´Blaník´ – nová perspektivní odrůda jabloně pro vyšší polohy

Odrůdu vyšlechtil soukromý šlechtitel pan Petr Kumšta z Votic. Vznikla křížením odrůd ´Florina´ x ´Šampion´ provedeném v roce 1988. Novošlechtění bylo zkoušeno pod označením KUP 232/5. Odrůda byla registrována v ČR v roce 2003 a je právně chráněná.

Intenzita růstu stromů na podnoži M 9 je střední. Na vzrůstnějších podnožích roste přiměřeně silněji. V přirozeném tvaru je růst stromů nejdříve spíše vzpřímený, později mírně rozložitý. Stromy vytvářejí kulovité středně husté koruny. Přiměřeně rozvětvují a větve dobře obrůstají kratším plodonosným dřevem. Plodí převážně na krátkých plodonoších, avšak část plodů se vytváří na krátkých proutcích nebo i na jednoletém dřevě. Plody nasazuje jednotlivě i ve shlucích. Charakteru růstu odrůdy dobře vyhovuje pěstování ve tvaru štíhlého vřetene.
Výhony jsou v prvních letech nadprůměrně dlouhé, později jsou jen střední, spíše tenké a středně kolénkovité. Délka internodii je střední, ve vrcholové části výhonů bývají internodia kratší. Výhony mají nafialověle hnědou barvu a ve vrcholové jsou středně hustě ochmýřeny. Pupeny jsou menší, přisedlé, většinou krátce kuželovité.
Listy jsou střední až menší velikosti, dlouze elipčité, nebo protáhle vejčité, jasně zelené (odstínem připomínající odrůdu ´Florina´) a jen středně lesklé. Spodní strana listu je jen slabě ochmýřena. Řapík je středně dlouhý až delší, tenčí, málo ochmýřený a slabě načervenalý. Květy jsou střední velikosti, miskovité. Korunní plátky jsou růžové, navzájem se překrývají. Poupata jsou kulovitá, červené barvy. Doba květu je středně pozdní. Odrůda je dobrým opylovačem. Dobře se opyluje odrůdami ´Angold´, ´Rajka´, ´Rucla´ a ´Prima´.
Znaky a vlastnosti plodu

Plody jsou nejčastěji nadprůměrně velké, mírně nepravidelného široce kuželovitého tvaru, se zřetelným žebrováním. Kališní jamka je dosti hluboká, středně široká, ne příliš pravidelná se zřetelným žebrováním. Kalich je středně velký, pootevřený. Stopečná jamka je široká, hlubší, většinou paprskovitě rzivá. Stopka je tlustá a středně dlouhá.
Slupka je ojíněná, hladká, slabě mastná, středně tlustá a pevná, zeleno žlutá, později téměř žlutá, ze 70 – 90 % překrytá sytě až tmavěji červenou krycí barvou nanesenou nejčastěji rozmytě nebo ve formě nevýrazného žíhání a mramorování. Lenticely jsou méně četné, většinou malé až středně velké, avšak zřetelné. Plody jsou dosti odolné vůči otlačení.
Dužnina je krémová, jemná, chruplavá, středně pevná a šťavnatá. Po rozkrojení jen velmi málo hnědne a příjemně voní. Chuť je příjemně sladce navinulá, s postupujícím zráním na skládce sládne, mírně aromatická, celkově výborná. Obsah kyselin je na střední úrovni, refrakce je nejčastěji v rozmezí 13 – 14 %. Jádřinec je středně velký, pravidelný, uzavřený nebo pootevřený, komory užší, obrysy výrazně zaznačené, tvaru ředkvovitého, ve střední poloze. Semena jsou dosti četná, světlehnědá, středně velká až menší.
Hospodářské vlastnosti

Plodnost je raná, vysoká a pravidelná. Dobře plodí i na silněji rostoucích podnožích a na vyšších tvarech.
Sklízí se asi deset dnů před odrůdou ´Golden Delicious´. Plody předčasně neopadávají. I po dosažení stromové zralosti dobře drží na stromě. Při sklizni v optimálním termínu vydrží plody v běžném skladě do ledna až února, v klimatizovaném skladě až do jara.
Pro tržní pěstování této odrůdy je doporučována podnož M 9 a tvar štíhlých vřeten. Drobní pěstitelé ji pěstují nejčastěji na této podnoži ve tvaru volně rostoucích zákrsků nebo i kmenných tvarů při použití středně i silněji rostoucích podnoží (M 26, MM 106, A2). Odrůda je vhodná především pro pěstování v chladnějších oblastech, kde později dozrává a na rozdíl od většiny odrůd netrpí strupovitostí. V teplých oblastech vyžaduje včasnou sklizeň, jinak je doba skladovatelnosti plodů výrazně kratší. Stromy jsou rezistentní vůči strupovitosti a padlím trpí málo, v teplých oblastech nanejvýš jen středně. Hořká skvrnitost se na plodech vyskytuje jen zřídka, většinou jen u mladých stromů přehnojených dusíkem
Výsledky hodnocení v Holovousích

´Blaník´ jsme zařadili do našeho hodnocení v roce 1998, kdy jsme touto odrůdou přeroubovali pět stromů, vyřazených hybridů rostoucích na podnoži M 9 ve sponu 4 x 1 m. V jejich sousedství jsme přeroubovali rovněž větší počet stromů odrůdami ´Rubinola´ a ´Topaz´. Všechny stromy byly tvarovány jako volně rostoucí zákrsky. Do roku 2005 nebyla v této pokusné výsadbě prováděna žádná chemická ochrana proti chorobám. V pásech pod korunami stromů byl udržován herbicidní úhor a v meziřadích sežínané zatravnění. Insekticidy byly aplikovány na základě signalizace výskytu škůdců. V roce 2005 byla odrůda ´Blaník´ vysazena do nové pokusné výsadby, kde jsou stromy na podnoži M 9 tvarovány jako štíhlá vřetena.
Stromy odrůdy ´Blaník´ rostly od samého začátku po přeroubování o něco slaběji než stromy odrůdy ´Topaz´ a výrazně slaběji než odrůda ´Rubinola´ (graf 1). V průběhu celého hodnocení se potvrdila spolehlivá rezistence všech těchto odrůd proti strupovitosti. Také výskyt padlí byl u odrůdy ´Blaník´ v podstatě zanedbatelný (tabulka 1). Rovněž výskyty moniliové hniloby a hořké fyziologické skvrnitosti plodů byly u této odrůdy velmi nízké a v průměru nižší než u odrůdy ´Topaz´. K významnějšímu poškození květů v důsledku pozdního jarního mrazu došlo pouze v roce 2007. Poškození odrůdy ´Blaník´ bylo pouze středně silné, zatímco odrůda ´Topaz´ byla poškozena silně.
Doba sklizňové zralosti odrůdy ´Blaník´ se v průměru pohybovala mezi odrůdami ´Rubinola´ a ´Topaz´ (graf 2). Nejčasnější začátek sklizňové zralosti této odrůdy byl zaznamenán v letošním extrémním roce – dne 3. září. Stromy odrůdy ´Blaník´ vstoupily raně do období plodnosti a výše jejich sklizní byly pravidelné (tabulka 2). Celková suma sklizní této odrůdy byla za hodnocené období téměř o deset procent vyšší než u odrůdy ´Topaz´ a téměř o 20 % vyšší než u odrůdy ´Rubinola´.
Průměrná hmotnost plodů odrůdy ´Blaník´ se pohybovala v rozmezí od 165 do 222 g a za celé hodnocené období dosáhla hodnoty 197 g (graf 3). Tyto hodnoty byly zřetelně vyšší než u obou dalších porovnávaných odrůd. Nejvyšší chuťové kvality plodů však byly u odrůdy ´Blaník´ dosahovány krátce po sklizni a záhy u nich docházelo k jejich poklesu. Rychleji se snižovala především pevnost dužniny a její šťavnatost. Proto při zimních degustací bývala odrůda ´Blaník´ hodnocena nejčastěji až uprostřed hodnoceného souboru odrůd. Pokud však vzorky plodů pocházejí z chladnějších oblastí a vyšších poloh, vyrovná se odrůda ´Blaník´ v období vánoc svou chuťovou kvalitou plodů našim nejlepším odrůdám (tabulky 3 a 4).

Závěr

´Blaník´ je novou kvalitní rezistentní odrůdou jabloně, která může plně nahradit odrůdu ´Šampion´ v podmínkách, kde pěstitelé nemohou zajistit stromům intenzivní chemickou ochranu proti strupovitosti. Je doporučována především pro pěstování v chladnějších a vlhčích polohách, kde nevyžaduje ochranu proti strupovitosti a výnosově i svou kvalitou plodů překonává většinu dosavadních rezistentních odrůd. Její další předností je celkově malá pěstitelská náročnost, pokud jde o tvarování, potřebu řezu apod.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *