Biopesticidy – nadějné způsoby ochrany rostlin

Ekologickými nebo také biologickými přípravky (biopesticidy) na ochranu rostlin se rozumí přípravky šetrné k životnímu prostředí, užitečným organismům a dostatečně účinné proti cílovým škůdcům. V ČR nejsou tyto přípravky bohužel zapsány do úředního registru – Seznam přípravků a dalších prostředků (pomocné prostředky a bioagens) na ochranu rostlin povolených v EU.

V České republice zatím nejsou přípravky na bázi rostlinných extraktů oficiálně povoleny pro použití v zemědělské praxi – nejsou v souladu se Seznamem registrovaných přípravků na ochranu rostlin, který vydává Státní rostlinolékařská správa (SRS). Ekologičtí zemědělci doufají ve zjednodušení této právní úpravy v rámci EU, protože náš trh s alternativami ke klasickým pesticidům je poměrně malý a distribučním firmám se ekonomicky nevyplácí podrobovat tyto přípravky registraci. Přestože v současné době probíhají v rámci EU zněny v nařízení o uvádění přípravků na trh, zatím si každá členská země registruje jednotlivé přípravky na ochranu rostlin samostatně. Takže přípravek povolený v jedné členské zemi EU, nemusí být povolen v zemi další.

Sortiment vyráběných extraktů
Trh je velmi rozvinutý v paradoxně zaostalých zemích Afriky, v jižní Asii, ale také v Indii, kde neplatí tak přísné normy při registračním řízení. Přípravky se hojně používají v USA v konvečním zemědělství. Tradice jejich používání v Evropě je zejména ve Velké Británii a německy mluvících zemích, kde jejich využívání v praxi nepřerušila ani válka. Vlivy a tlaky těchto zemí na Evropský parlament jsou dosti silné, právě pro použití těchto látek v zemědělství. Často se mluví zejména o rezistenci škůdců i chorob proti používaným chemikáliím, toto by mohlo být jedno z řešení. Použití těchto přípravků v praxi má určitá specifika, např. v které vývojové fázi škůdce nebo choroby přípravek aplikovat.
Nezvratnou výhodou přípravků z léčivých rostlin je jejich metodičnost pro životní prostředí a užitečné živočichy.
Tuzemský trh s přípravky (boldovaně)
V České republice nejsou komerční přípravky na bázi rostlinných extraktů prozatím oficiálně povoleny. V současné době procházejí některé z nich registračním řízením a posléze by měly přijít na český trh. Z domácích výrobců a distributorů biologických přípravků, resp. pomocných látek uveďme například:
AgroBio Opava, s. r. o. – skupina pomocných látek – Ekol, Racine, Silwet L-77.
AgroBio Rokycany, s. r. o. – přípravky Novodor a Biobit proti mandelince bramborové, housenkám, červivosti jablek aj.
Agroprotec, s. r. o. – fungicidní přípravek Flowbrix ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné a dalších plodin proti houbovým chorobám.
Biocont Laboratory Brno, s. r. o. – je nyní nejsilnější a nejznámější firmou propagující použití mikro a makroorganismů, lepových desek, feromonových lapáků a dalších výrobků na našem trhu.
Firma Biola Chelčice je výrobce, registrant a distributor biologických prostředků k ochraně rostlin proti živočišným škůdcům.
Zahraniční trh (boldovaně)
Německá firma Compo GmbH uvedla na trh fungicidní přípravek Milsana flüssig vyráběný z plevelné rostliny Reynoutria sachalinensis (křídlatka sachalinská). Přestože přípravek nepůsobí přímo fungistaticky, vyvolává v rostlinách obranné reakce a má např. na padlí u okurek stejný účinek jako Benomyl.
Společnost Neudorf GmbH – přípravek BioBlatt proti padlí vyroben extrakcí z rostlin sóji; Neudosan AF – insekticid jehož účinnou látkou jsou draselné soli přírodních mastných kyselin, které se v přírodě rychle odbourávají; Spruzit – Flüssig – účinnou látkou je přírodní extrakt z květů kopretiny (Chrysanthemum cinerariaefolium). Rostliny je třeba postříkat i na rubu listů, a to důkladně (až do počátku skanutí).
Německá firma Niem Handel – nabízí přípravky na posílení rostlin a také mikroorganismy.
Další německou firmou, která je svými produkty známá po celém světě, je Trifolio-M GmbH. Nejběžnějším přípravkem je NeemAzal T/S s 1% obsahem azadirachtinu. Jedná se o výrobek oficiálně povolen v EU do systému biologického zemědělství. Je vhodný proti housenkách listožravých motýlů (bělásek zelný a řepný, můra zelná, zápředníček plní, bekyně, atd.), dále proti svilušce chmelové, molici skleníkové, třásněnkám, mšicím a mandelince bramborové.

Přípravky používané ve státech EU
Jedná se především o přípravky na pyrethrinů extrahovaných z Chrysanthemum cinerariaefolium, popřípadě s obsahem synergicky působící látky. Dále přípravky z
Derris eliptica, Quassia amara, Ryania speciosa, přípravky na bázi Bacillus thuringiensis a viru granulózy, rostlinné a živočišné oleje, feromonové přípravky, draselné mýdlo (mazlavé mýdlo), hydrogenuhličitan sodný (jedlá sůl), bordóská směs (jícha) z modré skalice a čerstvě páleného vápna (poměr 1 : 1) a burgundská jícha, která je směsí med´nato-sodnou (místo vápna se používá opět v poměru 1:1 (skalice modrá s krystalovou sodou nebo 0,5% sody kalciové).
Pyretrinové přípravky jsou vyráběny z výtažků rostlin Chrysanthemum cinerariifolium a Chr. coccineum znovu nacházejí své místo na evropském trhu. Prodávány jsou extrakty samotné, nebo ve směsi s dalšími účinnými látkami. Do zemí EU se dovážejí polotovary (surové extrakty z Keni). Zde se upravují do prodejní podoby. Na hmyz působí okamžitě jako kontaktní a požerový jed.

Rostliny obsahující ochranné látky
Ajuga sp. – zběhovec (Lamiaceae)
Rostliny obsahují řadu látek – terpeny, fytoekdysteriody (Ajugarin). Tyto látky obsahují silné antifidantní a repelentní účinky. Vhodný proti housenkách bělásků, mšicím, mandelince bramborové.
Allium sativum – česnek kuchyňský (Amaryllidaceae)
Insekticidní účinky česneku jsou známy již od středověku, kdy se používal k ochraně zásob proti škůdcům. Účinné látky: 1-3 diphenyl thiourea a směs látek pod označením allitin. Možné použití proti třásněnkám, sviluškám, mšicím a molicím. Proti housenkám v nižším vývojovém stupni a larvám mandelinky (antifidantně). Působí také antibakteriálně a fungicidně (proti listovým skvrnitostem a plísním – plíseň okurková, rajčatová a padlí).
Artemisia sp. – pelyněk (Asteraceae)
V této době mají pravděpodobně nejvíce aromatických látek – aromatické terpeny, fytosteroly a fenoly (cineol, tauremisin,…). Tyto látky u hmyzu obecně blokují nebo naopak zrychlují dýchání, což způsobuje metabolické změny a smrt. Látky působí také antifidantně a repelentně. Je vhodný proti mšicím, sviluškám a molicím i housenkám běláska.
Lavandula officinalis – levandule lékařská (Lamiaceae)
Esenciální oleje získané pomocí parní destilace jsou mnohem účinnější než extrakty z rostlin. Obsahují mono- a diterpeny fenoly a nepochybně také flavonoidy. Jsou účinné, ale působí spíše preventivně. Sbírají se a používají hlavně květy. Extrakty působí proti molicím a mšicím.
Origanum sp. a Thymus sp. – dobromysl, majoránka (Lamiaceae), Origanum vulgare, O. majorana, Thymus vulgaris. Obsahují terpenické látky, které mají repelentní, antifidantní, antiovipoziční a insekticidní účinky. Jejich použití je preventivní proti housenkám motýlů, larvám mandelinky, mšicím a molicím.
Salvia sp. – šalvěj (Lamiaceae)
Obsahují hodně aromatických látek – mono- a diterpeny, fenoly (limenen, rutin, vanilin). Extrakt se používá hlavně k prevenci, má repelentní a antifidantní účinky na housenky motýlů, nebo larvy, ale i dospělce mandelinky bramborové.
Tagetes sp. – aksamitník (Asteraceae)
Obsahují flavonoidy, glukosinuláty, lignáty a celou řadu terpenů. Mají insekticidní, repelentní a antifidantní účinky. Preventivní postřiky proti škůdcům – housenky motýlů, larvy i dospělci mandelinek a také mouchy domácí. Obsahuje přímé insekticidní účinky proti mšicím, sviluškám, molicím, mladé housenky motýlů.
Tanacetum vulgare – vratič obecný (Asteraceae)
Má insekticidní účinky – esenciální terpeny a fenoly (borneo, thymol, pinen), triterpeny a hořčiny. Pozor! Jelikož se v tomto případě jedná o extrakt, při jehož požití může dojít i k otravě, dbejte při práci s ním zvýšené opatrnosti a dodržuje základní hygienická pravidla.
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá (Urticaceae)
Mají insekticidní, repelentní a antifidantní účinky – proti mšicím a sviluškám. Aplikací zálivkou se omezují vliv některých půdních patogenů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *