Autor
Kategorie:
Nezařazené

Další zdokonalování techniky na sklizeň mrkve

Nejnovější model sklízeče mrkve světoznámé firmy ASA-LIFT uváděný na trh pod značkou SP300-DF je založen na zcela nové koncepci. Zatímco dřívější samochodný sklízeč ASA-LIFT používal energetickou jednotku tříkolový traktor Horsch a další komponenty, které představovaly určitý kompromis, jenž nemohl plně vyhovovat požadavkům na moderní sklízeč kořenové zeleniny.

Nový
model je určen pro sklizeň mrkve, červené řepy, vodnice, petržele, pastináku i tuřínu. Vyznačuje se optimálním rozložením hmotnosti, vysokou stabilitou v terénu i kompaktním uspořádáním celého stroje. Sklízecí jednotka je umístěna opět sice na tříkolém rámu, avšak pro pohon je použit italský motor Iveco o výkonu 350 HP. Přenos pohonu je hydrostatický na všechna kola. Klíčovou změnou konstrukce je ovládání předního kola, u něhož možnost otáčení až o 85 % dovoluje neobvykle velkou manévrovatelnost, přičemž je zajištěn výborný výhled pro řidiče z kabiny stroje.

Při práci nastaví obsluha stroje automatické vedení v řádku. Sensory nahmatávají hlavy plodin, takže je zajištěno dokonalé uchopení natě vytahovacími řemeny a jejich přesné navádění k řezacímu ústroji. Jednotlivé řádky jsou separovány pomocí rotujících torpéd, což napomáhá čistému uchopení natě v každém z vyorávaných řádků, což napomáhá čistému uchopení natě v každém z vyorávaných řádků. I pohon torpéd je hydraulický, uspořádán tak, že se pohybují jen v meziřádcích a nevnikají do
jednotlivých hrůbků. Novinkou je i synchronizace rychlosti pohybu vynášecích řemenů s pojezdovou rychlostí stroje. Řezací ústroji je zcela nové, v USA vyvinuté konstrukce. Pro sklizeň koncem sezóny, kdy pevnost natě již nedovoluje řádnou funkci vytahovacího ústrojí, může být toto nahrazeno vynášecími dopravníky. Strojem je možné sklízet i tzv. zimní mrkev, krytou mohutnou vrstvou řezanky slámy, která je separována prosévacími dopravníky s prstovými výběžky.
Propad produktů mezi jednotlivými sekcemi stroje je minimální, neboť sklizený produkt postupuje strojem plynule (odtud označení modelu „DF“ – direct flow). Cena stroje včetně výměnných adaptérů je ve Velké Británii 280 000 GBP. První majitel počítá s jeho využitím po 48 týdnů v roce.
Na evropském trhu čerstvé zeleniny je stálý zájem o svazkovou mrkev s natí. Pracnost její tržní úpravy vede pěstitele ke h1edání způsobů mechanizace sklizně a tržní úpravy. Jedno z řešení bylo použito ve SRN. Podmínkou úspěchu je však kvalitní zdravá nať mrkve. Celý agregát je tvořen vynášecím dopravníkem, mycím zařízením a sklizňovým vozem s možností konečné tržní úpravy. První operací je podorání záhonu mrkve (1,70 m širokého, tři dvouřádky). Podoranou mrkev vytahují a orientované na dopravník ukládají dva pracovníci, sedící po straně dopravníku. Pojezdová rychlost traktoru je přitom pouze 20 m.h-1, traktor lze ovládat zezadu. Mrkev putuje do myčky, kde je zbavena hrubých nečistot (asi z 95 %). Poté je dopravníkem dále vynesena na sklizňový vůz, kde ji do tržního stavu upravuji další dva pracovníci (odstraňování zbytku nevhodné natě, vázání po 10 kusech do svazků, konečný ostřik vodou). Znečištěná voda je odváděna trubkou, mimo jízdní dráhu agregátu. Zajímavé je řešeni přívodu vody pomocí hadice, tažené za strojem a napojené na vlastní vodovodní rozvod s nízkotlakým čerpadlem (12 barů při výkonu 3 – 3,5 m3.h-1). Stroj je nasazován ve směnném provozu 6 až 22 hodin. Každá směna má 6 pracovníků, z nichž vždy dva mají střídavě tříhodinový odpočinek. Pro dobu pozdně podzimní sklizně je stroj opatřen stříškou a možností ohřevu nohou i rukou pracovníků pomocí plynového ohřívače. Přepočtený výkon na pracovníka činí v dobrém porostu asi 70 svazků za hodinu (při ruční sklizni 55 – 65 svazků. h-1). Pro sklizeň za krátkého dne je stroj vybaven reflektory. Za hlavní přednost považuje pěstitel, sklízející tak 10 ha mrkve, vyloučení poškození mrkve, menší potřebu uchopení mrkve do ruky pracovníka, vetší výkon na pracovníka, lepší pracovní podmínky a možnost sklízet i za tmy.
Tento způsob sklizně praktikuje pěstitel již deset roků. Nyní chystá změnu: vyvíjí samojízdný sklizeň, při mytí použije recyklaci vody, vyloučí těžkopádné používání hadicového přívodu záměnou za nádrž o obsahu 2000 litrů a k vázáni svazků instaluje elektrický vazač. Očekává, že se tak výkon na pracovníka a hodinu zvýší na 85 svazků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *