Družstvo vlastníků odrůd

Šlechtění odrůd rostlin se stává za těchto podmínek stále finančně nákladnější záležitostí. Zdroje krytí těchto nákladů jsou především v licenčních poplatcích, které dostávají vlastníci odrůd za poskytování souhlasu s využíváním jejich odrůd jiným osobám.

Současná situace na trhu s certifikovaným osivem a sadbou však ukazuje velice nízkou obměnu certifikovaného rozmnožovacího materiálu.Ta se přes určitý nárůst, vlivem státní podpory na zlepšování zdravotního stavu polních plodin, pohybuje na úrovni 50 %. Šlechtitelům se tedy vrací zpět do dalšího šlechtění u některých druhů i méně než polovina licenčních poplatků. Významnou pomocí šlechtitelům je státní podpora na udržování genetického potenciálu osiv a sadby. Tato forma podpory v Evropském společenství neexistuje a proto bude pravděpodobně po našem vstupu také zrušena. Šlechtitelské subjekty se následně při nízké obměně osiv mohou dostat do vážných finančních problémů, které negativně ovlivní jejich práci.
Obdobná situace s nadměrným využíváním osiv, které nejsou certifikovány a za které šlechtitel nedostává licenční poplatky je všeobecným problémem v celé Evropě. Jediným řešením z této situace je důsledné vyžadování poplatků za využívání veškerého rozmnožovacího materiálů chráněných odrůd rostlin, to znamená včetně tzv. farmářských osiv. Šlechtitelé ve většině států k tomuto kroku již přistoupili a různými formami podle národních specifik v oblasti šlechtění a semenářství poplatky vybírají.
Držitelé šlechtitelských osvědčení u registrovaných odrůd v České republice a jejich zástupci u zahraničních odrůd, se rozhodli založit na sklonku loňského roku k tomuto účelu společnou organizaci Družstvo vlastníků odrůd.Hlavním předmětem činnosti bude kontrola nad dodržováním práv vlastníků odrůd a výběr poplatků za využívání farmářských osiv a sadby podle ustanovení zákona č. 408/ 2000 Sb. o ochraně práv k odrůdám rostlin.
Zakládajícími členy družstva se stali: CEBECO SEEDS s.r.o., OSEVA PRO s.r.o., OSEVA UNI, a.s., SELGEN, a.s., SEMPRA PRAHA a.s.
Podle přijatých stanov je družstvo otevřenou organizací pro fyzické i právnické osoby zapsané ve Státní odrůdové knize České republikyjako udržovatel nebo držitel šlechtitelského práv nebo jejich zástupce. Sídlem družstva je Jankovcova 18, 170 37 Praha 7.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *