České odrůdy jádrovin II.

Registrační řízení ukončené v období let 2005 až 2006 zvýšilo počet odrůd jabloní zapsaných ve Státní odrůdové knize na sto sedmnáct. Pojďme si v návaznosti na přehled nově registrovaných odrůd hrušní a sloupcových jabloní uvedený v předchozím čísle časopisu Zahradnictví přestavit desítku novinek– jabloní, které v sobě snoubí kvalitní vlastnosti starších odrůd.

Mezi nové české odrůdy jabloní patří letní ‘Ametyst‘ a ‘Atlas‘, podzimní ‘Vysočina‘ a zimní ‘Clijo‘, ‘Heliodor‘, ‘Lipno‘, ‘Opal‘, ‘Orion‘,‘Pyrop‘, ‘Rucla‘.

Atlas
‘Atlas‘ je odrůda jabloně s pracovním označením TE-16604. Vznikla křížením odrůd ‘Red Melba‘ a ‘James Grieve Red‘ ve firmě Sempra Litoměřice, s. r. o.
Strom roste středně bujně až bujně, koruna je řídká, kulovitá, habitus má rozložitý charakter. Výhony jsou dlouhé, tlusté, větve mají se sklon k vyholování. Plodnost je středně pozdní, plodí na krátkém dřevě, ve shlucích, probírka plodů je nutností. Plod je středně velký až velký, kulovitě kuželovitý, slabě žebrovaný s výraznějšími masitými svalci nad kališní jamkou. Malý kalíšek má zelené, středně dlouhé úšty, které se překrývají. Slupka hladká, středně tlustá až tenká, ojíněná, suchá. Při dozrávání částečně zmastní. Základní barva slupky bělavě žlutá, krycí růžová, rozmytá. Dužnina má žlutavou barvu, křehkou a středně tuhou konzistenci a je málo šťavnatá, slabě navinulá. Sklizňová zralost nastupuje v polovině července, konzumní zralost posléze do poloviny srpna. Při pozdnější sklizni bývají plody více citlivé k otlakům slupky a dužnina rychleji moučnatí. Jedná se o odrůdu citlivou k napadení chorobami, obzvláště strupovitostí.

‘Ametyst‘
K pozdně letním odrůdám jabloní se řadí ‘Ametyst‘. Byla jí udělena národní právní ochrana a v současné době je před udělením evropské právní ochrany. Byla vyšlechtěna křížením odrůd ‘Nela‘ a ‘Vista Bella‘ pod pracovním označením ÚEB 2650/2 na šlechtitelské základně ve Střížovicích Ústavu experimentální botaniky AV ČR.
Vzrůstnost stromu je středně bujná, habitus rozložitý až převislý, větve rostou neuspořádaně, internodia jsou krátká. Plodí brzy, na krátkém dřevě a ve shlucích. Probírka je nutná pro zvětšení plodů. Plod je středně velký, ploše kulovitý, bez žebrování se slabými masitými svalci na distálním konci (nad kališní jamkou). Středně velký otevřený kalíšek má zelené, vzpřímené úšty, které jsou volné. Slupka je hladká bez rzivosti, slabě mastná, před sklizní na stromě ojíněná. Základní barva slupky při sklizni je světle žlutá, krycí růžová, rozmytá a překrývá až dvě třetiny plodu. Při dozrávání ve skladě mění barvu na jasně červenou, dozrává po dvou až třech týdnech. V konzumní zralosti ztrácí plody ojínění. Dužnina je žlutavé barvy, křehké a jemné konzistence, více šťavnatá, v chuti sladce navinulá. Sklizňová zralost je obvyklá až v 2. polovině srpna, konzumní pak koncem září. Odrůda je rezistentní proti napadení strupovitostí. Padlí jabloně se objevuje jen v nejteplejších polohách. Užití nalezne především ve středních a vyšších oblastech, J a JZ svazích, s dostatkem vláhy ve volnějším sponu. Koruny pro nízké tvary je lépe zakládat ve výšce kolem 0,8 – 0,9 m.

‘Vysočina‘
Odrůda ‘Vysočina‘ byla vyšlechtěna ve VŠÚO Holovousy s. r. o. (HL), pod pracovním označením HL 1621 záměrným křížením odrůd (‘Britemac‘  ‘Prima‘) a ‘HL 128 A‘.
Vzrůstnost stromu je střední až silná, typ rozvětvený, avšak neuspořádaný, nepravidelný, habitus rozložitý až převislý. Plodnost raná, násada střední, pravidelná. Plodí na krátkém plodonosném obrostu, má sklon k vyholování větví. Plod je středně velký až velký, tvaru ploše kulovitého, bez žeber a svalců. Základní barva slupky bělavě zelená, krycí barva purpurová, typ celoplošný s rozmytým žíháním. Slupka je středně tlustá, na povrchu hladká, slabě ojíněná, se rzivostí okolo stopečné jamky. Stopka středně tlustá, krátká až středně dlouhá. Kališní i stopečná jamka jsou mělké. Kalíšek je malý, úšty krátké a polouzavřené. Dužnina bílé barvy je středně pevná, křehká, více šťavnatá, v chuti navinule sladká. Sklizňová zralost koncem září, konzumně dozrává od října se skladovatelností do listopadu. Odrůda je rezistentní proti napadení strupovitostí, odolnost k padlí jabloňovému je vyšší. Je vhodná do všech poloh. Pro celkovou vybarvenost plodů je vhodné provádět pozdní letní řez letorostů uvnitř koruny.

‘Pyrop‘
‘Pyrop‘ je odrůda s pracovním označením TE-29.819, vznikla křížením odrůd ‘Dukát‘ a (HAR-11-T-68).
Strom roste bujně, koruna je vystoupavá, velmi zahuštěná letorosty, habitus má rozložitý až vzpřímený charakter. Větve jsou dlouhé a středně tlusté, předčasně obrůstají středně dlouhými letorosty. Plodnost je středně pozdní, plodí na krátkém plodonosném obrostu ve shlucích, probírka plodů je potřebná. Jinak je plod jen střední velikosti, ploše kulovitý, velmi slabě žebrovaný. Slupka hladká, suchá, středně tlustá, bez ojínění a mastnosti. Základní barva slupky je zelená, krycí hnědočervená v celoplošně rozmyté formě. Dužnina je zelenavé barvy, měkké konzistence, středně šťavnatá, v chuti sladce navinulá. Sklizňová zralost od poloviny září, konzumní zralost v listopadu, skladovatelnost do února. Odrůda je více odolná proti napadení strupovitostí, proto je vhodná do středních i vyšší poloh, kde netrpí tolik padlím.

‘Lipno‘
Zimní odrůda ‘Lipno‘ byla vyšlechtěna pod pracovním označením ÚEB 3241/3, záměrným křížením odrůd ‘Vanda‘ a ‘Rubinola‘. Je registrována a právně chráněná v ČR od roku 2006. Má udělenou i evropskou právní ochranu.
Vzrůstnost stromu střední až silná, typ rozvětvený, habitus rozložitý. Plodnost raná, násada velká, pravidelná, plodí na středně dlouhém dřevě. Větve částečně vyholují. Plod je středně velký až velký, tvar ploše kulovitý, žebrování a svalce nad kališní jamkou jsou slabé. Základní barva slupky zelenožlutá, krycí barva červená, rozmytá s nevýrazným žíháním. Slupka tenká, na povrchu hladká, slabě mastná, bez rzivosti. Stopka středně tlustá a dlouhá. Dužnina krémové barvy, křehké konzistence je více šťavnatá, v chuti sladce navinulá. Do sklizňové zralosti nastupuje koncem září, konzumně dozrává v listopadu se skladovatelností do března. Odrůda je rezistentní proti napadení strupovitostí, odolnost k padlí je rovněž vysoká. Uplatnění nalezne ve všech oblastech.

‘Clijo‘
Zimní ‘Clijo‘ byla vyšlechtěna pod pracovním označením HL 311-B, záměrným křížením odrůd ‘Clivia‘ a ‘Jonalicious‘.
Vzrůstnost stromu je střední, typ rozvětvený, habitus rozložitý. Plodnost raná, násada velká, plodí na krátkém i středně dlouhém dřevě ve shlucích. Plod po probírce středně velký až velký, tvar kulovitě kuželovitý až kulovitý, bez žeber a svalců. Základní barva slupky zelenožlutá, krycí barva červená, celoplošně rozmytá s nevýrazným žíháním. Slupka středně tlustá, na povrchu hladká, lesklá, bez rzivosti. Stopka tenká až středně tlustá, středně dlouhá až dlouhá. Stopečná jamka středně velká a hluboká. Kališní jamka široká a hluboká. Dužnina žlutavé barvy je středně pevná, šťavnatá, v chuti nasládlá. Sklizňová zralost začátkem října, konzumní zralost od listopadu, skladovatelnost do února. Odrůda je jen středně odolná proti napadení strupovitostí avšak vysoce odolná k padlí.

‘Heliodor‘
Zimní ‘Heliodor‘ byla vyšlechtěna pod pracovním označením ÚEB 3264/1, záměrným křížením odrůd ‘Golden Delicious‘ a ‘Topaz‘. Má udělenou evropskou právní ochranu.
Vzrůstnost stromu střední, typ rozvětvený, habitus rozložitý. Plodnost raná, násada vysoká, přeplozuje, plodí na krátkém rozvětveném plodonosném obrostu ve shlucích. Plod je středně velký, při probírce větší, tvar kuželovitý, žebrování a masité svalce na vrcholu střední. Redukce květů nebo plodů je důležitá pro pravidelnou a stabilní sklizeň. Základní barva slupky žlutá, krycí barva oranžová, ve formě nevýrazného líčka. Slupka je tenká, na povrchu hladká, slabě mastná, bez rzivosti. Stopka tenká až středně tlustá a středně dlouhá. Dužnina krémové barvy, středně pevná, šťavnatá, v chuti dobrá, sladce navinulá. Sklizňová zralost začátkem října, konzumní zralost od poloviny listopadu, skladovatelnost do dubna. Odrůda je rezistentní proti napadení strupovitostí, odolnost k padlí je vyšší. Lze uplatnit ve všech polohách i ve vyšších na chráněných místech.

‘Rucla‘
Tato zimní odrůda byla vyšlechtěna pod pracovním označením HL-251, záměrným křížením odrůd ‘Clivia‘ a ‘Rubín‘. V ČR je právně chráněná.
Vzrůstnost stromu střední až silná, typ rozvětvený, habitus rozložitý, později převislý. Plodnost je raná, násada střední, střídavá, plodí na dlouhém obrostu. Plod středně velký, tvar kulovitý, bez žebrování. Základní barva slupky zelenožlutá, krycí barva tmavě červená, celoplošná. Slupka středně tlustá, na povrchu hladká, suchá, rzivost okolo stopečné jamky nízká až střední. Stopka středně tlustá a dlouhá. Dužnina krémové barvy, tuhé konzistence, středně šťavnatá, v chuti navinule sladká. Sklizňová zralost nastává začátkem října, konzumní koncem listopadu se skladovatelností do března. Odrůda je středně odolná strupovitosti a více odolná padlí. Pěstovat lze v teplých a středních polohách, s dostatečným přísunem živin během vegetace a zavlažováním.

‘Opal‘
Zimní odrůda ‘Opal‘ byla vyšlechtěna pod pracovním označením ÚEB 3264/2, záměrným křížením odrůd ‘Golden Delicious‘ a ‘Topaz‘. Má udělenu evropskou právní ochranu.
Vzrůstnost stromu je slabá až střední, typ rozvětvený, habitus rozložitý. Plodnost raná až střední, s redukcí květů nebo probírkou plodů pravidelná, plodí na krátkém obrostu. Plod středně velký, tvar kulovitý, bez žebrování, masité svalce na vrcholu slabé. Základní barva slupky žlutá, krycí barva jen někdy jako nevýrazné oranžové líčko. Slupka středně tlustá, na povrchu hladká, lesklá, rzivost okolo stopečné jamky nízká. Stopka středně tlustá a středně dlouhá. Dužnina žlutavé barvy, tuhé konzistence, středně šťavnatá, v chuti navinule sladká. Sklizňová zralost podle polohy bývá na přelomu září a října, konzumní zralost od listopadu se skladovatelností ve středních polohách až do dubna. Odrůda je rezistentní proti napadení strupovitostí, odolnost k padlí je středně vysoká. Nalezne uplatnění ve všech polohách. Důležité je podzimní hnojení a přísun živin na list během vegetace.

‘Orion‘
Zimní ‘Orion‘ byla vyšlechtěna pod pracovním označením ÚEB 2718/1, záměrným křížením odrůd ‘Golden Delicious‘ a ‘Otava‘. Má udělenou evropskou právní ochranu.
Vzrůstnost stromu střední až silná, typ rozvětvený, habitus vzpřímený až rozložitý. Plodnost je raná, násada střední, plodí na krátkém obrostu. Plod je velký, tvar ploše kulovitý až kulovitý, bez žebrování, masité svalce na vrcholu slabé. Základní barva slupky zelenožlutá, krycí barva oranžová ve formě nevýrazného líčka. Na skladě v době konzumní zralosti plody sežloutnou. Slupka je tenká, na povrchu hladká, suchá, rzivost okolo stopečné jamky bývá nízká až střední. Stopka středně tlustá až tlustá, krátká až středně dlouhá. Dužnina má žlutavou barvu, středně pevnou konzistenci a je více šťavnatá, navinule sladké chuti. Sklizňová zralost nastupuje začátkem října, konzumní zralost od konce listopadu se skladovatelností do dubna. Odrůda je rezistentní proti napadení strupovitostí, odolnost k padlí je střední až vyšší. Lze ji pěstovat ve všech polohách, ve vyšších na chráněných místech. Ve výsadbách se uplatní na slabě a středně bujně rostoucích podnožích. Pro vyšší barevnost plodů a vyzrávání dřevní hmoty je vhodné provádět pozdní letní řez výhonů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *