Hnojivá závlaha jahod

V poslední době se podstatně změnil způsob pěstování jahod. Kromě používání mulčovací folie především kapková závlaha získala na důležitosti. To ovšem znamená vyšší náklady na technické vybavení a vodorozpustná hnojiva, což přináší zvýšení kvality a výnosu.

Význam hnojivé závlahy
Při intenzivní výrobě jahod náklady na hnojiva představují pouze 1-2 % z celkových nákladů. Chyba při výživě však může mít dramatický dopad na návratnost investice. Nedostatek v hnojení se může projevit ve snížení kvality a nedosažení sklizňového potenciálu. Na druhé straně nadměrná aplikace hnojiv přináší také negativní dopad. Příliš dusíku například snižuje výnos, zvyšuje množství nepravidelných plodů a snižuje i chuťovou kvalitu plodů. Nadbytek draslíku snižuje výnos a průměrnou velikost plodů.
Proto je vhodné složení hnojiv, které je aplikováno ve správnou dobu, nesmírně důležité. Také ostatní požadavky musí být dodrženy a to zejména optimální závlahová dávka.
Na podzim nastává velice důležité období, kdy optimální závlaha a správná výživa pozitivně ovlivňují výnos v následujícím roce.
Příjem živin u jahod

Průměrný příjem živin u jahod podle Litena u odrůdy Elsanta (1996)

*kg/ha
*N*P2O5*K2O*MgO
Výhonky a kořeny*63*10*80*10
Plody*62*9*110*4
Celkem*125*19*190*14

Během vegetativní fáze je příjem dusíku a draslíku přibližně na stejné úrovni. Později během tvorby plodů rostlina potřebuje vyšší příjem draslíku v porovnání s potřebou dusíku. Toto má pozitivní vliv na kvalitu plodů. Potřeba hořčíku se rovněž snižuje.
Následující doporučení vyrovnává potřebu živin mezi vegetativní a generativní růstovou fází.
Hnojivá závlaha Kristalonem a CalciNitem
Pro hnojivou závlahu jahod doporučujeme použití Kristalonu Červeného (12+12+36+1+st. prvky) a CalciNit (Hydro ledek vápenatý). Kristalon je standardní hnojivo používané v Holandsku pro hnojivou závlahu jahod mnoho let. Obsahuje všechny stopové prvky v chelátové vazbě a má vysoký podíl dusíku v nitrátové formě.
To má pozitivní vliv na rozvoj kořenového systému a tvorbu plodů. CalciNit je 100% vodorozpustný ledek vápenatý, který je určen speciálně pro kapkové závlahy a hydroponii. Obsahuje 15,5 % dusíku a 19 % vodorozpustného vápníku. CalciNit není zdrojem pouze nitrátového dusíku, ale také vápníku.
V případě vyšší potřeby stopových prvků je možno přidat do základního roztoku také Tenso Cocktail. Při zvýšené potřebě železa doporučujeme přidat Tenso Fe.
Několik příkladů hnojivé závlahy jahod
Pěstování z frigo sadby (výsadba na jaře, první sklizeň ve stejném roce):
* Při výsadbě: aplikuje se malé množství bezchloridového NPK hnojiva Hydrocomplex Partner jako základní hnojení (200 kg/ha do řádků). V případě dobře nahnojeného pozemku a kvalitně řízeného závlažování není základní hnojení nezbytné.
* První týden po výsadbě : pouze se zavlažuje.
* Druhý týden po výsadbě až do konce sklizně: 250-300 kg/ha Kristalon Červený, 10 – 12 x po 25 kg/ha, 125-150 kg/ha CalciNit, 5 – 7 x po 25 kg/ha.
To znamená aplikovat během deseti týdnů každý čtvrtý den 25 kg hnojiva na hektar (dvakrát Kristalon a jednou CalciNit)
* Po sklizni do konce září: jednou za týden 25 kg/ha Kristalon a následující týden 25 kg/ha CalciNit
Tradiční způsob pěstování (výsadba v srpnu a sklizeň v následujícím roce)
* Při výsadbě: aplikuje se malé množství bezchloridového NPK hnojiva Hydrocomplex Partner jako základní hnojení (200 kg/ha do řádků). V případě dobře nahnojeného pozemku a při kvalitním řízení závlažování není základní hnojení nezbytné.
* Do konce září: aplikujte 100 kg/ha Kristalonu Červeného a střídavě s ním 100 kg/ha CalciNit
* Na jaře (od začátku vegetace až do 1 týdne před sklizní) : 200 – 300 kg/ha Kristalon Červený a 100 – 150 kg/ha CalciNit
To znamená aplikovat 25 kg hnojiva na ha každý 4 – 7 den; dvakrát Kristalon a jednou CalciNit.
Uvedená množství jsou přibližná a je třeba je přizpůsobit rozborům půd.
Aplikace
Doporučená koncentrace pro zásobní roztok je 10 – 15 %, t.j. 100 – 150 kg hnojiva na 1000 l vody. Po spuštění kapkové závlahy se nechají zavlažovací hadice naplnit vodou. Potom se začne přidávat roztok, je-li to možné, tak během celé doby zavlažování. Po skončení aplikace se propláchne závlaha čistou vodou.
Upozornění
Kristalon a CalciNit se nemíchají společně v jednom kontajneru, ale míchají se odděleněa stejně tak se odděleně aplikují.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *