Evidence vinic

Podle stávající právní úpravy podléhají povinné registraci vinice každého pěstitele révy vinné o celkové ploše 1000 m2 a větší. Dobrovolně je umožněno zaregistrovat i vinice o menší ploše.

Fungující a aktuální registr vinic je vyžadován jako jedna z podmínek vstupu ČR do Evropské unie, zaregistrovaná plocha v době vstupu bude uznána jako maximální.
Po vstupu do EU nebude již možno tuto plochu rozšiřovat, ale pouze obnovovat plochy po vyklučených vinicích. Proto je v celostátním zájmu nyní vysadit co nejvíce nových vinic. K 31. 1. 2003 je v evidenci ÚKZÚZ celkem 13 081ha vinic obhospodařovaných 10 161 pěstiteli. Podstatnou část těchto ploch tvoří vinice v mikulovské (3311 ha), velkopavlovické (2835 ha) a znojemské (2230 ha) vinařské oblasti. V kategorii do 1000 m2 je zaregistrována téměř čtvrtina z celkového počtu pěstitelů. Celková plocha vinic v této kategorii tvoří pouze 1,28 % registrovaných ploch vinic ČR. Největší počet pěstitelů je v kategorii od 0,1 do 1,0 ha (necelých 70 %), jejich vinice zaujímají jednu osminu registrovaných ploch vinic. Pěstitelů s plochou od 1,0 do 5,0 ha je 6 %, plocha jejich vinic netvoří ani jednu desetinu z registrované plochy vinic. Nejméně pěstitelů je v kategorii nad 5 ha – celkem 262, jejich vinice však zaujímají více než tři čtvrtiny registrovaných ploch vinic v ČR. Jde o velké zemědělské podniky, ale i soukromé pěstitele.
Po roce 1989 nastal pokles každoročně vysazených ploch vinic, takže nebylo dosaženo ani prosté obnovy. Minimum by mělo být 600 ha ročně vysazených vinic, v roce 1993 však bylo vysazeno pouze 52 ha. Tuto kritickou situaci se podařilo postupně zlepšit přidělováním dotací na obnovu vinic, plocha každoročně vysazených vinic pozvolna narůstala v devadesátých letech na zhruba 200 až 350 ha ročně. Významnějšího zvýšení vysázených ploch bylo dosaženo až v roce 2000 a 2001, kdy teprve bylo dosaženo minimální prosté obnovy, v roce 2002 poprvé výsadba překročila 1000 ha. Ještě v letošním roce a snad i na jaře roku 2004 bude možno vysazovat další nové plochy vinic. Současně jsou dohledávány kontrolami ÚKZÚZ i NKÚ dosud nezaregistrované plochy vinic. Předpokládá se, že do doby vstupu do EU bude v registru vinic zaevidováno asi 15 000 ha vinic.
Přestože v nových výsadbách převažují bílé odrůdy pro výrobu nejkvalitnějších vín, v registru vinic stále největší plochy vykazují odrůdy zaměřené na kvantitu: Veltlínské zelené (1737 ha), Müller-Thurgau (1690 ha), Ryzlink vlašský (1251 ha). Nastává obliba modrých odrůd, které jsou v poslední době vysazovány ve zvýšené míře. Největší plochu podle registru ÚKZÚZ zaujímají odrůdy Svatovavřinecké (1197 ha), Frankovka (844 ha), Zweigeltrebe (538 ha), Modrý Portugal (429 ha). K zajištění konkurenceschopnosti bude třeba provést restrukturalizaci vinic se zaměřením na nejkvalitnější odrůdy a odrůdy domácího původu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *