Autor
Kategorie:
Nezařazené

Dvě stříbrné pro Českou republiku

Již poosmé vyslala Česká republika do soutěže Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla své zástupce – letos město Krnov v Moravskoslezském kraji a vesnici Mořice v kraji Olomouckém. Mezinárodní porota hodnotila města a vesnice z dalších deseti evropských zemí zapojených do soutěže.

Soutěž je zaměřena především na společný zájem radnic, obyvatel i místních podnikatelů o kvalitu života, k níž zásadní měrou přispívají zakládání a péče o zeleň v sídlech i v okolní krajině, péče o životní prostředí a jeho zlepšování a vytváření podmínek pro turismus.
Mezinárodní porota složená ze zástupců účastnických zemí navštívila v rámci letošního hodnocení 22 evropských sídel a na základě důkladných hodnocení ocenila město Krnov i vesnici Mořice stříbrnou medailí. Mořice navíc získaly mimořádnou cenu poroty za realizaci biocentra – mokřadu Mokroš – a biokoridorů v rámci komplexních pozemkových úprav. Jejich úspěch v soutěži je také skvělou reprezentací České republiky. Česká účast je zaštítěna Ministerstvem životního prostředí a podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj a Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *