Autor
Kategorie:
Nezařazené

Európska únia – novinky v sektore ovocia a zeleniny

V tejto rubrike vás budeme pravidelne informovať o novinkách v legislatíve Európskej únie v našom sektore. Tieto predpisy budú pre nás od 1.mája záväzné a budú sa uplatňovať priamym prekladom a publikovaním v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Na prerokovanie členskými štátmi a následné schválenie pripravila Európska komisia niektoré zmeny v normách kvality pre dyňu červenú, broskyne a nektarinky, melón cukrový a nelúpané mandle. Tieto zmeny sa týkajú najmä stanovenia kritérií zrelosti pre jednotlivé druhy. Momentálne sa diskutuje aj o stanovení objektívnych kritérií zrelosti jabĺk Pozorne sa sledujú výsledky kontroly zrelosti plodov broskýň, nektariniek a stolového hrozna, vykonané v jednotlivých členských štátoch. Na ich základe sa stanovia optimálne kritériá na zrelosť aj pre tieto druhy ovocia.
Schválená už bola nová norma pre čerešne a višne, ktorá nadobudne účinnosť po publikácii v Úradnom vestníku ES.
Samozrejme, so vstupom nových členských štátov je potrebné upraviť veľké množstvo nariadení tak, aby boli uplatniteľné v novej Európe hneď od prvého dňa. Väčšinou ide o doplnenie textov v jazykoch nových členov, ale aj o definovanie nových pojmov (bez definovania niektorých nových pojmov by mohli byť považovaní napríklad za „tradičných dovozcov“ pri dovoze banánov, cesnaku a konzervovaných šampiňónov iba dovozcovia z 15 členských štátov a nové štáty by tým boli diskriminované). Európska komisia opakovane ubezpečila nové členské štáty, že od prvého dňa po vstupe im poskytne rovnaké podmienky na udeľovanie dovozných licencií a ďalšie podmienky pri uplatňovaní spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou. Odporúčame preto všetkým účastníkom trhu s ovocím a zeleninou, aby pozorne sledovali novú legislatívu, ktorá bude po vstupe pre nás záväzná. Zverejňuje sa na webovej stránke Európskej únie: www.europa.eu.int/pol/agr (v časti Legislation in force).
Po 1. 5. 2004 budú na tejto stránke k dispozícii aj slovenské a české verzie všetkých dokumentov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *