Hobby program

Registraci prováděné ÚKZÚZ podle zákona 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, podléhají i hnojiva určená k použití na zahrádkách a v domácnostech. O stále rostoucím významu těchto hnojiv svědčí jejich početní nárůst během posledních let.

Tak zvaný „Hobby program“ zahrnuje široké spektrum výrobků od pěstebních pěstebních substrátů a zemin, pomocných rostlinných přípravků, pomocných půdních látek až po hnojiva minerální, organominerální, organická.
Je velkým kladem, že všechny výrobky jsou dnes povinně doprovázeny nezbytným textem popisujícím kromě jiného alespoň rámcově oblast použití, dávkování, obsah jednotlivých živin, bezpečnost práce a první pomoc. Je to přímý dopad shora citovaného zákona o hnojivech. Z pohledu uživatele lze hnojiva na trhu rozdělit na výrobky určené zdatným zahrádkářům a výrobky určené začátečníkům.
Skupina výrobků pro zdatné zahrádkáře vyžaduje určité znalosti z oblasti požadavků jednotlivých rostlin na výživu, značnou znalost v pěstování a jisté zkušenosti. Faktem však zůstává, že všeobecná znalost zahrádkářů v ČR je na vysoké úrovni. V této skupině jsou převážně hnojiva přebalovaná, což jsou hnojiva určená k použití v zemědělské velkovýrobě. Patří sem jednosložková hnojiva, různá NPK, PK, NK, NP hnojiva jak tuhá, tak kapalná a další.
V současnosti se výrobci snaží upoutat pozornost i začátečníků, kteří nemají nezbytné zkušenosti s pěstováním rostlin a sestavují výrobky určené pro úzké okruhy pěstovaných rostlin. Většinou se jedná o NPK hnojiva pevná, či kapalná, minerální nebo organominerální určená k hnojení po dobu celé vegetace. Případně jsou vyrobeny i sady zahrnující několik hnojiv s návodem na jejich použití v průběhu vegetace.
Špičku mezi hnojivy, z hlediska jejich účinnosti, tvoří pomalu působící hnojiva ať na bázi chemických sloučenin nebo povrchově upravovaných granulí hnojiv.
Při použití hnojiv povrchově upravených jsou kulturní rostliny zásobeny odpovídajícím množstvím živin v závislosti na teplotě prostředí. Přitom tloušťka povrchové vrstvy hnojiva určuje dobu působení hnojiva a pohybuje se v širokém rozmezí od 3 měsíců až do 18 měsíců. Podle použitého typu se může aplikovat hnojivo pouze jednou za sezonu s jistotou, že zásoba živin vydrží po celou dobu vegetace.
Je třeba poznamenat, že výrobky podléhající registraci podle zákona o hnojivech jsou hodnoceny stejně, ať už jde o výrobky určené obci amatérů, nebo jsou užívány v zemědělské velkovýrobě. Po dobu platnosti rozhodnutí o registraci jsou všechna hnojiva kontrolována v rámci odborného dozoru, zda jsou na trh uváděna hnojiva odpovídající podmínkám registrace. Uživatel tak má neustále jistotu, že kupuje zboží, které odpovídá všem zákonným požadavkům. Při jeho uvážlivém použití podle připojeného návodu se může těšit na bohatou úrodu, přitom si může být jist, že nedojde k nežádoucí kontaminaci půdy rizikovými látkami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *