Fenykl sladký, čekanka salátová – zeleniny pro přípravu netradičních salátů

Fenykl sladký (Foeniculum vulgare . Mill var. dulce) Fenykl sladký je běžnou salátovou zeleninou pěstovanou především v Itálii, Francii, Nizozemí, ale také v celé západní Evropě. Pěstuje se pro bílozelenou nepravou cibuli (hlízu) tvořenou zdužnatělými bazálními částmi řapíků, vyznačující se charakteristickou fenyklovou chutí.

V České republice je pěstování této u nás méně známé zeleniny nepatrné. V roce 1995 se dovoz pohyboval kolem 28 tun za rok. V posledních letech se spotřeba fenyklu sladkého v ČR podstatně zvýšila. V loňském roce dovoz vzrostl na 44 tun za rok.
Nejčastěji se konzumuje v čerstvém stavu jako směsný salát, lze jej však i tepelně upravovat. Jedná se o zeleninu nutričně velmi zajímavou. Fenykl obsahuje až 2 % silice, která příznivě ovlivňuje nervový systém a trávení. Sušina činí 14 %, bílkoviny 2,4 %, lipidy 0,3 %, sacharidy 6 %, popeloviny 1,7 %,vláknina 3,3 %. Z minerálních látek lze uopzornit na vysoký obsah vápníku 1090 mg, Fe 27, Na 860, Mg 80, P 510, Cl 270, K 4940, Zn 5, Mn 3, s 210 mg.1000 g-1 čerstvé hmoty. Z vitaminů provitamin A 47, PP 6, B1 2,3, B12 2,5, C 930, E 6 mg.1000 g-1.
Fenykl je jednoletá rostlina s krátkou vegetační dobou. Rostlina vytváří růžici listů s nitkovitě dělenou čepelí dorůstající délky do 1 m. Řapíky mají bazální část tvořenou zdužnatělými pochvami, které vytváří nepravou cibuli.
Rostliny jsou nenáročné na teplotu. Optimální teploty se pohybují okolo 18 °C. Teploty nad 24 °C a pod 7 °C brzdí růst. Vyžadují hlubší půdy a dostatečné množství vláhy. Při nedostatku vody dochází k tvrdnutí a vysychání konzumní části a následnému vybíhání rostlin do květu. Fenykl sladký se nejčastěji pěstuje jako následná plodina. Pěstuje se nejlépe z předpěstované sadby, která trvá 30 – 45 dní. První výsevy lze provádět již začátkem května ve skleníku do výsevních truhlíků. Ve fázi dvou pravých listů se mladé sazenice pikýrují do minisadbovačů nejen pro úsporu osiva oproti přímému výsevu, ale hlavně kvůli dodržení teplotních podmínek při předpěstování sadby. Přímý výsev negativně ovlivňuje procento rostlin vybíhajících do květu i průměrnou hmotnost konzumní části rostliny.

Porovnání kvality rostlin z přímého výsevu a minisadby
*přímý výsev*%*minisadba*%
odrůda*prům. tržní*vykvetlých*prům. tržní*vykvetlých
*hmotnost**hmotnost*
Fino RS*122,3*30,3*207,2*12,1
Zefa Tardo*106,8*29,0*145,3*13,5
Argo*176,2*23,0*230,4*9,2

Pro klíčení jsou doporučovány teploty 20 – 22 °C, pro předpěstování sadby 15 – 20 °C. Fenykl se pěstuje ve sponu 0,4 x 0,3 m. Po výsadbě je vhodné porost zakrýt netkanou textilií, která chrání mladé rostliny před naměrným výparem vody. Při hluboké výsadbě se vytváří protáhlé „cibule“.
Sklizeň probíhá podle termínů výsevu od srpna do října. Před příchodem prvních mrazů je vhodné porost zakrýt netkanou textilií, která významně prodlouží sklizňové období. Mrazy pod -4 °C rostliny zničí. Výnos se pohybuje kolem 200 – 300 kg.100 m2. Výhodou fenyklu je jeho poměrně dobrá skladovatelnost. V chladírenském skladu vydrží 5 – 8 týdnů při teplotě 0 až 1 °C a relativní vlhkosti 90 – 95 %, takže může být na trhu z tuzemské produkce prakticky do konce roku.

Průměrná hmotnost rostliny v tržní úpravě a výnos
*termín výsevu*termín výsevu
odrůda*11.5.*10.6.
*prům. hmotnost g*výnos/t.ha-1*prům. hmotnost g*výnos/t.ha-1
Fino*220*18,3*300*25,0
Goal*230*19,2*250*20,1
Precoce di Bologna*133*11,0*310*25,8
Rudy*200*16,6*290*24,2
Selma*190*18,1*243*20,0

Třídí se podle ČSN 46 3173 na I. a II. jakost. V obou jakostech musí být celý zbavený kořenů a listů, zdravý a čistý, příčného průměru minimálně 60 mm. Délka olistěných řapíků v srdéčku nesmí přesahovat 70 mm.
V našich klimatických podmínkách dosahuje konzumní část fenyklu sladkého hmotnost až 500 g o příčném průměru do 150 mm. Chorobami ani škůdci fenykl sladký příliš netrpí.

Čekanka hlávková (Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi f. capitata)
Salátová zelenina s krátkou vegetační dobou, která je rozšířena nejvíce v Itálii a Francii. Dělíme je na červený typ a zelený typ podle vhodnosti přípravy směsných nebo sólo salátů. Je nahořklé chuti.
Typy hlávkové čekanky:
typ červený
* Radicchio rosso s kulovitými a srdčitými hlávkami o hmotnosti 200 – 400 g, výrazně hořké chuti,
* Treviso s válcovitými dobře uzavřenými hlávkami o hmotnosti 300 – 400 g, výrazně hořké chuti,
typ zelený
* Zuckerhut s válcovitými nebo kónickými hlávkami jasně zelené barvy o hmotnosti 700 – 1000 g i více. Snáší i nižší teploty.
Nejčastěji se konzumuje v čerstvém stavu jako komponent směsných, chlazených a čerstvých zeleninových salátů, ale lze jej i tepelně upravovat.
Jedná se o zeleninu nutričně zajímavou. Obsah sušiny je 7 %, bílkovin 1,5 %, lipidů 1 %, sacharidů 4 %, vlákniny 1,4 % a popelovin 1 %. Obsah vápníku 800 mg, Fe 20 mg, Na 100 mg, Mg 130 mg, P 400 mg, Zn 2 mg, Mn 3 mg, S 320 mg.1000 g-1, vitamínu C 100 mg.1000 g-1.
Na prostředí není tato kultura zvlášť náročná. Vyžaduje hlinitopísčité až hlinité půdy s dostatkem pohotových živin. Zařazuje se do druhé trati. Nezbytná je pravidelná závlaha v delších intervalech.
Červený typ čekanky se vysévá postupně od konce dubna do začátku července. Zelený typ je vhodné vysévat od června do začátku července. Pěstuje se nejlépe z předpěstované sadby ve sponu 0,4 x 0,4 m. Předpěstování sazenic musí probíhat při teplotě 20 °C, jinak hrozí nebezpečí vybíhání do květu. Příčinou vybíhání do květu mohou být i naopak vysoké teploty a nedostatek vláhy. Optimální denní teplota je 20 – 24 °C. Noční teplota by měla být v průměru o 8 – 10 °C nižší, aby se červené typy čekanek dostatečně vybarvily.
Důsledkem vysokého teplotního rozdílu mezi půdou a okolním prostředím dochází k poruchám vodního režimu rostlin a následné vnitřní nekróze hlávek. Proti tomuto zahnívání hlávek se doporučuje postřik 0,25 % roztokem ledku vápenatého. Dále se vyskytuje okrajová spála listů čekanky.
Sklizeň probíhá podle termínů výsadby v průměru za 2 – 3 měsíce. Sklízí se probírkou. U červeného typu od srpna do října a u typu Zuckerhut až do prosince. Při zakrytí porostu netkanou textilií se sklizňové období výrazně prodlouží. U čekanky typu Zuckerhut je možná sklizeň až do jarních měsíců.
Jakostní norma u nás dosud pro tento druh vydána nebyla.
Skladovatelnost čekanky je poměrně dobrá. V chladírenském skladu vydrží 5 – 7 týdnů při teplotě 0 až 1 0C a relativní vlhkosti 90 – 95 %, takže může být na trhu z domácí produkce prakticky do konce roku.
Příspěvek byl přednesen na semináři „Rozšíření sortimentu čerstvých salátů“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *