Autor
Kategorie:
Nezařazené

Exkurze zelinářů do Velké Británie

Díky zelinářské unii Čech a Moravy (ZUČM) a semenářské firmě BEJO Bohemia odcestovala koncem června skupina členů ZUČM vedených předsedou ZUČM panem Ing. Jaroslavem Zemanem a jednatelem Bejo Bohemia panem Pavlem Rybou autobusem vstříc připravenému odbornému programu partnerskou firmou Bejo – Elsoms Seeds, Spalding na farmy a zpracovatelské firmy v jedné z nejúrodnějších zelinářských oblastí Velké Británie – tzv. The Fans – vymezené městy Boston, Petrborough, Cambridge, Mildenhall a King´s Lynn přiléhající k mořskému zálivu The Wash nad městem King´s Lynn.

Celá tato úrodná oblast byla před 2500 lety pod mořskou hladinou. První drenážní a hrázní práce provedli již Římané za jejich okupace v letech 100 – 400 n. l., kdy zde hlavním odvětvím bylo získávání soli z mořské vody a úroveň hladiny byla asi o šest metrů níže než dnes. Postupně pokračovaly až do roku 1200 n. l., kdy došlo k dramatickému zvýšení mořské hladiny a pracně získaná zem byla opět zatopena.

The Fans dnes
První profesionální drenážní práce byly zahájeny až v roce 1626 a pokračovaly až do roku 1978. Dnešní území The Fans je v převážné většině položeno níže než 15 m nad mořskou hladinou a značná část (převážně u pobřeží) je díky hrázím a drenážím pod úrovní hladiny moře.
Půda v této oblasti sestává z aluviálních naplavenin s určitou příměsí jílu s velmi malým nebo žádným obsahem kamenů a považuje se za jednu z nejlepších půd ve UK. Dominantní podíl půdy v této oblasti The Fans je obděláván a pěstují se hlavně zelinářské plodiny jako brokolice, květák, hlávkové zelí a bruselské zelí. Většina hlavních dodavatelů supermarketů košťálovin se nachází právě zde.
Jen částečně se zde používá závlaha z kanálů, a to ze dvou důvodů: 1. dostupná čerstvá voda je mírně slaná, 2. normální roční spad deště činí 450 mm/m2 a je rovnoměrně rozdělen během celého roku.
Nejvíce se v UK pěstuje (dle objemu): mrkev, květák, červená cibule, brokolice, různé druhy salátů, pastiňák a tuřín, špičaté zelí, fazole, zimní zelí, salátová cibulka, pór, červená řepa, jarní zelí. Velmi populární jsou tzv. baby odrůdy zelí a salátu na maloobchodním trhu.Velmi důležitá je pro UK červená cibule. Farmáři ji skladují v ochranné atmosféře po celý rok. Má i vyšší trvalou cenu po celý rok.
Velmi zajímavá je informace, že čerstvá zelenina tvoří 15 % podílu na průměrném nákupním koši spotřebitele v UK (ovoce jen 10%), z čehož 34 % tvoří různé saláty, 22 % brambory, 14 % kořenová zelenina (zejména mrkev), košťáloviny 11 %, atd. Z 11 % košťálovin pak nejvíce tvoří brokolice (38 %), květák (23,5 %), hlávkové zelí bílé (19,3 %), kapusta (9,9 %), špenát (3,6 %), atd. Pouze asi 5 % celkové produkce zeleniny tvoří bio.
V UK se až 90 % čerstvé zeleniny prodá prostřednictvím řetězců supermarketů. V letošním roce činí podíly : Tesco 32 %, ASDA 17 %, Sainsbury 16 %, Morrison 12 % , CO-OP 4 %, Waitrose 4 %, atd. Dlužno však říci, že se jedná vesměs o domácí – britské řetězce.

Fontaines
Jako první jsme navštívili provoz moderního skleníkového závodu Fontaines na předpěstování sadby košťálové zeleniny. Jedná se o soukromou farmu vlastněnou třemi bratry, kteří průběžně pěstují sadbu zhruba 250 mil. sazenic a dodávají ji polním pěstitelům košťálovin zejména v okolí. Jako jedni z největších pěstitelů sadby zaujímají 15 % britského trhu se sadbou.

John Saul Ltd.
Dále jsme navštívili tradiční rodinnou farmu John Saul Ltd. v Levertonu severně od Bostnu, která již ve třetí generaci hospodaří na velmi kvalitních půdách získaných drenážemi a stavěním hrází. Hospodaří na zhruba 1050 ha a pěstují košťálovou zeleninu, obilí a brambory zejména pro supermarkety, jako např. Tesco. Farma pracuje v integrovaném systému produkce s cílem zlepšit životní prostředí pro budoucí generace. Má certifikaci HACCP a ročně podléhá certifikaci Tesco. Důkazem péče o zvěř je důsledné pěstování a udržování pásů keřů a remíz dle britského FWAG a péče o hnízda sov a jiné zvěře.
Farma je řízena manažersky, celý tým stálých pracovníků tvoří 24 lidí, na sezónu nabírají externí pracovníky zejména z Litvy a Polska až do počtu 50 lidí. Farma je dobře vybavena provozní technologií a budovami: v Levertonu mají sušící linku na obilí s kapacitou 25 tun /hod. s nepřetržitým skladováním až 12 000 tun obilí v betonových kójích. Další dočasný sklad obilí mají ve Spilsby na 2000 tun. Disponují chlazeným skladem na 12 000 tun zelí a brambor, z čehož 800 tun má řízenou atmosféru (5% CO2, 3% O2). Dále mají dělící linku na zelí se suchým a mokrým chlazením a tříděním na čistý a špinavý produkt. Na brambory mají třídič Herbert 8´ s linkou na plnění dřevěných boxů a plnění big bagů. Vlastní opravářská dílna má veškeré zařízení pro opravy a servis techniky. Z pojízdné techniky mají 25 traktorů, zejména John Deere, kombajn Claas Lexicon 480, šest zvedaček, dva postřikovače, dva kombajny na brambory, různé pluhy a diskové brány, dva sazeče zeleniny, čtyři teleskopické nakladače, 21 patnáctitunových trailerů, apod. Dále mají i 3/4 akrů skleníků pro pěstování 6 mil. ks sadby ročně. Setí zajišťuje místní smluvní pěstitel.

Woodlands farm
Dále jsme navštívili Woodlands farm, která tvoří srdce rodinného zemědělského podniku, který je v rukou Dennisovy rodiny již po čtyři generace. V roce 1996 se majitel rozhodl konvertovat farmu na organickou (bio) produkci, převážně z důvodů ochrany životního prostředí. Celkem zemědělský podnik obhospodařuje 690 ha půdy v úrodné krajině jižního Lincolnshire a produkuje hlavně zeleninu, (165 ha košťálovin, 35 ha červené řepy, 45 ha brambor), obilí, hovězí a krůtí maso.
Zároveň farma provozuje Woodland Farm Organic Box Scheme – dodávkovou službu bio-zeleniny a dalších produktů dle typizovaných boxů až do domu ve vybudované síti vybraných zákazníků. V nabídce jsou:
– základní zeleninový box – za 6 GBP (6 až 7 různých druhů sezónní zeleniny vč. brambor)
– malý zeleninový box – za 8 GBP (7 až 9 sezónních druhů zeleniny vč. brambor)
– střední zeleninový box – za 10 GBP (9 až 11 sezónních druhů zeleniny vč. brambor)
– mixovaný ovocný a zeleninový box – za 12 GBP (8 až 9 sezónních druhů zeleniny vč. brambor a 4 až 5 druhů ovoce)
Dále existují v cenové nabídce různé extras jako např. bio-ovoce, houby, vajíčka, kedlubny, hrnkové květiny, bio maso krůtí, hovězí, jehněčí, apod., které jsou vkládány do boxů dle přání zákazníka. Zásilka ( kartónový box) je dodán až ke dveřím zákazníka nebo do zvolených sběrných míst, v ceně je i doprava, Platba je prováděna 14 dní po dodávce na základě faktury.

Fletcher Salades Ltd.
Na farmě je na ploše 100 ha pěstovány kontinentální a baby leaf odrůdy salátů (pěstují je asi na 30 ha), špenát, koriandr a petržel pro průmyslové zpracování a do výroby sendvičů pod značkou kvality Lincs Brand při dodržování náročných standardů APS na hygienu potravin. Saláty pod značkou Lincs Brand jsou sklízeny, hydrochlazeny a skladovány v chlazených skladech až do dodávky zákazníkovi, což zpravidla netrvá déle jak 24 hodin. Firma má zpracován plán ochrany rostlin po týdnech na celou sezonu, udržuje pevné ceny. Zaměstnává čtyři stálé zaměstnance a na sezonu asi 15 brigádníků.

Elsoms Seeds
Největšího specialistu na semena zeleniny pěstované v UK jsme navštívili ve Spaldingu. Po prohlídce závodu včetně novošlechtění jsme shlédli zajímavou prezentaci o pěstování zeleniny v UK. Elsoms Seeds je soukromá firma s více jak stoletou tradicí na UK trhu. Zaměstnává asi 60 pracovníků a má pět prodejních reprezentantů po celé UK.

E.C. Brown & Sons.
Tento velký pěstitel červených brambor a cibule hospodaří ve Whittlessey-Peterborough celkově na 633 ha kvalitní černozemě. Vyskytuje se většinou pod hladinou moře, protože byla získána uměle jeho vysoušením. Cambridgeshire je jednou z nejsušších oblastí UK. Průměrné srážky zde činí jen 570 mm ročně. K zavlažování používají vodu z rezervoáru cca 40 mil. galonů nashromážděné zejména v zimě. Pěstují hlavně brambory na 138 ha (asi 6100 tun skladovaných v dřevěných boxech), červenou cibuli na 60 ha (asi 2500 tun skladováno volně ve skladech), pšenici, sušený hrách a cukrovou řepu. Zaměstnávají čtyři stálé zaměstnance a najímají dalších 10 sezónních pracovníků. Velký důraz kladou na ochranu životního prostředí zvětšováním remíz a křovin, zvětšováním souvratí a používáním nejnovějších farmářských metod.

Alfred G. Pearce Limited
Jeden z největších zpracovatelů zeleniny mrkve, pastiňáku a dalších druhů zeleniny omyje asi 90 tun mrkve denně, a z toho asi 40 tun dále zpracovává v různém nakrájení do různých odbytových obalů. Závod zpracovává i další zeleninu jako např. pastiňák, rebarboru nebo cibuli včetně ovoce z vlastní produkce i z okolí. Součástí zpracování je i hluboké zmrazování. Denně pracují na dvě směny, v době Vánoc i na tři.

Roger Garrett Produce
Významný pěstitel a zpracovatel mrkve zásobuje zejména velkoobchodní trh v UK. Je součástí Isleham Fresh Product Growing Trust, kde mají společně ucelený pěstitelský a produkční záběr „z pole až na vidličku“. U mrkve zpracovávají od 150 do 400 tun denně. Mají celkem 100 zaměstnanců. Pěstitelská sezona začíná v září a pokračuje až do června příštího roku, přes zimu zakrývají záhony s mrkví černou fólií a eventuelně i slámou. Vlastně tak skladují mrkev v zemi vzhledem k celoročním teplotám v UK. Dle vyjádření agronoma je kvalita takto skladované mrkve dobrá, ale chuťově se zhoršuje s délkou skladování v zemi.

Trendy v pěstování a spotřebě zeleniny v UK:
• Pokles ploch košťálovin o 32 % v poslední dekádě
• Spotřebovává se stále méně základních surovin zeleniny – méně odpadu, nárůst
spotřeby předpřipravených jídel
• Boom organické (bio) zeleniny
• Nárůst významu regionálních značek
Hlavní směry v uspokojování zákazníka v UK:
• Inovace v prezentaci základních linií – nové nápady v balení, …
• Rozvoj organické (bio) produkce
• Příprava hotových produktů (jídel)
• Nové výrobky, druhy, odrůdy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *