Autor
Kategorie:
Nezařazené

České odrůdy jádrovin I.

V období 2005 – 2006 ukončil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský registrační řízení u šesti odrůd hrušní a třinácti odrůd jabloní, které naleznou své místo v nově zakládaných či obnovovaných sadech. Současný stav Státní odrůdové knihy České republiky představuje 46 odrůd hrušní a 117 odrůd jabloní. Poměrný počet včetně nových odrůd odráží trend v rozšiřování dané plodiny a jejich užití u nás. U hrušní jde především o příznivou velikost a prodloužení skladovatelnosti. Cennou vlastností u jabloní je stále významná odolnost k houbovým chorobám především strupovitosti s omezovanou citlivostí k padlí jabloňovému.

Ve všech případech se jedná o křížence starších nebo známých odrůd, čímž se jejich vlastnosti kombinují. Nově vzniknuvší jedinci jsou někdy více čitelní z některých vlastností rodičů, ale odlišnost nového je zřetelná. Získané vlastnosti mají zlepšující charakter co do velikosti, vyrovnanosti a barevnosti plodů.
Sortiment registrovaných odrůd hrušní v ČR vrcholí. Zásluhu na šlechtění převážné většiny z nich šlechtitelský tým firmy Sempra Litoměřice s. r. o. Ve stručnosti si uveďme, že z novějších byly registrovány podzimní odrůdy ‘Denisa‘ a ‘Harbo‘, zimní ‘Gracie‘,‘Konvert‘,‘Luna‘ a ‘Petra‘. Žadatelem o registraci a udržovatelem je Sempra Praha a. s.
‘Denisa‘
Hrušeň s pracovním označením TE-1839, která vznikla křížením odrůd ‘Clappova‘ a ‘Boscova lahvice‘. Strom roste středně bujně, habitus má rozložitý charakter, koruna je volná a vzdušná, větvení slabé až střední. Plodí převážně na krátkém četném plodonosném obrostu, ve shlucích i jednotlivě. Probírku uplatňujeme jen při přeplození. Plod bývá velmi velký, slabě nesouměrný, tvar z profilu je vypuklý (baňatý), rozšiřuje se ve středu plodu. Základní žlutozelená barva slupky je na osluněné straně plodu ve formě žíhání částečně překrytá růžovočervenou. Slupka je středně tlustá, na povrchu drsná, plocha rzivosti je nízká. Stopka středně tlustá až tlustá, dlouhá, napojená šikmo k ose plodu. Dužnina bílé barvy je středně pevná, křehké konzistence, středně šťavnatá, v chuti nasládlá a aromatická. Sklizňová zralost ve 2. dekádě září, konzumní zralost koncem října se skladovatelností do prosince. Afinita s kdouloňovými podnožemi je dobrá.
‘Harbo‘
Odrůda ‘Harbo‘ byla vyšlechtěna spoluprací dvou šlechtitelských firem Sempra Litoměřice s. r. o. a VŠÚO Holovousy s. r. o., pod pracovním označením TE-H-184/73. Vznikla ze záměrného křížení odrůd ‘Boskova lahvice‘ a ‘Hardenpontova‘. Vzrůstnost stromu je střední až silná, větvení je slabé, habitus polovzpřímený. Hustota koruny je střední, obrůstání krátkým plodonosným obrostem je husté. Plodí převážně jednotlivě i ve shlucích. Netřeba provádět probírku plodů při přeplození, jelikož by plody jednotlivě dorostly až do 0,5 kg hmotnosti. Plod je velký, těžký, silně nesouměrný, tvar z profilu vypuklý (baňatý), s největším průměrem od středu blíže kalicha. Základní barva slupky v době zrání je žlutá, krycí barva světle červená ve formě líčka. Podíl krycího zbarvení je nízký. Středně tlustá slupka je na povrchu matná a suchá. Poměrná plocha rzivosti bývá jen velmi nízká. Stopka je středně tlustá a krátká, napojená šikmo k ose plodu. Dužnina bílé barvy, tuhé a pevné konzistence je méně šťavnatá. V chuti nasládlá a nevýrazně voňavá.
Sklizňová zralost od poloviny září, konzumní pak v listopadu se skladovatelností do ledna. Afinita s kdouloňovými podnožemi je výborná a tudíž má uplatnění této odrůdy větší opodstatnění v teplejších a středních polohách při dodržení dostatečné vláhové bilance. Výborné jsou křížaly z plodů.
‘Gracie‘
Tato odrůda s pracovním označením TE-2153, vznikla křížením odrůd ‘Holenická‘ a ‘Boskova lahvice‘. Strom roste středně až bujně vzhledem k použité podnoži a jeho habitus má rozložitý charakter. Koruna je volná a vzdušná, větvení řídké, větve dlouhé, středně tlusté až tenké a zvlněné. Plodí převážně na krátkém plodonosném obrostu. Plod velký, slabě nesouměrný, tvar z profilu vydutý (lahvicovitý), rozšiřuje se ke kalichu. Základní barva slupky žlutozelená, krycí barva tmavě červená v rozmyté formě. Slupka středně tlustá, na povrchu hladká, bez rzivosti. Stopka středně tlustá, středně dlouhá, napojená v ose plodu. Dužnina krémové barvy, středně pevná, středně šťavnatá, jemné konzistence, v chuti navinule sladká a aromatická. Sklizňová zralost koncem září, konzumní zralost v listopadu se skladovatelností do ledna. Afinita s kdouloňovými podnožemi je dobrá.
‘Konvert‘
Odrůda ‘Konvert‘ byla vyšlechtěna pod pracovním označením TE-H-103. Záměrem křížení bylo získat hrušku rzivou s prodlouženou skladovatelností, proto byly použity odrůdy s větším podílem poměrné rzivosti ‘Madame Verte‘ a ‘Konference‘. Vzrůstnost stromu je střední, v plodnosti slabá, větvení střední a dostatečné, habitus polovzpřímený až rozložitý. Hustota koruny je vyšší než u předešlé odrůdy, nutný je letní průklest a zkrácení některých výhonů o třetinu střídavě na vnitřní a vnější pupen. Plodí hlavně na krátkém plodonosném obrostu ve shlucích, při přeplození je nutné provádět probírku. Plod je středně velký, slabě nesouměrný, tvar z profilu vydutý (lahvicovitý), s rozšířením v poloze blíže kalicha. Základní barva slupky je zelenožlutá, krycí barva chybí. Slupka je tlustá, na povrchu drsná, poměrná plocha rzivosti na líčku je střední až vysoká. Nejvíce rzivosti se nachází okolo kališní jamky. Stopka středně tlustá, středně dlouhá s napojením v ose plodu. Dužnina bílé barvy je tuhé a pevné konzistence se střední šťavnatostí. Chuť je sladká. Do sklizňové zralosti nastupuje ‘Konvert‘ začátkem října, konzumně nazrává od prosince se skladovatelností do března. Afinita s kdouloňovými podnožemi je dobrá, pro vyšší tvary je nutná semenná podnož. Odrůda je náročná na polohu, půdní složení a dostatek vláhy. Násada je odvislá na vyváženém a dostatečném hnojení jak na podzim, tak i během celého vegetačního období.
‘Luna‘
Tato odrůda s pracovním označením TE-17/52,53, vznikla křížením odrůd ‘Lucasova‘ a ‘Holenická‘. Strom roste středně až bujně, koruna je středně hustá, habitus má polovzpřímený charakter, větve středně tlusté. Plodnost pozdní, plodí na krátkém dřevě. Plod velký až velmi velký, slabě nesouměrný, tvar z profilu vypuklý (baňatý), rozšiřuje se ve středu. Základní barva slupky žlutozelená, krycí barva oranžovočervená, jen výjimečně na osluněné straně plodu. Slupka tenká, na povrchu hladká, plocha rzivosti na líčku střední. Stopka středně tlustá, krátká až středně dlouhá, napojená šikmo k ose plodu. Dužnina bílé barvy, středně pevná, středně šťavnatá, máslovité konzistence, v chuti sladká a velmi aromatická. Sklizňová zralost začátkem října, konzumní zralost v prosinci, skladovatelnost do ledna. Afinita s kdouloňovými podnožemi je dobrá.
‘Petra‘
‘Petra‘ byla do Státních odrůdových zkoušek přihlášena pod pracovním označením TE-430, vznikla křížením odrůd ‘Williamsova‘ a ‘Holenická‘. Strom roste slabě, koruna je malá, středně zahuštěná, habitus má převislý charakter, větve jsou slabé a středně dlouhé s četným plodonosným obrostem s hustým listovým. Plodí jednotlivě, převážně na velmi krátkém plodonosném obrostu. Plod velký, slabě nesouměrný, tvar z profilu vydutý, tedy lahvicovitý, s rozšířením blíže ke kalichu. Základní barva slupky žlutozelená, krycí barva růžovočervená, ve formě nevýrazného líčka. Slupka středně tlustá, na povrchu hladká, plocha rzivosti nízká. Stopka tenká až středně tlustá, dlouhá, napojená v ose plodu. Dužnina bílé barvy, pevná, středně šťavnatá, měkké konzistence, v chuti navinulá. Sklizňová zralost od poloviny října, konzumní zralost v prosinci se skladovatelností do února. Afinita s kdouloňovými podnožemi je dobrá, vzhledem k charakteru růstu lze použít i semenných podnoží.
Zajímavé růstem a bohatou násadou jsou sloupcové jabloně, které jsou velmi perspektivní pro pěstování v menším prostoru (zahrady, terasy). Své uplatnění mohou najít i v intenzivních sadech.
K těmto odrůdám jabloní patří podzimní ‘Pidi‘, raně zimní ‘Sonet‘ a zimní ‘Kordona‘.
‘Sonet‘
Zimní ‘Sonet‘ byla vyšlechtěna pod pracovním označením ÚEB 3420/3, záměrným křížením odrůd ‘Topaz‘ a ‘Bolero‘. Je právně chráněná v ČR.
Vzrůstnost stromu je slabá, typ sloupcovitý. Internodia jsou velmi krátká, v délce 0,8 až 1 cm. Plodnost raná, násada střední, plodí na velmi krátkém plodonosném obrostu a ve shlucích. Probírka je nutná pro pravidelnou plodnost a zvětšení plodů. Plod středně velký až velký, tvar kulovitý se širší kališní jamkou. Základní barva slupky v době sklizně je zelenožlutá, krycí barva chybí. Na skládce plody zežloutnou. Slupka tenká, na povrchu hladká, slabě mastná, bez rzivosti. Stopka středně tlustá a středně dlouhá. Dužnina bílá, měkká, šťavnatá, v chuti navinule sladká. Sklizňová zralost nastává začátkem října, konzumní zralost od listopadu, skladovatelnost do ledna. Odrůda je rezistentní proti napadení strupovitostí, odolnost k padlí je střední v teplejších polohách. Pěstovat lze na rozdílných podnožích, podle účelu použití, ve všech oblastech. Na slabě rostoucích je určena pro nádoby na balkóny a terasy, na bujnějších lze užít v intenzivních výsadbách.
‘Pidi‘
Na podzim roku 2005 byla registrována zakrslá odrůda vyšlechtěná ve Výzkumném šlechtitelském ústavu ovocnářském Holovousy. Jde o podzimní odrůdu jabloně nazvanou podle růstového charakteru ‘Pidi‘. Zkoušela se pod pracovním označením HL 75-26-18. Vznikla křížením odrůd ‘Prima‘ a ‘Britemac‘. Má udělenou evropskou právní ochranu.
Vzrůstnost větví je slabá až velmi slabá, habitus stromu je vzpřímený až rozložitý, internodia jsou velmi krátká, plodí ve shlucích i jednotlivě na krátkém dřevě. Plod je velký, široce kulovitě kuželovitý, žebra jsou středně znatelná, zakončená slabými masitými svalci nad kališní jamkou. Stopka je krátká a tlustá. Slupka je hladká, bez ojínění a mastnosti, rzivost okolo stopečné jamky se objevuje při nízké vláhové bilanci. Základní barva slupky zelenožlutá, krycí červená je rozmytá po celé ploše plodu. Dužnina je bílá, měkké konzistence, středně šťavnatá, v chuti sladce navinulá. Sklizňová zralost plodů nastupuje na přelomu srpna a září, konzumní zralost v říjnu. Plody jsou skladovatelné do listopadu. Odrůda je méně odolná proti napadení strupovitostí, padlí jabloně se objevuje jen ojediněle. Vyhovují jí teplé oblasti s vyšší úrodností půd v kombinaci s hnojivou závlahou. Předností je pomalý růst větví i kmene. Velmi zajímavou možností je balkónový způsob pěstování v nádobách nebo uplatnění v intenzivních super hustých výsadbách v malém sponu. Na slabě rostoucích ponožích nastupuje do plodnosti později (5 až 6 let), poněvadž zapěstování stromu do požadovaného tvaru je zdlouhavý. Pro intenzivní výsadby bude vhodné použití bujnějších podnoží.
‘Kordona‘

Zimní odrůda ‘Kordona‘ byla vyšlechtěna pod pracovním označením HL 393 (VŠÚO Holovousy), záměrným křížením odrůd ‘Mc Intosh Wijcik‘ a ‘Florina‘. Je právně chráněná v ČR.
Vzrůstnost stromu je silná, i když v typu růstu sloupcovitém. Plodnost středně pozdní, násada vysoká, přeplozuje, plodí na krátkém plodonosném obrostu. Internodia u výhonů jsou krátká v délce 1 až 1,5 cm. Plod je malý, při probírce středně velký, tvar kuželovitý, žebrování slabé až střední, masité svalce na vrcholu střední. Základní barva slupky zelenožlutá, krycí barva růžovočervená, rozmytá přes polovinu plodu. Slupka středně tlustá až tlustá, na povrchu hladká, ojíněná, nerovná a bez rzivosti. Stopka je tlustá a krátká. Dužnina bílé barvy je středně pevná až tuhá, středně šťavnatá, v chuti sladce navinulá. Do sklizňové zralosti nastupuje začátkem října, konzumně nazrává od prosince se skladovatelností do února. Odrůda je rezistentní proti napadení strupovitostí, odolnost k padlí je střední v teplejší poloze nízká. Užití nalezne pro své růstové vlastnosti a barevnost plodů především v nádobách jen při užití zakrslých podnoží. Na slabě rostoucích podnožích ji lze užít jako solitéru nebo i do výsadeb ve volné půdě. Je vhodná do všech poloh, pro chutnou dužninu vyžaduje dostatečnou a pravidelnou závlahu.
Sloupcovité odrůdy mají různé možnosti tvarování, buď jen jako samostatný terminál s krátkým plodonosným obrostem nebo jako tradiční tvar, tj. terminál s kosterními větvemi, které také obrůstají krátkými plodonoši. Mohutnost korun stromů určuje použitá podnož a vzrůstnost odrůdy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *