Fekálie na pole nepatří

Obsah žump, septiků apod. nelze aplikovat přímo, bez náležité úpravy na pole ani na louky či jiné pozemky (včetně zahrádek). Vyplývá to z odpovědi hlavního hygienika Michaela Víta na dotaz našeho čtenáře. Jak Vít dále uvedl, pro hnojení je možné používat jen „upravené kaly, tj. kaly, které byly podrobeny biologické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních (choroboplodných) organismů v nich, a tím i zdravotní riziko, vyplývající z jejich aplikace.“

Jde zejména o možnost znečištění povrchových i podzemích vod. Používání kalů řeší detailně zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ani uvedeným způsobem upravené kaly se podle něj nesmějí použít na zemědělskou půdu v chráněných územích, na lesních porostních půdách využívaných pro klasickou pěstební činnost, v pásmu ochrany vodních zdrojů, na zamokřených a zaplavovaných půdách, na travních porostech v době vegetace až do poslední seče, stejně tak v době vegetace jiných pícnin včetně kukuřice, dále na pozemcích s cukrovkou, pokud se chrást krmí a v intenzivně plodících sadových kulturách. Zákaz platí i pro zelinářské pozemky, a to v roce, kdy je na nich zelenina a v tom, který mu předcházel. Nesmí se tímto způsobem hnojit ani půdy kyselé a ty, které mají vyšší podíl rizikových látek a také se nesmějí používat kaly, které nesplňují požadovaná mikrobiologická kritéria.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *