Další expanze čerstvé upravené mrkve na britský trh.

Velká Británie patří mezi země s vysokou průměrnou spotřebou čerstvé mrkve. Domácí produkce z plochy 16 tis. ha dosahuje asi 625 tis. t, výnosy jsou na hranici 40 t/ha.

Trh mrkve je vystaven stále většímu tlaku snižování odbytových cen, takže i v oblastech specializovaných na produkci mrkve (Norfolk) musí se pěstitelé a zpracovatelé snažit uvádět na trh nové produkty s vyšší přidanou hodnotou. V posledním desetiletí se do tržní úpravy a zpracování mrkve v této oblasti Velké Británie investovaly obrovské prostředky i ze zdrojů EU, přesto vývoj neustrnul. Jedna z nadějných společností, Watton Produce, pěstuje mrkve na ploše 670 ha, na zbytku plochy farmy o výměře 1120 ha se věnuje pěstování pastináku, organických brambor a další zelenině. Společnost uskutečnila další investici ve výši 0,5 mil. GBP do nejmodernějšího zařízení na úpravu a balení mrkve. Hlavními produkty jsou Baby – a minikarotka, což jsou přesně opracované válcovité segmenty mrkve o délce 50 mm a průměru u babykarotky 10 – 15 mm a u minikarotky 15 – 25 mm, balené do malospotřebitelských obalů nebo pro velkospotřebitele s navážkou 10 kg. Řezaná a obrušovaná karotka již nyní představuje 25 – 30 % odbytu a počítá se s tím, že během dvou roků stoupne její podíl až na 50 %.
Uchovatelnost produktu je deklarovaná 7 dní při skadování v chladírenském řetězci. Průzkum trhu signalizuje, že zájem o tyto produkty poroste obdobně, jako tomu bylo v USA. Závažným požadavkem je zajištění sladkosti a křehkosti karotky; technika pěstování a rychlé zpracování k tomu přispívají. Úsilí je zaměřeno na získání obliby u dětských spotřebitelů, proto je zdůrazňován požadavek sladkosti a křehkosti. Firma expanduje do získání kvalitní suroviny během celého roku kooperací s pěstiteli ve Skotsku, zpracovateli mrkve ve Španělsku a v oblasti Bordeaux.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *