Autor
Kategorie:
Nezařazené

Co nového se děje v Evropské unii

Inflace a zahraniční obchod Roční inflaci v Eurozóně odhadl Eurostat (statistický úřad EU) v červenci 2003 na 1,9 procenta. Podle údajů téhož úřadu dosáhl běžný účet platební bilance Evropské unie za první tři měsíce roku 2003 přebytek ve výši 8,4 mld. eur, což je o téměř šest miliard eur více než před rokem. V posledním čtvrtletí roku 2002 vykázal běžný účet kladné saldo 15,7 mld. eur

EU a USA vytvoří společnou strategii pro jednání WTO
Na závěrečné tiskové konferenci k neformálnímu setkání členů Světové obchodní organizace WTO v Montrealu oznámil Franz Fischler, evropský komisař pro zemědělství, rozvoj venkova a rybolov, že unie během jednání předložila několik návrhů, které jsou podle něj zásadního charakteru a které ukazují snahu EU o významný posun vpřed. Především je podle něj EU připravena snížit vnitřní dotace do zemědělství o 60 procent, snížit cla na importované zemědělské produkty či zvýšit tarifní kvóty na určité citlivé výrobky. Tyto návrhy lze podle komisaře považovat za „více než slušné“ a měly by vést ostatní země k následování.

Dohoda o obchodu s vínem a lihovinami
Rada přijala dohodu o obchodu s vínem a lihovinami, která byla podepsána na konci dubna mezi Kanadou a EU. Aby mohla dohoda vstoupit v platnost, musí EU a Kanada splnit řadu podmínek, například ochranu zeměpisných označení vín a lihovin druhou smluvní stranou.

Fúze společností BASF a Glond Sanders
Evropská komise v souladu s nařízením o fúzích schválila navrhovaný společný podnik německé společnosti BASF a francouzské společnosti Glon Sanders, v němž se budou vyrábět premixy do krmiv ve Francii. Tento podnik, který by měl nést název BASF Nutrition Animale, se zaměří na nákup aditiv a výrobu a prodej premixů.

V září se možná sníží kvóty na cukr
V září by podle plánu z roku 2002 mohla Evropská komise rozhodnout o snížení kvót na cukr pro jednotlivé členské státy, aby tak mohla dodržet své závazky k Světové obchodní organizaci. Rozhodnutí by mělo padnout několik týdnů před tím, než komise předloží konečné návrhy změn na organizaci společného trhu s cukrem

Patnáctka se dohaduje o chráněných zeměpisných názvech
Experti členských států EU se dohadují o užším seznamu 35 zeměpisných názvů, z nichž 18 jmen se týká alkoholu a lihovin a 17 jmen jiných druhů potravin (především sýrů a šunky). Cílem tohoto seznamu předloženého Evropskou komisí je snížit počet označení, které požívají ochrany EU (chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu).

Slovensko zahájilo negociace o podpoře z fondů
Koncem července zahájila Evropská komise první kolo vyjednávání se Slovenskem o podpoře regionálních rozvojových programů v období 2004 až 2006. Rozhovory se týkaly podoby rámce podpory unie, operačních programů a jednotných programových dokumentů.

Přísněji při ochraně vod
V souvislosti s pokračující snahou zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a lidského zdraví se Evropská komise rozhodla o dalším právoplatném postupu proti deseti členským státům (Francii, Velké Británii, Portugalsku, Itálii, Nizozemsku, Španělsku, Irsku, Belgii, Lucembursku a Řecku) ve věci nedodržování práva EU v oblasti kvality vody. Zmíněné země již obdržely několik urgencí. V několika případech se již dokonce dospělo do finálního stadia přestupkového řízení: V případě, že členské státy nesplní legislativní požadavky, je komise oprávněna ukládat pokuty dotyčným členským státům.

Problémy se zdaňováním
Evropská komise uvedla třicet podle jejího vyjádření „podivných“ daňových schémat, která uplatňují přistupující země a která podle ní lze považovat za daňový dumping. Tato schémata, jež byla ustavena za účelem přitáhnutí investic, se musí buď zrušit, nebo alespoň změnit podle kodexu chování přijatého v EU v roce 1997. U České republiky komise identifikovala jedno problematické opatření: podle ní jsou investiční pobídky ustavené v roce 1998 netransparentní, jelikož umožňují ministrům rozhodovat o tom, kterým společnostem udělí daňové výhody.

Problémy s veřejnými zakázkami
Evropská unie se rozhodla jednat v několika případech porušování pravidel při udělování veřejných zakázek. V případě Irska, Itálie a Německa se obrátí na Evropský soudní dvůr. Řecko, Itálie, Nizozemsko a Švédsko dostanou požadavky na změnu používaných postupů.

Podvody jsou i v unii
Evropská komise zveřejnila výroční zprávu za rok 2002 o ochraně finančních zájmů společenství. Z ní vyplývá, že v loňském roce bylo komisi předloženo 10 060 případů podvodu či protiprávního úkonu (např. falešné faktury) v celkové hodnotě 1,13 miliard eur. Oproti roku 2001 to představuje nezanedbatelný nárůst. Jen v oblasti strukturálních operací se počet případů podvodu zvýšil čtyřnásobně a dosáhl tak výše 614 mil. eur. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) se v roce 2002 začal zabývat 415 případy.

Evropská družstevní společnost
Rada ministrů EU přijala status Evropské družstevní společnosti, který umožní družstevním společnostem působícím ve více než jedné členské zemi EU získat jednu právní subjektivitu s ohledem na aplikaci práva společenství. Družstva se budou moci pohybovat na vnitřním trhu jako jeden právní subjekt se společnými pravidly a jednotnou strukturou. Tato družstva budou moci expandovat a zároveň měnit své přeshraniční operace, aniž by si musela zakládat pobočky.

První peníze ze 6,. rámcového programu
Již 24 výzkumných projektů zaměřených na zlepšování kvality a bezpečnosti potravin a 12 podpůrných akcí obdrželo z EU počáteční příspěvek 166 mil. eur za první rok realizace 6. rámcového programu EU (6.RP). V rámci tohoto programu unie během čtyř let (2003 až 2006) podpoří projekty v celkové hodnotě blížící se 20 miliardám eur, přičemž na prioritu č. 5 – Kvalita a bezpečnost potravin – je určeno celkem 685 mil. eur.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *