Evidence vinic v ČR

Od 1. května 2004 má nabýt účinnosti nový zákon o vinohradnictví a vinařství, v němž jsou zapracovány i veškeré předpisy Evropských společenství. Každému pěstiteli zůstává v platnosti povinnost registrace vinic o celkové ploše 1000 m2 a větší.

Menší plochy lze registrovat nepovinně. Nová výsadba vinic bude povolena pouze v rozsahu 2 % plochy zapsané v registru vinic k tomuto datu. Jinak bude možné pouze obnovovat plochy po vyklučených vinicích na základě tzv. práva na opětovnou výsadbu, které bude využitelné po dobu osmi let od roku vyklučení a bude převoditelné v rámci celé vinařské oblasti. Nyní pěstitelé v maximální míře využívají poslední možnosti neomezené výsadby nových vinic.
K 31. 12. 2003 je v evidenci ÚKZÚZ celkem 15 176 ha vinic obhospodařovaných 12 208 pěstiteli. Podstatnou část těchto ploch tvoří stále vinice v mikulovské (3757 ha), velkopavlovické (3311 ha) a znojemské (2476 ha) vinařské oblasti. Převážná většina ploch vinic (77 %) je soustředěna do 315 podniků s plochou vinic 5 ha a větší. Drobné vinice do 1000 m2 zaujímají pouze 1,5 % výměry ale jsou rozděleny mezi téměř 3000 pěstitelů.
V odrůdové skladbě vinic v ČR převládají moštové bílé odrůdy (67 % ploch), z nich pak dosud největší plochy tvoří kvantitní odrůdy Müller-Thurgau (1845 ha), Veltlínské zelené (1773 ha) a Ryzlink vlašský (1312 ha). Moštové modré odrůdy zaujímají plochu 32 %, z nich největší plochy představuje Svatovavřinecké (1369 ha), dále Frankovka (1064 ha) a Zweigeltrebe (684 ha). Zbylé 1 % připadá na stolní a podnožové odrůdy.
Průměrné stáří vinic v ČR je 17 let. Z toho v kategorii do tří let je zaregistrováno 22 % ploch, vinic v plné plodnosti ve stáří 4 až 20 let je registrováno 37 % ploch, vinic ve stáří 21 až 30 let je 25 % a přestárlých vinic ve věku nad 30 let je 16 % ploch. Díky státní podpoře na obnovu vinic v posledních letech vzrůstá podíl mladých výsadeb. V roce 1999 bylo vysazeno 377 ha, v roce 2000 503 ha, v roce 2001 701 ha, v roce 2002 1047 ha a v roce 2003 již 1483 ha. V jarních měsících letošního roku se očekává výsadba nad 1500 ha mladých vinic. V odrůdové skladbě mladých vinic(výsadba v letech 1999 až 2003) převládají moštové modré odrůdy a moštové bílé odrůdy pro výrobu vín vysoké kvality: Frankovka (449 ha), Rulandské modré (392 ha), Ryzlink rýnský (354 ha), Sauvignon (347 ha), Chardonnay ( 340 ha), Zweigeltrebe, Svatovavřinecké (304 ha), Rulandské šedé (276 ha), Modrý Portugal (198 ha), Müller-Thurgau (176 ha), Tramín červený (163 ha), Rulandské bílé (150 ha), Cabernet Sauvignon (147 ha), Cabernet Moravia (101 ha).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *