Európska únia – novinky v sektore ovocia a zeleniny II.

Označovanie a spôsoby obchodnej úpravy ovocia a zeleniny v spotrebiteľských obaloch neboli doteraz jednotne upravené, preto Európska komisia pripravila návrh nariadenia, ktoré bude meniť všetky existujúce obchodné normy kvality pre jednotlivé druhy ovocia a zeleniny.

Zmeny sa budú týkať používania reklamných nálepiek, ktoré sa umiestňujú priamo na jednotlivé plody. Tieto nálepky budú musieť byť také, aby sa pri ich odstraňovaní nepoškodzovala pokožka plodov.
Dôležitá bude aj nová časť textu každej normy, ktorá upresňuje spôsob označovania niektorých druhov obalov. Pokiaľ budú spotrebiteľské obaly zreteľne viditeľné a označené požadovanými údajmi, nemusí byť spoločný prepravný obal označený. Ak budú prepravné obaly uložené na paletách, každá paleta musí byť označená najmenej na dvoch stranách požadovanými údajmi na obvyklom mieste.
V prípade tzv. predbalených obalov (pripravených na predaj konečnému spotrebiteľovi) môžu byť údaje požadované normou kvality v časti Označovanie nahradené menom a adresou predajcu, ktorý má sídlo prevádzky na území EÚ. Tento údaj musí byť uvedený v bezprostrednej blízkosti pri údaji „Balené pre :.. “.
Európska komisia schválila zmenu obchodnej normy kvality pre avokádo, ktorá sa týka zavedenia požiadavky na zrelosť plodov. Táto sa bude stanovovať na základe percenta obsahu sušiny. Pretože popularita tzv. mini produktov stále rastie a súčasná norma nepovoľuje predávať plody s hmotnosťou menšou ako 125 g, zmena sa týka aj zavedenia hmotnostnej kategórie plodov od 80 do 125 g. Vzťahuje sa však iba na odrodu ´Hass´.
V Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev bola publikovaná nová norma kvality pre čerešne a višne ako Nariadenie komisie č. 214/2004.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *