Brambořík – stále atraktivní hrnková květina (část první)

Úvod Na evropském trhu s hrnkovými květinami má brambořík (Cyclamen persicum) nezastupitelné místo díky mimořádné estetické hodnotě. V posledních letech jeho obliba u spotřebitelů znovu narůstá, protože nově vyšlechtěné odrůdy převážně z Německa, Francie a Nizozemí nabízejí kromě široké škály barev, velikostí a tvarů květů i nové možnosti použití.

Některé z těchto odrůd, většinou se středně velkými nebo malými květy a listy, jsou odolnější vůči houbovým chorobám a vysokým teplotám než klasické velkokvěté odrůdy a mohou se použít také pro venkovní výsadby okenních truhlíků, závěsných nádob, předzahrádek apod. Spolu s ozdobnými travami nebo jinými pestrolistými trvalkami pak vytvářejí bramboříky velmi dekorativní barevné kompozice od léta až do příchodu podzimních mrazů.
Pěstování bramboříků v minulosti a dnes
V průběhu 50. až 70. let 20. století nastaly v západní Evropě převratné změny ve výrobě hrnkových květin, které byly důsledkem zvyšování mzdových nákladů a vyšších cen energií. U bramboříků se v té době výrazně zjednodušil, doposud pracovně a časově náročný, pěstební postup. Dříve se osivo bramboříků vysévalo ručně na široko nebo do řádků, zpravidla v zimním období a semenáče se v předjaří přepichovaly do truhlíků nebo na pěstební stoly. Poté se mladé rostliny vysazovaly koncem května až začátkem června do hliněných květináčů a umisťovaly do zastíněných pařenišť, kde se pěstovaly přes léto až do podzimního prodeje. Dnes je celý pěstební postup urychlen, protože probíhá v moderních, dobře vytápěných a větratelných sklenících a kvetoucí rostliny se nabízejí ve větším časovém období, zpravidla od podzimu do jara. K výsevu se používají různá poloautomatická nebo plně automatizovaná výsevná zařízení. Osivo se vysévá často přímo do sadbovačů s malými otvory, kde má každý semenáč svůj prostor a při sázení pak nedochází k poškození kořenů rostlin. Ze sadbovačů se vysazují bramboříky do konečných květináčů. Používají se lehké květináče z plastu, které mají dno s více otvory a umožňují tak optimální příjem vody i vzduchu k rostlinám a také snazší manipulaci.
Díky novým vědeckým poznatkům, které objasnily nároky rostlin na teplo a světlo, se v průběhu let měnilo i pěstební prostředí. Skleníky se postupně vybavily automatickou regulací a moderními automatizovanými způsoby závlahy a výživy (závlaha z rohože nebo ze žlábků, příliv/odliv aj.) Začala se věnovat větší pozornost také složení i kvalitě pěstebních substrátů a umělých hnojiv. Dříve si každý pěstitel bramboříků zhotovoval substrát sám na základě letitých zkušeností. V dnešní době využívá převážná většina pěstitelů průmyslově vyráběné substráty, které si udržují dobré fyzikální a chemické vlastnosti po dlouhou dobu.
V 80. letech byla zaměřena pozornost výzkumu na správnou výživu bramboříků. Z výsledků mnoha analýz byly stanoveny optimální hodnoty základních živin a stopových prvků pro jednotlivé fáze pěstování i s ohledem na rozdílnou kvalitu vody. Požadavkům rostlin pak byla přizpůsobena výroba nových, vícesložkových hnojiv. Ve stejnou dobu probíhalo intenzivní šlechtění bramboříků a na trhu se objevily první odrůdy F1 hybridů, které se vyznačovaly kratší pěstební dobou než dosud pěstované odrůdy a vysokým stupněm vyrovnanosti v habitu a nakvétání. Uniformní stavba rostlin, vykvetení celého porostu během krátké doby umožnily specializovaným podnikům rychlé vyskladnění a prodej velkých partií k jednomu termínu. Přestože se trh rozšířil o nový typ bramboříků, původní tzv. normální odrůdy neztratily svůj význam a jsou i dnes stále důležitou součástí sortimentu. Je to především proto, že na rozdíl od F1 hybridů jsou klasické odrůdy rozmanitější ve tvaru a barvě květů i listů (Pastel, Rokoko a další typy) a vykvétají postupně během 2 až 3 měsíců, což umožňuje pěstitelům zásobovat trh po delší časové období. Důležitým krokem ve šlechtění bramboříků bylo i úsilí zaměřené na vznik velikostně rozdílných rostlin. Středně velké a malé odrůdy s menšími květy a listy, tzv. midi a mini bramboříky, obohatily sortiment velkých odrůd a rozšířily dále možnosti použití této květiny.
Ve vývoji pěstování bramboříků, zujímají důležitou etapu i 90. léta, kdy se v zahraničí zvýšila technická úroveň vnitřního vybavení skleníků a přístrojů natolik, že dnes jsou v moderních specializovaných podnicích k dispozici klimatizované boxy k uložení výsevů, automatická výsevná zařízení, hrnkovací a rozestavovací stroje, které umožňují další racionalizaci výroby a tím i dosažení velmi kvalitních rostlin za odpovídající cenu.
Šlechtění bramboříků a současný sortiment
Šlechtění bramboříků je zaměřeno na získání rostlin s jasnou barvou květů, bohatým kvetením, kompaktní stavbou a dobrou trvanlivostí v moderním interiéru. Dále se požaduje vysoký výnos osiva z matečných rostlin, vysoká klíčivost osiva, krátká pěstební doba, bohaté olistění malými až středně velkými listy, intenzivní kresba na listech, odolnost vůči chorobám a škůdcům a přizpůsobivost vysokým letním teplotám. Pozornost se věnuje i velikosti a tvaru květů, okrajům květních plátků a délce a síle stvolu.
Současný sortiment se dělí na dvě základní skupiny: F1 hybridy a tzv. normální bramboříky. Odrůdy F1 hybridů se vyznačují krátkou pěstební dobou, kompaktní stavbou a jednotným vykvetením. Tyto odrůdy, které v dnešním sortimentu převládají a jejichž počet se na evropském i světovém trhu rok od roku zvyšuje, tvoří tzv. série, které mají většinou společné pěstitelské vlastnosti a liší se jen v barvě květů. Nejznámější maxi série pěstované v květináčích o průměru 11 až 12 cm jsou např. ’Sierra’, ’Maxora’, ’Concerto’, ’Rondo’, ’Halios’, ’Colorado’, ’Swan’, ’Butterfly’, ’Royal’, ’Roccoco’, ’Celia’, ’Senior’, ’Meridian’, ’Brillant’. V květináčích o průměru 10 až 11 cm se pěstují midi série např. ’Laser’, ’Canto’, ’Latinia’, ’Orchid’, ’Intermezzo’, ’Melinda’, ’Novella’, ’Junior’, ’Darts’, ’Super Serie’. V květináčích o průměru 6 až 10 cm se pěstují mini série např. ’Melody’, ’Miracle’, ’Marvel’, ’Musical’, ’Midori’, ’Metis’, ’Mini Winter’, ’Minimate’, ’Libretto’, ’Lia’, ’Silverado’, ’Super Serie Compact’, ’Ministar’, ’Piccolo’, ’Dressy’ aj.
Normální odrůdy bramboříků jsou charakteristické delší pěstební dobou s postupným vykvétáním. Sortiment maxi rostlin zahrnuje klasické odrůdy např. ’Rosa von Zehlendorf’ a ’Perle von Zehlendorf’, ’Vuurback’, ’Leuchtfeuer’, ’Rosa mit Auge’, dále odrůdy ze skupiny pastelů např. ’Bach’, ’Beethoven’, ’Haydn’, ’Julia’, ’Sylvia’, ’Bianka’, ’Sven’, ’Hein’, ’Bob’, ’Dirk’, ’Mark’, ’Knut’, ’Roy’, ’Fred’, ’Tom’ a odrůdy s třepenitými nebo žíhanými květy např. ’Striata’, ’Victoria’, ’Arlequin’, ’Barbarossa’, ’Majesty’, ’Rot’, ’Lachs Geflammt’ a ’Lila Geflammt’. Pro pěstování středně velkých midi rostlin jsou vhodné např. odrůdy ’Junior’, ’Gradation’, ’Schoenveld Super Serie Mischung’, a pro pěstování mini rostlin odrůdy ’Micro’, ’Beck Mini Mischung’, ’Minette’, ’Super Mini’, ’Kleine Dresdnerin’, ’Zwerg’, ’Miniatur’, ’Melody’, ’Isselzwerge’, ’Schoenveld Super Serie Mini’, ’Violetta’, ’Anglia’, ’Pinoccio’.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *