Broskvoně a budoucnost jejich pěstování

Je možné "žíti" bez květin, pokud takový způsob života psychicky uneseme. Můžeme omezit spotřebu ovoce, ale důsledky pocítíme na svém zdraví. Můžeme, v dnešní době, 100 % naší spotřeby ovoce dovézt ze zahraničí.

Ale nesmíme se divit, že tato spotřeba v budoucnu nebude příliš vysoká a neporoste. Potravinová bezpečnost se týká i ovoce. Tak jako nemůžeme, s ohledem na fakt, že ve světě je nadprodukce jablek, neobnovovat naše výsadby, nesmíme dopustit, aby došlo k likvidaci tuzemské produkce broskví. Intenzivní produkce má své počátky v padesátých letech, kdy si velké zásluhy získali páni Hladík, Koňas, později Jabůrek, Holub a mnozí další. Samozásobení, tak jak je známe u drobného ovoce, švestek, višní a ořechů, u broskvoní nehraje žádnou významnou roli. Pokles ploch intenzivních sadů o pětinu je varující. Údaje o stáří těchto sadů jsou děsivé. Více než jedna třetina sadů měla být dávno zlikvidována a nahrazena mladými výsadbami. Jedině nové výsadby, na vhodných podnožích, vhodných tvarech a s moderním sortimentem jsou schopny zajisti konkurenceschopnost i vzhledem k masivnímu dovozu. V současné době kryje dovoz asi 50 % spotřeby broskví, která kolísá mezi l,5 – 3 kg na osobu na rok. Další zvýšené spotřeby je reálné za předpokladu přijatelných cen a dobrých chuťových vlastností.
Zajistit tyto požadavky může především tuzemská produkce za předpokladu, že přehodnotí stávající přístup k sortimentu a pěstitelské technologii i posklizňové úpravě. Musíme vysazovat otužilé, plodné, vzhledově přitažlivé odrůdy s pevným plodem a pravidelnou plodností.
´Redhaven´ je odrůda, která má také své místo na lokálním trhu, ´Envoy´ a ´Favorita Moretini´ jsou řešením pro šarkou zamořené oblasti, ´Krasava´ a ´Frederika´ (NJC 83) jsou doplněním sortimentu o bělomasou odrůdu, respektive žlutomasý mrazuodolný kling.
Žádná z těchto odrůd však nemá vlastnosti nových odrůd, které dobývají i náš trh, ať se jedná o žlutomasé či bělomasé broskve nebo nektarinky.
Odrůda by měla zajistit:
* pravidelnou plodnost 25 – 30 t/ha při třídění A – AA tedy cca 160 – 200 g plody
* mít střední růst, netvořit předčasný obrost jednoletých výhonků, dobře obrůstat kosterní větve, nevyholovat
* mít střední dobu zrání, protože rané odrůdy nejsou výnosově ani kvalitou konkurenceschopné a pozdní jsou výnosově v některých letech nejisté
* mít malé nároky na probírku plodů, málo roztaženou dobu sklizně, snadné určení sklizňové zralosti, pevnou konzistenci, přitažlivý vzhled a dobré chuťové vlastnosti
* odolnosti vůči zmrzání ať v květu nebo ve dřevě je podmínkou.
Na základě hodnocení sortimentu v posledních letech na pracovišti Mendeleum Zahradnické fakulty MZLU v Lednici na Moravě, lze doporučit pro budoucí výsadby odrůdy, které prokázaly i v nepříznivých letech a nevhodné poloze své přednosti. Některé jsou přihlášeny k registraci:
SUNCREST
Zraje asi 15 dní po ´Redhaven´, dobré zkušenosti jsou i u nás. Řada podniků tuto odrůdu vysazovala v sedmdesátých letech z bulharského dovozu výsadbového materiálu.
REGINA
Je barevnou odrůdou s pevnou konzistencí a střední velikostí plodů s dobu zrání po RH. Klon selektovaný v Lednici měl dobré chuťové vlastnosti

Je řada odrůd, které u nás nebude možné v dohledné době množit, protože bude obtížné získat licenci od zahraničního udržovatele. Dovoz cenově dostupného výsadbového materiálu ze zahraničí by neměl být problémem. Některé z těchto odrůd jsou poloprovozně ověřovány.
Dobrou ranou odrůdou se jeví italská odrůda ´Springbeller´, případně ´Spring Ladyr´. Zraje s ´Favoritou Moretini 3´ a ´Earliglo´. Má dobrou velikost a přitažlivý vzhled. Kde je zaručen odbyt na rané broskve, je konkurenceschopná zahraničnímu dovozu.
Odrůda ´Royal Gloryr´ zraje před ´Redhaven´, je barevná a dosti pevná. Dobrá alternativa k odrůdě ´Sunhaven´ popřípadě ´Dixired´ právě pro svoji pevnou dužinu.
Odrůdy ´Delicer´ a ´Queen Ladyr´ jsou odlučitelné, zrají v době sklizně ´Redhaven´ a zaslouží si rozšíření v našich výsadbách. Jsou barevné a pevné.
Další významnou odrůdou zrající před ´Cresthaven´ je ´Symphonier´. Je barevnější a také spolehlivě plodná, výkonná odrůda z Francie. Na jižní Moravě může být významným zlepšením sortimentu.
Bělomasá ´Fideliar´ a nektarinka ´Superqueenr´ (Caldesi 2000) s bílou dužninou jsou atraktivní odrůdy se sladkou chutí a na trhů mají své místo.
Z nektarinek jsou zajímavé ´Harkor´, ´Flavortopr´, ´ Stark Red Goldr´ a ´Nectarossr´ jen pro nejteplejší polohy.
Většina těchto odrůd je páteří novějších výsadeb v okolních zemích, jsou však v nabídkách zahraničních firem nahrazovány novými selekcemi. Byly uvedeny na trh v letech 1984 a později, takže jejich právní ochrana by měla brzy končit a stát se dostupnými i pro naše školkařské firmy, přihlásí-li je k registraci v České republice.
Malá pružnost producentů výchozího roubového materiálu, kteří z pohodlnosti zanedbávají inovaci sortimentu, vede k tomu, že i nové výsadby se starými odrůdami se mohou stát v budoucnu pro nás přítěží. Dokud se tento postup nezmění, je žádoucí, aby některá z větších školek nakupovala rozmnožovací materiál v zahraničí, eventuálně dovážela výsadbový materiál do republiky.
Tyto snahy projevují s daleko větší pružností zahraniční školkaři, podnikající na našem trhu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *