CZ Fruit – budoucnost pro pěstitele

Vstup do Evropské Unie je na spadnutí, změna konkurenčního prostředí, financování pěstitelů a fungování trhu je za dveřmi. Pokud pěstitelé ovoce a zeleniny chtějí obstát musí řešit otázku, jak si udržet odbyt produkce a rentabilitu pěstování. Vyčkávat a nechávat rozhodnutí na poslední chvíli může být riskantní…

Založení odbytového družstva
Potřeba připravit se na vstup do EU a zajistit srovnatelné podmínky v novém tržním systému mnoho alternativ nenabízela. Ovocnářská unie spolu s pěstiteli ovoce a zeleniny proto iniciovala založení odbytového družstva. Po ustavující schůzi došlo v květnu roku 1998 ke vzniku Odbytového družstva producentů ovoce a zeleniny,družstva.
Stručná charakteristika
V současnosti největší odbytové družstvo v ovocnářském sektoru, s obratem cca 450 mil. Kč ročně a 25 – 30% podílem na trhu s ovocem (podíl produkce jablek v družstvu přesahuje 80 %).Má 52 členů a to jak fyzických, tak právnických osob.
Zastoupeni jsou velcí i drobní pěstitelé, kteří v součtu obhospodařují celkem 5,5 tisíc ha intenzívně pěstovaných ovocných výsadeb. Hlavní komoditou jsou jablka, která se pěstují na 3,5 tis. ha. Objem roční produkce jablek, která dosahuje 50 – 55 tis. t je realizován v různých kategoriích, od jablek konzumních (40 – 60 %) až po průmyslově a moštárensky zpracovávaná.
Vedle pěstitelů mají důležité postavení i skladovatelé. Skladovací kapacity členů dosahují v současnosti 42 tis. t v režimu větrané, chlazené a řízené atmosféry. Snahou družstva je podporovat modernizaci skladů s režimem řízené atmosféry nižší kategorie na ULO.
Poslání odbytového družstva
Hlavním úkolem je zajistit odbyt produkce pěstitelů za co nejvyšší ceny, zajišťovat poradenskou činnost a medializovat ovoce ve vztahu ke konzumaci, jeho výživovým a dietetickým vlastnostem.Družstvo musí členovi zabezpečit veškerou činnost, která je součástí organizace skladování a prodeje ovoce. K tomu využívá kapacit svých členů, kteří smluvně zabezpečují služby objednané družstvem. V obchodní činnosti družstvo vystupuje pod značkou CZ Fruit.
Organizační struktura
Producenti z celé republiky jsou rozděleni podle geografické polohy do pěti regionů, přičemž za každý region zodpovídá jeho vedoucí, který tvoří spojení mezi pěstitelem a družstvem a organizačně řídí činnost v regionu v koordinaci s ostatními vedoucími regionů. Členové jsou zároveň i prodejním pracovištěm, které prodává veškerou produkci jménem Odbytového družstva. Firma – člen družstva má možnost odkoupit až 20 % své produkce dodané družstvu zpět za ceny obvyklé. Nesmí jí dodat do obchodní sítě, je určena pouze konečnému spotřebiteli.
Postavení na trhu
Velikost družstva a jeho skladovací kapacity umožňují nabízet odběrateli kvalitní jablka po většinu kalendářního roku v období od září do července/srpna za relativně stabilní cenu. Družstvo si váží všech odběratelů od drobných až po velké firmy, odběratelů jak konzumního zboží, tak ovoce určeného ke zpracování. Z pohledu spotřeby konzumního zboží jsou územně nejzajímavější Praha, Brno a severní Morava.
Velkou část trhu v současnosti ovládají obchodní řetězce, proto je snaha využívat jejich velký odbytový potenciál a realizovat co největší podíl produkce přes jejich distribuční siť. Úspěšné získání takového odběratele je spojeno s komplikovaným a tvrdým jednáním o podmínkách spolupráce a o ceně. Obchodní filozofie těchto odběratelů se bohužel velmi negativně z pohledu dodavatele (pěstitele) odráží ve výsledné realizační ceně. Svým dominantním postavením na trhu výrazně ovlivňují cenové hladiny. Spolupráce s těmito subjekty klade vysoké nároky nejen na kvalitu, ale i na logistiku a organizační zabezpečení dodávek.
Velmi perspektivně se jeví spolupráce s Českou agenturou na podporu obchodu/ CzechTrade, s jejíž pomocí se daří realizovat export na Slovensko, do Německa, Španělska a dalších zemí.
Důležitým partnerem jsou i zpracovatelé, díky kterým se ovoce dostává na trh ve formě moštů, koncentrátu, dětské výživy a jiných výrobků.
Za stále zvyšujícím se povědomím o odbytovém družstvu CZ Fruit stojí i kontrolní činnost a deklarace činnosti v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí, na kterou klade při certifikaci důraz EU. Většina členů (80 %) je držitelem ochranné známky pro integrovanou ochranu ovoce SISPO.
Výhody pro pěstitele
Jakákoli forma sdružení, spolupráce či koncentrace, která umožní jednotný přístup na trh, je prvotním předpokladem k „přežití“ v dnešních podmínkách a zákonitostech trhu. Jako nejvýhodnější formou se jeví družstvo. Velikost družstva CZ Fruit umožňuje mnohem efektivněji se bránit tlaku obchodních partnerů ve srovnání se samotným pěstitelem-nečlenem. Velikost je zároveň pro strategické partnery zárukou stability a vyrovnanosti dodávek ovoce v kvalitě i množství. Ještě většího významu získají odbytová družstva po očekávaném vstupu do EU, kde se v současnosti veškerá dotační politika a pomocné mechanismy regulace trhu odehrávají pouze přes uznané „Organizace producentů“. Prostor pro realizaci úrody pěstitelů, kteří nebudou sdruženi v odbytových organizacích bude patrně především na lokálních trzích.
Stručně řečeno: Stabilitou na trhu zajistit stabilitu členům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *