Být či nebýt – problém menších zahradnictví

Velice složitou otázkou je existence menších zemědělských podniků. Pod pojmem zemědělské rozumějme i zahradnické, které se o přežití perou prakticky každodenně. Vše řešící radou zde není spojení několika menších subjektů do družstev, akciovek nebo společností s ručením omezeným, z toho důvodu, že jsou jednotlivě roztroušeny v rámci okresů či krajů a jejich funkcí je nabídnout místnímu obyvatelstvu, obchodní síti, ale i restauračním zařízením své produkty. Komoditou těchto pěstitelů je sadba květin, zeleniny, ovoce, konečně i plody, řezané květy a aranžmá z nich.

Historie řady zahradnictví sahá až do období první republiky. Následovně totalitní režim poskytoval poměrně levnou možnost vytápění, a tak podporoval rozvoj skleníkové produkce. Dalším aspektem úspěšného pěstování květin k řezu, teplomilné zeleniny a jiných byla i absence konkurenčního zahraničního trhu.
A jak vypadá současnost? Po roce 1989 docházelo k neustálému navyšování cen za energii a tento nárůst stále trvá. Otevřely se zahraniční trhy z nichž zejména Nizozemí ovládlo Českou republiku a to nejen v oblasti květinářství. Množství skleníkové produkce se velmi rychle snížilo až na alarmující hranici bytí. Sortiment nabízených komodit se téměř zcela odklonil od řezaných květin, plodové zeleniny a částečně i hrnkových rostlin, protože dovezenému zboží ze zahraničí nelze finančně a často ani kvalitativně (v zimních měsících) konkurovat.
Zahradnictví v Černém Volu
Ukázkou menšího zahradnictví je firma Jindry Zoufalé a Václava Horáčka v Černém Volu, okres Praha západ.
Jindra Zoufalá si už od dětství neuměla představit, že by dělala něco jiného, než zahradnictví. Vyučila se v odborném učilišti v Praze – Malešicích. První pracovní příležitostí byla velkovýroba karafiátů v Praze – Hodkovičkách, (dnes již neexistující podnik), posléze přešla do zahradnictví na Praze 6 Na Hadovce k panu Benešovi. Ani toto zahradnictví už není v provozu. Další její cesta vedla do Technických služeb v Roztokách u Prahy, kde se starala o veřejnou zeleň. V roce 1993 dostala nabídku od tehdejšího pronájemce zahradnictví v Černém Volu, kam nastoupila jako vedoucí. Tento stav se ale změnil již v lednu 1994, kdy dosavadní nájemce odstoupil od smlouvy a otevřel tak Jindře Zoufalé možnost pronajmout si zahradnictví osobně. Tehdy vstoupil do rozhodování Václav Horáček, který v těsné blízkosti podniku vlastnil sádky a nabídl spolupráci.
Historie a současnost
Prvorepubliková budoucnost zahradnictví, byla přerušena totalitním režimem, kdy pozemek spravovalo místní JZD. Po roce 1989 zrestituoval majetek potomek původního majitele, který o práci v oboru neměl zájem, ale trval na udržení tradice zahradnictví v podobě pronájmu. Samotnou zahradu o rozloze 0,5 hektaru doplňovalo pole, v současnosti není obhospodařováno nájemci.
Zavlažování pozemku provádějí kapkovou závlahou, vodu ženou čerpadlem z vlastní studny. Ve sklenících, jejichž velkou část zrušili, zavlažují hadicemi, ručně.
Sortiment
V prvopočátcích pěstovali zeleninu, ta však nešla na odbyt. Důvodem bylo menší množství produkce a omezení sezónou. Větší obchody měly smlouvy uzavřené s podniky, které dodávaly větší množství a hlavně celoročně. Z tohoto důvodu od zeleniny postupně upustili. Zůstali jen u sadby pro místní obyvatelstvo. Ze sortimentu uveďme rajčata (’Tornado’, ’Start’), okurky nakládačky (’Fatima’), salátové (’Marta’), papriky (’Andrea’), kedlubny (’Sparta’, ’Viola’) a další košťáloviny. Osiva nakupují od Sempry, Bohemiaseed, Holmana a Černý Jaroměř. Od posledně zmíněného odebírají i výsevy, se kterými jsou velice spokojeni.
Další částí sortimentu jsou rostliny pro suchou vazbu, dušičkové i adventní věnce a svícny. Od prvopočátku pěstují slaměnky, které podle Jindry Zoufalé půjdou na odbyt vždycky. Veškerá aranžmá zhotovuje Jindra na objednávku a to i kytice z řezaných květin. Z nabídky k řezu mají v zimních měsících kaly, přes léto venkovní růže a sortiment letniček. Při větších objednávkách jezdí pro květiny do velkoobchodů v Lipencích a Hostivicích.
Letničky jsou čím dál oblíbenější a veřejnost vyžaduje široký sortiment, zahrnující každoročně řadu novinek. Do truhlíků, závěsů a na záhony: Arygranthemum frutescens, Tagetes tenuifolia, erecta, patula nana, Felicia heterophylla, Matthiola incana, Fuchsia hybrida, Gazania rigens a mnoho dalších, z popínavek a převislých rostlin například: Bidensferulaefolia, Cobaea scandens, Cuphea ignea, Lobelia pendula, Pelargonium peltatum, Petunia peltata, Surfinia, Thunbergia alata atd. Trvalky a dvouletky pěstují rovněž v široké nabídce od karafiátů, náprstníku, protěže, přes zvonky, šáter a mnoho jiných.
Nabídku rozšířili o léčivé rostliny a bylinky, které jsou v současnosti velkým hitem. Dodávají je po celý rok do pražských pizzerií. Osivo nakupují od Bohemiaseed a z Velelib. V letošním roce nabídnou kerblík, yzop, libeček, rozmarýn, estragon, tymián, bazalku, levanduli, mátu a celou řadu jiných bylinek, žádaných na trhu.
A co nového mají v zahradnictví pro zkvalitnění práce?
Nové dva kotle na hnědé uhlí od firmy Varimatik (Varimatik 40 o výkonu 15 – 40 kW), doplněné kotlovou automatikou umožňující bezobslužný provoz a řízení tepelného výkonu moderním programovatelným řídícím systémem. Obsluha musí zajistit pouze doplňování paliva do velkoobjemových zásobníků a odstraňovat popel ze spáleného uhlí. V Černém Volu denně spálí 100 až 150 kg uhlí a pochvalují si dokonalé spalování a výhřevnost.
Není náhodou, že většina podobných podniků vzdává svou práci a končí, protože není dostatečně oceněna a mnoho z těch, kteří se nechtějí smířit s realitou úplného sebezahubení se mění na překupníky a následné prodejce cizího zboží. Proto přejme všem těm „nadšencům, bláznům, maniakům“, kteří milují svou profesi a nevyměnili by jí za jistotu někde jinde, ať je budoucnost příznivější a krásná práce zahradníka přináší i po ekonomické stránce své ovoce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *