Co to znamená, když se řekne Beskyd Fryčovice

Pravidelný návštěvník podzimní výstavy ovoce a zeleniny - Hortikomplex, která se koná v Olomouci, si jistě všiml pravidelného vystavovatele, kterého najdete již po několik let na stejném místě – v pavilonu A vzadu vlevo. Jako jeden z prvních přinesl na náš trh čerstvé zeleninové saláty s prodlouženou dobou trvanlivosti.

Původní úzký sortiment se rozrostl a dnes si jistě vybere každý, ať se jedná o malo- nebo naopak velkospotřebitele.
V posledních desetiletích v ČR postupně vzrůstá spotřeba zeleniny a ovoce, avšak trend zvyšování spotřeby je stále nedostačující. Od roku 1991 vzrostla spotřeba veškeré zeleniny ze 73,6 kg na 85 kg/osobu/rok, čili průměrně o 1 kg zeleniny za rok. Podle výživových doporučení jsme však měli dosáhnout již v roce 2000 spotřeby zeleniny a ovoce v množství 120 kg/osobu/rok. To by předpokládalo roční přírůstek spotřeby zeleniny a ovoce více než o 6 kg.
Jednou z perspektivních cest ke zvyšování spotřeby zeleniny a ovoce je průmyslová výroba zeleninových salátů, o kterou je stále větší zájem spotřebitelů.
Rostoucí obliba hotových předzpracovaných zeleninových výrobků je logickým následkem celkového vývoje techniky a globalizace trhu. Průmyslová výroba hotových salátů se umožnila především vytvořením spolehlivého kontinuálního prodejního chladírenského řetězce v sítích supermarketů a zvládnutí rizik neúdržnosti potravin. Rostoucí poptávka po hotových jídlech je důsledkem změn životního stylu (nedostatek času, zvyšující se zaneprázdněnost pracujících, vznik maločlenných domácností, vyšší výživová informovanost apod.).
Ke zdravému stravování přispívá nejen osvěta lékařů – výživářů, ale i pestrost, přitažlivost a vysoká kvalita nabízeného sortimentu.
Jednou z firem, která se snaží uspokojovat výše zmíněné požadavky zákazníků a nabízeným sortimentem zvyšovat spotřebu zeleniny, je akciová společnost Beskyd Fryčovice, působící v potravinářském průmyslu. Jejím hlavním výrobním programem je skladování zeleniny, posklizňová úprava brambor a zeleniny a průmyslová výroba bramborových a zeleninových výrobků.
Beskyd Fryčovice, a. s. je pravidelným účastníkem všech ročníků výstavy Hortikomplex a proto bychom ji chtěli blíže představit.
Společnost byla založena zemědělskými družstvy v roce 1969 jako společný podnik pro sušení a granulování pícnin. Od roku 1975 se dále zabývala skladováním a zpracováním brambor (balením, následně loupáním a vařením). Tato činnost byla rozšířena dále o výrobu smažených bramborových lupínků a skladování sadbových brambor. Od roku 1993 rozšířila společnost svou výrobní linii o průmyslové zpracování zeleniny (výroba chlazených zeleninových salátů – CHZS).
Cílem společnosti je oslovovat stravovací zařízení (závodní, školní stravování), obchodní řetězce a postupně tak ovlivňovat stravovací zvyklosti obyvatel ČR.
Průmyslová výroba chlazených zeleninových salátů vyžaduje velké skladovací a výrobní prostory. K dispozici jsou provětrávací sklady pro 1200 t kořenové zeleniny a chladírny o přibližně stejné kapacitě.
Z důvodu krátké trvanlivosti výrobků nelze vyrábět tzv. „na sklad“ (CHZS nejsou tepelně ani chemicky upraveny, trvanlivost výrobků je 4 – 5 dnů). Po vyrobení jsou výrobky do 6 hodin expedovány (před expedicí jsou skladovány v expedičním skladu, při teplotě 2 – 5 °C).
CHZS vyžadují náročnější technologii zpracování a během výroby musí být pečlivě zvládnutá možná vznikající rizika. Velký důraz během výroby se klade na čistotu prostředí a kvalitu surovin. Jednotlivé výrobní operace musí být od sebe vzájemně odděleny, nesmí docházet ke křížení výrobních cest. Skladování surovin a hotových výrobků musí být rovněž oddělené. Předností CHZS je jejich čerstvost a charakteristická chuť.
Všechny výrobní střediska mají vypracován a zaveden systém HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). V listopadu 2001 získala společnost Beskyd Fryčovice, a. s. certifikát ISO 9001:2000. Všechny výrobní procesy jsou tedy řízeny podle norem ISO 9001:2000. Tento certifikát společnost zavazuje k mnoha úkolům, zejména klade důraz na spokojenost zákazníka.
V rámci plnění požadavků legislativy je společnost Beskyd Fryčovice, a. s. přihlášena u společnosti EKO-KOM, a. s. (ekologická likvidace obalů). Společnost vlastní čističku odpadních vod.
Hlavní nosný program společnosti Beskyd Fryčovice:
 Beskydský zeleninový salát – CHZS; maloobchodní i velkoobchodní balení
 Beskydská zelenina – polévková směs, svíčková směs, míchané zeleninové směsi, např. z listové zeleniny, jednodruhové krouhanky apod.
 Beskydské brambory – konzumní a sadbové v maloobchodním i velkoobchodním balení
 Beskydské brambory loupané, vakuově balené (syrové, vařené) – kostky, segmenty, plátky, americké brambory, taktéž v maloobchodním i velkoobchodním balení
 Beskydské lahůdkové saláty – např. kukuřičný, celerový, těstovinový salát
 Beskydské novinky – např. vařená přílohová směs, vařená červená řepa celá, výrobky PROFIT (zeleninový salát s lahůdkou – šunkou, tuňákem, vejcem), ovocné saláty.
Mezi největší odběratele společnosti se řadí známé obchodní řetězce, např. Ahold, Tesco, Kaufland, Billa, Spar, Carrefour, a dále společnosti zabývající se stravováním – např. Eurest. Mezi top zákazníky patří zahraniční společnost Mac Donald’s.
Na závěr můžeme říct, že výrobky společnosti Beskyd Fryčovice a. s. slouží k obohacení a zplnohodnocení našeho jídelníčku, což je pro lidský organizmus velmi důležité. Zájem o výrobky ze zeleniny stále stoupá, což deklaruje větší snahu obyvatel usměrňovat svou výživu ve prospěch zdraví.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *