Čerstvé ovoce po celý rok

Tři sklady ovoce, které v současnosti vlastní firma Unikom, a. s., Kutná Hora, vznikaly postupně od roku 1973. Jejich celková kapacita dosáhla 21 tis. tun jablek, aby zabezpečily uskladnění sklizně z přidružených 3 až 3,5 tis. ha sadů. Dva jsou přímo v Kutné Hoře, jeden v Českém Brodě.

Změnu tržního systému a vlastnických vztahů provázel pokles ploch ovocných sadů a také snížení skladovací kapacity. V současné době jsou jablka ukládána do dvou skladů s reálně využívanou kapacitou 8 – 10 tis. tun. Na počátku devadesátých let došlo také k zavádění moderních technologií, které umožňují udržet jablka v čerstvém stavu až do letních měsíců.
Pěstitelé & skladovatelé
Hlavními dodavateli je 12 pěstitelů z oblastí Kutnohorska a Kolínska, kteří jsou členy odbytového družstva CZ Fruit. Pokud dojde vlivem nepříznivého počasí k poškození a výpadkům produkce, přepravuje se ovoce k naskladnění v rámci odbytového družstva i z jiných oblastí. Základní sortiment skladovaných odrůd tvoří ´Golden Delicious´, ´Idared´a ´Gloster´, v menší míře ´Spartan´, ´Starkimson´, ´Rubín´, ´Šampion´, ´Jonagold´, ´Melrose´ a některé další.
Navezením a zvážením sklizené úrody končí starost pěstiteli a začíná skladovateli, který dodávku naskladní, roztřídí, zabalí a připraví k expedici. Nutno podotknout, že o ovoci každého producenta je přesný přehled během celé této anabáze.
Technologie skladování
První chlazený sklad v Kutné Hoře byl postaven v roce 1973, o dva roky později pak sklad s řízenou atmosférou. Druhý sklad s řízenou atmosférou byl vybudován v roce 1985. Další prodloužení délky skladovacího období umožnilo uvedení do provozu ULO skladu od firmy Brema, s. r. o., v roce 1995. Kapacita kutnohorských skladů dosahuje 2,25 tis. tun ovoce v ULO a 4,5 tis tun v řízené atmosféře.
Ještě než dojde k naskladnění, které probíhá 5 až 7 dní, je velkobedna označena informacemi o pěstiteli a odrůdě. Aby naskladnění do ULO skladu bylo co nejrychlejší, rozdělily se původní skladovacích prostory na několik menších boxů. V nich je po uzavření postupně snižována teplota na 1 – 2 °C, podle skladované odrůdy. Obsah O2 poklesne na 1 – 2 %, CO2 na hodnotu 2 %, zbývající objem zaplňuje N2. Oproti skladu s řízenou atmosférou, v němž se udržuje hladina O2 i CO2 na 3 % objemu, dochází k menším ztrátám prodýcháním a menšímu poškození hnitím. Průběh aktuálních hodnot sledovaných parametrů zaznamenávají čidla umístěná uvnitř velkobeden. Naměřené hodnoty vyhodnocuje počítač.
Třídění a balení
Vyskladňované ovoce je ve velkobednách přemisťováno k třidičce ODS 3400 nizozemské firmy Greefa, která velmi přesně a objektivně zhodnotí kvalitu příslušného pěstitele.
Jablka putují nejprve vodní cestou, při které se zbaví případných nečistot. Vlastní třídění je založeno na principu souřadnic, které dostane každé jablko. V první fázi jsou obsluhou ručně označeny plody senzoricky nevyhovující (otlučené, strupovité, nahnilé), následně kamera zaznamená příčný průměr a automaticky registruje hmotnost každého jablka. Podle naměřených a vyhodnocených parametrů je okamžitě zařazeno do příslušné kvalitativní třídy a vyklopeno nad příslušným příčným dopravníkem, který navazuje buď na baličku, nebo ukládá plody do obalů podle přání zákazníka. Nestandardní plody míří na průmyslové zpracování. Veškeré naměřené hodnoty ukládá a zpracovává speciální program v počítači, který průběžně podává přehledné informace o tříděné partii.
Linkou lze podle potřeby vytřídit 8 – 10 tun jablek za hodinu. V sezóně, která trvá od ledna do června, vytřídí zaměstnanci v dvousměnném provozu denně 60 – 80 tun. V tomto období zde pracuje 40 až 45 pracovníků. Mimo sezónu zvládne obsluhu obvykle 15 – 20 lidí.
Baličky německé firmy Affeldt umožňují na přání zákazníka ukládat ovoce do PE tašek s nosností 2 kg nebo do síťkových obalů určených pro hmotnosti 1 – 2 kg. Za den lze takto připravit 25 až 35 tun ovoce. Odchylka od nastavené hmotnosti je tím menší, čím je větší balíček a čím menší jsou plody. Systém je založen na uvolnění hmotnostně nejbližší kombinace jablek uzavřených ve 12 váhových buňkách. Balíčky jsou označeny etiketou s předepsanými informacemi.
Posledním článkem řetězu, kam míří nakonec všechno vytříděné ovoce, je expedice. Odtud se již dostává do obchodů a obchodních řetězců. Rozvoz je nepřetržitý, sedm dní v týdnu.
Budoucnost za pomoci SAPARDu
Prosperita a rozvoj firmy je v současnosti spjat se členstvím v Odbytovém družstvu producentů ovoce a zeleniny CZ Fruit, které zajišťuje 100 % odbytu naskladněného ovoce.
Snaha o zvýšení kvality skladování vedla vedení firmy k myšlence zvětšit kapacitu ULO skladů, které umožňují podle slov Ing. Jana Šrajbra zásobovat trh po celý rok ovocem s kvalitními nutričními vlastnostmi a co nejmenšími ztrátami. Díky programu Sapard, který pomůže snížit finanční zatížení podniku, se v příštím roce zvětší jejich kapacita o 2200 tun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *