Drobnosti o českém šlechtění okrasných rostlin – Geum x hybridum – kuklík křížený, Geum x pruhonicianum – kuklík průhonický

Pod tento pojem se dnes soustřeďují všechny kříženci mezi G. chiloense, G. coccineum případně i dalšími druhy. Výše zmíněný G. Arends použil toto označení r. 1938 také pro svého plnokvětého, výrazně červeného křížence ´Rubin´ (G. rivale ´Leonard´s Var´ x ´Mrs. Bradshaw´).

Náš jaroměřický A. Vejtasa uváděl pod tímto označením ve svých cenících, hlavně kolem r. 1942, svoji novinku nazvanou ´Inspektor Zeman´, která měla „veliké sametové, červené květy“. Nebyla tedy totožná s níže uvedeným kuklíkem Geum x pruhonicianum.
Geum x pruhonicianum – kuklík průhonický
Podle publikace A. Silva Taroucy a C. Schneidera „Unsere Freiland-Stauden“ z r. 1927, vznikl kuklík průhonický zkřížením G. coccineum plenum s G. strictum. První z uvedených rodičů pochází z Balkánu a Malé Asie, druhý z Koreje. Jejich křížení uskutečnil inspektor tehdejších Spolkových zahrad průhonických F. Zeman. Rostliny dosahují výšku 1 m, květy jsou drobné, ale početné, svítivě oranžové, poloplné a objevují se v květnu až červenci. Uvedená výška rostlin je zaznamenána ve výše uvedené publikaci, na které spolupracoval také šlechtitel F. Zeman. Ten ale o dva roky později v Katalogu okrasných dřevin a bylin spolkových zahrad průhonických z let 1929 – 30 udává výšku tohoto svého výpěstku pouze 50 – 60 cm. Dnes tyto diference nelze řádně ověřit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *