Autor
Kategorie:
Nezařazené

Co je a co není obal?

Vyjasnit, co by se mělo považovat za obal, chce mimo jiné návrh novely zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, který schválila vláda. Podle něj je obal „výrobek zhotovený z materiálu jakékoliv povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli.“

Návrh definuje různé typy obalů, a to spotřebitelský, který má zároveň „tvořit v místě nákupu prodejní jednotku pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele.“ Skupinový obal pak „v místě nákupu tvoří skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již se tato skupina prodává spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje.“ Z výrobku se může odstranit, aniž se tím ovlivní vlastnosti tohoto výrobku. Dalším typem je obal přepravní, jeho úkolem je „usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů a usnadnit jejich přepravu tak, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození.“ Jiným konečným uživatelem je podle návrhu „podnikající fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje obaly nebo balené výrobky pro svoji podnikatelskou činnost a neuvádí je dále do oběhu.“ Podle návrhu novely by v pochybnostech nemělo rozhodovat ministerstvo průmyslu a obchodu. Do budoucna by to mělo být ministerstvo životního prostředí po projednání s ministerstvem průmyslu a obchodu nebo s resortem zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *