Autor
Kategorie:
Nezařazené

Hnutí za zvýšení podpory konzumu ovoce a zeleniny získává stále větší podporu

Po velkém úspěchu kampaně „5 a Day“, jejímž posláním je od roku 1991 podporovat spotřebu čerstvého i zpracovaného ovoce a zeleniny v USA, nalezlo toto hnutí nesmírnou podporu širokých zdravotnických, producentských i spotřebitelských kruhů zemí EU.

Tato v jednotlivých zemích poněkud rozdílně koncipovaná kampaň sleduje podobně jako v USA získání široké spotřebitelské veřejnosti k získání pravidelného návyku na konzum ovoce a zeleniny v pěti různě kombinovaných dávkách denně jako preventivního prostředku omezujícího rizika nejzhoubnějších civilizačních chorob – rakoviny a krevního oběhu. Ze zemí EU probíhá tato kampaň v Dánsku, Finsku, Francii, Řecku, Velké Británii, Nizozemsku, Rakousku, Švédsku a Španělsku, na nejširší bázi v Německu. Stranou nezůstalo ani Norsko a Švýcarsko.
V Německu byla založena jednota „5 am Tag e. V.“, jež si dala rovněž za cíl usilovat o změnu potravních návyků Němců. Patronát nad ní převzalo Spolkové ministerstvo pro ochranu spotřebitele, výživu a zemědělství. Kampaň je podporována Komisí EU. Členy zmíněné jednoty je Německá společnost pro rakovinu ( i v USA pocházela iniciativa především od tamní Národní rady pro rakovinu), Německá společnost pro výživu, některá zemská ministerstva pro hospodářství, zemědělství a vinařství a řada dalších státních i nestátních organizací a institucí ze všech oblastí zdravotnictví a výživy. Jednota „5 am Tag e. V.“ je aktivně podporována poradci v oblasti lidské výživy, asistentkami- dietářkami, lékaři i kuchaři. Na národní úrovni jsou do kampaně zapojeni četní producenti ovoce a zeleniny a výrobků z nich a rovněž i distributoři těchto produktů.
Jednota „5 am Tag e. V.“ si stanovila dosáhnout toho, aby spotřebitelé k roku 2005 konzumovali ovoce a zeleninu či výrobky z nich pětkrát nebo vícekrát denně a aby byl obyvatelstvu objasněn zdravotní význam ovoce a zeleniny. Jednota financuje své aktivity ze členských příspěvků a ze sponzorských darů. Používání loga a sloganu je udělováno za úplatu a je o ně velký zájem.
Zapojení potravinářství do této kampaně má ústřední význam, neboť potravinářství přichází denně do styku s miliony spotřebitelů a může aktivně ovlivňovat jejich návyky jak při koupi potravin, tak při spotřebě. Nezastupitelnou roli hraje přitom zejména gastronomie.
Kampaň získala velkou odezvu ve sdělovacích prostředcích. Angažování růstných ministerstev, úzká spolupráce producentů, zpracovatelů, obchodu a gastronomie umožnila využití nejrůznějších cest k ovlivňování široké veřejnosti o významu ovoce a zeleniny pro ochranu zdraví. Stále více partnerů, jak organizací a podniků, tak i jednotlivců se začleňuje do jednotky 5 am Tag e.V. Internetovou stránku jednotky navštíví měsíčně přes 10 000 zájemců (www.5amTag.de).
Jak je vidět, převzetí některých amerických zkušeností nemusí být vždy jen módní, konjunkturální záležitostí. Převod v USA úspěšné kampaně „Five a Day for Better Health“ může být velmi prospěšnou záležitostí, významně přispívající k upevnění zdraví.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *