DPH na pochodu

Úprava zákona o DPH, respektive přeřazení některých skupin výrobků do nižší sazby, vzbudila u odborné veřejnosti velké ovace, ale přinesla i mnoho otazníků. Ministerští úředníci ihned zareagovali a připravují odborný tématický seminář.

Začátkem července připravili zákonodárci překvapení všem výrobcům a obchodníkům s rostlinným materiálem. Ve Sbírce zákonů, částce 99 rozeslané 30. června 2006 byl uveřejněn, pro mnohé nečekaně, zákon č. 319/2006 „O některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů“ s účinností od 15. července. Většina obchodníků a výrobců však nebyla předem na změnu připravena a proto se vyrojilo mnoho dotazů směřovaných na ministerstva financí a zemědělství s cílem objasnit, co konkrétně lze s upravenou sazbou DPH účtovat..

Asociace zahradních společenstev
Skupina sdružující Svaz květinářů a floristů (SKF), Svaz školkařů České republiky (SŠČR) a Sdružení zahradnických center (SZC) tvoří Asociaci zahradních společenstev (AZS). Tato organizace dlouhodobě kritizovala zvýšenou sazbu DPH pro skupinu výrobků 06, platnou od našeho vstupu do unie.
„Před vstupem do Evropské unie byla v naší zemi na školkařské výpěstky pěti procentní daň z přidané hodnoty. Bohužel od 1. května 2004 byly okrasné a ovocné rostliny přeřazeny do vyšší 19% sazby. Toto neuvážené rozhodnutí našich politiků mělo pro některé pěstitele zmíněných komodit skoro likvidační charakter. Byli jsme jediní ve střední Evropě s tak vysokým daňovým zatížením. U našeho velkého konkurenta Polska byla a je dokonce daň z přidané hodnoty nulová“, řekl nám Ing. Jiří Veleba, předseda SŠČR a dodal: „Po více než dvou letech se dobrá věc podařila a všem, kteří se v tomto směru angažovali, patří dík.“

Seminář objasní?
Pod tlakem odborné veřejnosti bylo Ministerstvo Zemědělství ČR ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR přinuceno uspořádat seminář na téma přetarifikace dotčených výrobků a objasnění otázek spojených s jejich účtováním. Uskuteční se 26. září v prostorách Ministerstva zemědělství ČR na adrese Těšnov 17, Praha 1. Více informací o semináři je možné získat na www.svazkvetinaruafloristu.cz a www.svaz-skolkaru.cz.
Zdrojem hlavních nejasností se zdají podmínky pro účtování práce spojené s výrobou a užitím rostlinných produktů a to i přes to, že příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 o DPH zabývající se seznamem služeb podléhající snížené sazbě, změněna nebyla. Proto se zdá, že nelze podpořit jakékoli dohady o změně současného způsobu účtování práce spojené s těmito výše jmenovanými dotčenými produkty.
Nicméně poslední slovo ve výkladu správného použití jakéhokoli zákona může vydat jen soud, ale pouze k určitému konkrétnímu procesu. Tudíž ministerstvo nemůže vydat závazný výklad zákona, byť je jeho tvůrcem. K pozměňovacímu zákonu nebyla vydána ani tzv. důvodová zpráva, která by objasňovala proč ke změně dochází a za jakým účelem.

Skupina 06 a jiné
O co tedy v novele zákona přesně jde? Jediná změna původního zákona o DPH souvisí s přeřazením skupin zboží do nižší (5 %) sazby daně z přidané hodnoty s označením 01-23 a 25. Tato čísla označují skupiny výrobků uvedené v celní nomenklatuře. Ta je harmonizována s celní a statistickou nomenklaturou společenství. Poslední harmonizace pro rok 2006 proběhla dne 27. října 2005 Nařízením komise (ES) č. 1719/2005. Tento předpis závazný všem státům unie rozděluje jednotlivé výrobky a zboží pod kódy kombinované nomenklatury. Pro pěstitele, obchodníky a realizační firmy je nejzajímavější skupina „06 – živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň.“ Do této kategorie patří pouze živé dřeviny a zboží (včetně sazenic rostlin), které bývají zpravidla dodávané zahradníky, školkaři nebo pěstiteli květin k další výsadbě nebo k okrase. Kytice, květinové koše, věnce a podobné výrobky, vyrobené částečně nebo zcela z tohoto zboží, se považují za květiny nebo okrasné rostliny čísel 0603 nebo 0604, přičemž se nepřihlíží k příslušenství z jiných hmot. Nepatří sem koláže a podobné obrázky.
Oproti dosavadnímu stavu se snížená sazba DPH bude uplatňovat také u kávy, čaje, čokoládových cukrovinek apod., jakož i u veškerého zboží zařazeného pod číselný kód Harmonizovaného systému 01-23, a 25, a které zároveň splňuje slovní vymezení uvedené v příloze č. 1, tj. v případech, kdy se jedná o potraviny, nápoje včetně vody, živá zvířata, semena a rostliny, přísady a krmiva.
Teprve čas ukáže, zda změna napomůže zvýšení konkurenceschopnosti výpěstků našich producentů nad dovozem z jiných zemí a zda zareagují i překupníci a upraví ceny i ostatních výrobků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *