Cibule v centru pozornosti

Koncem září, během tradičních Dnů otevřených dveří ve šlechtitelské a semenářské firmě Bejo Zaden, se uskutečnila akce celosvětového významu. Za účasti téměř 400 odborníků ze 39 zemí proběhlo v sídle Bejo v nizozemském Warmenhuizenu symposium pod názvem Onion on the move.

A proč se symposium konalo právě tam? Protože Firma Bejo Zaden spolu s partnerskou firmou De Groot en Slot disponují v současné době sortimentem 165 odrůd všech typů cibule z vlastního šlechtění a jejich osiva tvoří významný podíl na trhu, zejména v západní Evropě.
Jednotliví přednášející se ve svých příspěvcích věnovali světové produkci cibule, šlechtění nových odrůd, chorobám a škůdcům cibule, technologii pěstování a závlahy, problematice sklizně a skladování, významu cibule pro zdravou výživu a v neposlední řadě otázkám marketingu a vývojovým trendům v obchodu s cibulí.
Některé z přednesených příspěvků mohou být aktuální a inspirující i pro nás. Pokusím se je tedy ve stručnosti přetlumočit.
Šéf šlechtitelského týmu firmy De Groot en Slot pan Henk de Groot představil všechny typy cibule pěstované po celém světě a zveřejnil též velmi zajímavé statistické údaje o produkčních plochách a hektarových výnosech v jednotlivých státech světa.

Pokud tyto údaje doplníme o čísla z referátu, který přednesl pan Peter Beemsterboer, významný holandský obchodník s cibulí, dostane se nám velmi zajímavého srovnání:

V celém světě se cibule pěstuje na 3 206 000 ha s roční produkcí asi 52 milionů tun. Nejrychleji rostoucí, hlavně díky zlepšeným výnosům, je produkce cibule v Číně. Na celkové světové produkci se podílí asi 34 miliony tun, Indie 6,5 milionu, Turecko 4,1 milionu a USA 3,1 milionu tun.
V hlavních produkčních oblastech Asie a Jižní Ameriky se samozřejmě pěstují převážně odrůdy cibule vhodné pro tropické a subtropické oblasti. Pro nás mohou být příkladem státy z našich zeměpisných šířek. Nejmarkantnějším je příklad Nizozemska, které je exportérem cibule číslo 1 v celosvětovém měřítku. Díky nejvyšším hektarovým výnosům dosahuje dostatečně vysoké produkce a díky vysoké kvalitě produkované cibule může exportovat zhruba 75 % svojí produkce. Zajímavé je též umístění Nového Zélandu mezi největšími exportéry, přestože má pouhých 6000 ha cibule. Na opačné straně, mezi největšími dovozci jsou Rusko, Německo, Velká Británie, Belgie a Francie. Nemohou tyto skutečnosti být inspirující pro naše pěstitele a obchodníky?
Jaká je budoucnost pěstování cibule, snad nejjasněji zaznělo v referátech účastníků z USA. Pánové Bob Hale, president Hale farms, a Joe Graziano, marketinkový odborník, předvedli ve svých vystoupeních, jak promyšlený a tvůrčí podnikatelský přístup spolu s přísnou kontrolou všech stupňů produkce a prodeje vede k úspěchu. Dokonalý podnikatelský plán založený na dlouhodobé spolehlivosti, pevných obchodních vztazích a zacílený na splnění všech požadavků zákazníka je účinným prostředkem k přežití v současném světě.
Trojici na budoucnost zaměřených referátů doplnil příspěvek z druhého konce světa. Paní Lisa Corková z Nového Zélandu, odbornice na marketing čerstvých produktů, se zabývala trendy ovlivňujícími budoucnost obchodu s potravinami a tedy i s cibulí. Upozornila na to, že v rozvinutém světě to již nejsou pouze supermarkety, které prodávají potraviny, naopak supermarkety musí čelit široké konkurenci dalších moderních způsobů prodeje. Dále se prohlubuje požadavek moderního spěchajícího, přetíženého a stresovaného člověka na rychlejší a pohodlnější přípravu stravy. Stoupají požadavky na producenty. Už nestačí efektivně vyrábět, je nutno znát požadavky zákazníka, pro kterého vyrábím – stát se expertem na spotřebitele. Pokračující koncentrace na straně obchodníků musí být následována konsolidací i na straně výrobců, neboť jinak roztříštěná, sezónní a lokální produkce nebude splňovat požadavky globální, koncentrované a nepřetržitě fungující sítě globálních prodejců. To vyžaduje, aby producenti byli ochotni a schopni efektivně spolupracovat na lokální, celostátní i mezinárodní úrovni. To vše vyžaduje, aby se dnešní farmář-pěstitel naučil rozeznávat a porozumět potřebám svých zákazníků, neboť to je jediná správná strategie vedoucí k přežití v dnešním rychle se měnícím světě.
Kromě teoretických referátů měli účastníci symposia možnost zhlédnout větší část širokého sortimentu odrůd cibule od hostitelských firem jak na pokusných parcelách, tak i v tržní úpravě. Dále byly v rámci praktických ukázek prezentovány porosty založené různými systémy výsevu a mechanizace od sklizňové techniky až po uložení do skladu. Velké pozornosti se těšily porosty cibule s instalovanou kapkovou závlahou.
Přestože česká návštěvnost na letošních Dnech otevřených dveří byla bohatá, celkem přijelo 85 návštěvníků, lze jen litovat, že nikdo z našich pěstitelů či obchodníků nenašel čas k účasti na výše popsaném symposiu. Protože mne tato skutečnost opravdu trápí, dovolím si uzavřít myšlenkou, která zazněla v závěru symposia a výstižně shrnuje jeho smysl:

„Pamatuj, že Noe začal budovat archu, ještě než začalo pršet!“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *