Evidence sadů – aktuální stav

Jedním z úkolů odboru trvalých kultur ÚKZÚZ Brno je sledování změn ploch ovocných výsadeb v ČR. Aktualizace plodných výsadeb u jednotlivých ovocných druhů je nutná pro odhady sklizní produkčních výsadeb, které zpracovává MZe ČR Statistické údaje jsou každoročně také využívány pro Situační výhledovou zprávu MZe ČR. Společně s Ovocnářskou unií ČR vyhodnocujeme odrůdovou skladbu u hlavních ovocných plodin podle různých stáří výsadeb. V EU jsou tato statistická data aktualizována na základě právních předpisů ES.

V současné době v ČR plocha evidovaných ovocných výsadeb dle ÚKZÚZ činí 19032 ha, z toho je 840 ha sadů extenzivních a ležících ladem. Plocha těchto sadů neustále vzrůstá, je to dáno stářím výsadeb, měnícími se podmínkami obhospodařujících firem, a ekonomických podmínek. Plocha intenzivních ovocných výsadeb v ČR k 31.5.2003 je 18198 ha.
Tabulka, graf znázorňují plochu a procentické zastoupení hlavních ovocných druhů intenzivních výsadeb v ČR
I když je obnova ovocných výsadeb podporována Mze ČR dotacemi, zdaleka tato plocha nesplňuje požadované množství 1000 ha na roční obnovu intenzivních ovocných výsadeb v ČR. Dotace v roce 2002 byly poskytnuty na 765 ha. Likvidace sadů v období podzim 2002/jaro 2003 byla pouze u 394 ha. V ČR je v současné době 49% sadů, které jsou již přestárlé.
Obnova 302 ha jabloní stále nedostačuje ( bylo zlikvidováno pouze 225 ha) a stále máme 57% přestárlých výsadeb u tohoto hlavního ovocného druhu. Obdobně je to u broskvoní 50% přestálých výsadeb (likvidace 108 ha, vysázeno 28ha), u meruněk 40% přestárlých výsadeb (likvidace 22 ha, vysázeno 40 ha), v meruňkových výsadbách je v současné době výpadek 28% kusů stromů . U třešní je 37% přestárlých produkčních výsadeb (likvidace 5 ha, vysázeno 53 ha), celkem je 885 ha intenzivních, ale 165 ha extenzivních a ladem. Kromě jabloní se v poslední době obnovují výsadby višní a slivoní, v roce 2002 bylo vysázeno 108 ha a zlikvidováno 20 ha u višní, slivoní se vysadilo 39 ha a byly zlikvidovány pouze 3 ha.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *