Brány se zavřely – hodnoťme

Před šesti měsíci jsme otevíraly podobným názvem největší zahradnickou akci, která se uskutečnila v letošním roce v Evropě – Floriade. Co přinesla, jak byla hodnocena – to vše ukáže ještě čas. My dnes můžeme konstatovat pouze několik věcí.

Nový pohled na zahradnickou výstavu
Jednou za deset let se uskutečňuje v Nizozemsku světová zahradnická výstava. Letos se nacházela na ploše bývalého moře, které bylo vysušeno právě před sto padesáti lety a tím i celá výstava se nesla v duchu rekultivace, šetrného vztahu k přírodě, náš život a rekreace v roce 2010. Nové pojetí výstavy nebylo přijato všemi návštěvníky kladně a zde se projevil náš konzervatizmus. Ale o tom bylo napsáno již více než dost článků.
Naše účast na výstavě
Pro nás byla tato výstava důležitá tím, že se jí poprvé v krátké historii výstav, zúčastnilo i několik zahradnických podniků z ČR, které se spojily do Asociace zahradnického výstavnictví a přes nedostatek času, financí a podpory z ústředních orgánů expozici nejen vybudovala, ale také po dobu šesti měsíců udržela. Zdrojem mezinárodní diskuse se stala celková koncepce výstavy, čeští zahradníci našly náměty především v české expozici. Myslím si, že již zde bych byla napadena „tvrdými odpůrci“ výstavy. Vždyť to bylo „dobrovolné sdružení několika odvážlivců nímandů“, kteří se troufali postavit na úroveň velkým profesionálním organizacím a vybudovat za minutu dvanáct expozici, za kterou by se nemuseli stydět. Povedlo se jim to nebo ně? I na to bychom rádi znali vaši odpověď. Napište nám, co si myslíte o naší účasti, co doporučujete pro příští výstavu – bude-li nějaká další.
Fluidum kolem naší expozice byla, bohužel, převážně negativní. Velmi nás zarážely informace od turistických průvodů, kteří ještě dřív, než vstoupili do areálu, záporně hovořili o České zahrádce. Proč? Nejfantastičtější informace byly ty, kdy sdělovali účastníkům zájezdů, že se budou barvit růže na modro, aby se dala z nich vytvořit česká vlajka. Článek stíhal článek, mnohé z uvedeného nebyla pravda nebo pro nedostatek času autoři navštívili pouze část rozlehlého areálu, který bude dále sloužit jako rekreační zóna. Po shlédnutí České zahrádky byly mnozí návštěvníci mile překvapeni celkovou kompozicí a barevností, která zářila do celého Údolí květin.
Hodnocení, s kterým se nepočítalo
Tolik diskutovaná Floriade skončila a zástupci Asociace zahradnického výstavnictví obdrželi stříbrnou medaili za národní expozici. Nikdo nepočítal s tím, že nějaké hodnocení proběhne a ejhle, tolik zatracovaná Česká zahrádka se dostala při celkovém hodnocení před krásnou expozici Maďarska nebo kontroverzní vinici Rakouska. I Slovensko zůstalo se svoji kolibou za námi.
Hodnotící komise pod předsednictvím Dr Ir. C. Vonk Noorddegraaf udělila jednu zvláštní cenu Francii, prémii Japonsku a první cenu Thajsku. Jednotlivé kategorie – zlaté, stříbrné a bronzové medaile měly určité bodové rozmezí, do kterého se vešlo vždy několik expozic. Ty státy, které připravily několik expozic teoreticky mohly získat více cen.
Česká republika byla první ve skupině stříbrných medailí.
Počítáme-li dvě ocenění pro Francii (zvláštní cena a zlatá medaile), získali jsme čtvrté místo v Evropě a deváté na světě. Blahopřejeme skupince nadšenců, kteří se zasloužili o to, že mnozí zahraniční návštěvníci si uvědomili, že existuje jakási Česká republika, kde se pěstují rudé muškáty, voňavá levandule a čarokrásné čarověníky.
Kdo byl ze národními expozicemi
Z výsledkové listiny jasně vyplynulo, že většinu národních expozic zaštitovala ministerstva zemědělství nebo životního prostředí, velké výstavnické organizace, magistráty města. V přehledu se krčí Asociace zahradnického výstavnictví a Kulla Bratislava (ostřílený bojovník, který má poměrně dobré zkušenosti ze zahraničních krátkodobých výstav). Někde mezi nimi stojí Asociace čínských květinářů, která počtem členů překračuje však naše dimenze.
V momentě, kdy se zakládala Asociace zahradnického výstavnictví nikdo netušil, co ji čeká. Dlouhodobá výstava nese mnohá úskalí a je velmi náročná. Bezobslužná expozice v holandských vlhkých podmínkách je skoro nezvládnutelná, nedostatek peněz limitoval všechnu činnost. Přesto, asociace ustála všechna „vlnobití“ a dík ji za to.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *