Dřevěné obaly pro vývoz zboží je nutno tepelně ošetřit

Česká republika přistoupila stejně jako některé další evropské státy k zavedení systému registrace sušáren řeziva pro výrobu dřevěného obalového materiálu, který slouží pro vývoz výrobků všeho druhu.

Toto opatření má zamezit šíření některých karanténních škodlivých organismů, které by mohly být přítomny v dřevěných obalech při mezinárodním obchodu s nejrůznějším zbožím, tedy i takovým, které nepodléhá fytokaranténní kontrole při dovozu, vývozu či průvozu.
Sušárna přihlášená k registraci je zkontrolována pracovníky Státní rostlinolékařské správy, kteří posoudí, zda její technologické vybavení je schopno ošetřit dřevěný obalový materiál za podmínek stanovených mezinárodním standardem ISPM No. 15: Guideline for regulating wood packaging material in international trade vydaným FAO v loňském roce. Tento dokument uvádí mimo jiné konkrétní podmínky, za kterých může být dřevěný materiál ošetřen, aby splňoval stanovené požadavky uvedeného standardu a mohl být použit k vývozu výrobků.
V současné době je v České republice zaregistrováno 13 sušáren dřeva, kterým bylo vydáno osvědčení o splnění uvedených podmínek a přidělena značka k označování ošetřených obalových materiálů. Bez ošetření a následného označení dřevěných obalů je totiž nelze v mezinárodním obchodu s některými státy používat.
Podrobnější informace o této problematice je možno získat na internetové stránce SRS www.srs.cz Ü mechanizace Ü sušárny dřeva, nebo na kontaktních číslech oddělení mechanizace uvedených v adresáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *