, z toho je 500 ha pod sklem. V roce 2000 bylo postaveno 80 ha nových profesionálních skleníků.
Polsko se vyznačuje vysokou ovocnářskou produkcí, která se rozkládá na ploše 270 000 ha a představuje jedničku mezi vývozci zmrazeného ovoce a jablečného džusu.
Rychlý nárůst zaznamenala i ekologická produkce.
Přes nárůst ve výrobě, všechny sektory potřebují nové technologie, nové skleníková hospodářství, všeobecnou modernizaci nebo aspoň rekonstrukci.

Květinářství a floristika
Poláci rádi využívají příležitostí, kdy mohou darovat květiny nebo je nakupovat, ať to jsou běžné dny nebo např. sv. Valentýn nebo Svátek všech svatých. Jejich obliba v květinách se odráží i ve zvýšeném množství květinek, které jsou jednak jako květinové síně s prodejem živých květin a rostlin, jednak jako floristická centra se širokou nabídkou floristických potřeb.

Varšavské Mezinárodní výstavní centrum
Nové Mezinárodní výstavní centrum bylo postaveno a otevřeno v roce 2000 jako multifunkční centrum vhodné pro výstavy, konference, semináře, setkání a bankety.
Nachází se v nově vystaveném čtvrti Wola, dva kilometry od centra města a 15 minut od mezinárodního letiště. Výstavní centrum se rozkládá na celkové ploše 18 000 m2, ve třech pavilonech, z čehož výstavní plocha představuje 10 000 m2.

Polská republika, několik údajů na konec
Polsko je situováno ve středu Evropy. Má 38,6 milionů obyvatel, z nichž 62 % žije ve městech. Stát je členěn do 16 provincií s vlastní správou. Obyvatelstvo tvoří z 97,6 % Poláci, kteří v 95 % se hlásí ke katolické církvi.
Největší část země leží v rovině. Lesy je pokryto okolo 27 % země.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *