Biologicky proti vlnatkám a červcům

Kromě svilušek, třásněnek a listových mšic jsou nejzávažnějšími škůdci zeleně ve vnitřních prostorách vlnatky a červci. V biologickém boji se proti nim osvědčují různé dravé vosičky a brouci.

S jejich chovem jsou však určité problémy. Firma Neudorf z toho důvodu vyškrtla ze svého programu Encyrtus lecaniorum proti červcům, a to přesto, že Encyrtus účinkuje zvláště dobře v létě proti nejdůležitějšímu z nich – Coccus hesperidum; kromě toho znepříjemňuje život mravencům.
Proti červcům se nyní doporučují tři druhy dravých vosiček: Microterys flavus – pro vnitřní zeleň a skleníky, po 5 – 10 kusech hmyzu na rostlinu, podle potřeby s opakováním po 3 týdnech.
Metaphycus helvolus – působí nejen na Coccus hesperidum, ale též na druhy Saissetia olea a Saissetia coffea, s nejvyšší účinností na jaře, a poněkud nižší v létě. Této vosičce jsou mravenci nebezpeční.
Coccophagus lycimnia, především proti druhům Saissetia, nikoliv Coccus, má vyšší nároky na vzdušnou vlhkost.
Červci se poznají podle klenutého těla, podle štítu, který je pevně spojen s tělem, a podle silné produkce medovice.
Proti štítenkám se naproti tomu využívají tři jiné druhy užitečného hmyzu:
Aphytis malinus, dravá vosička, která působí při teplotě 20 – 30 oC na 2. vývojové stadium larev a na mladé dospělce.
Chilocorus sp. a Liondorus lophantae, brouk, působící na všechna stadia larev při vysoké vzdušné vlhkosti; rostliny je proto třeba rosit.
Štítenky mají ploché tělo a neprodukují medovici.
Z vlnatek je nejčastější Planococcus citri na citroníku a působí na ně dvě dravé vosičky:
Leptomastix dactylopii – na starší stadia vlnatky při vysoké vzdušné vlhkosti, nejlépe na jaře a v létě.
Leptomastidea abnormis – působí především na mladší stadia i při nepatrné vlhkosti vzduchu, ale při minimální délce dne 8 – 9 hodin.
Aplikace zmíněných užitečných hmyzů je vzhledem ke světelným poměrům účelná jen od března do září. Účinnost vyžaduje v počátečních fázích častější aplikaci, později stačí po 3 – 4 týdnech. Průvan účinnost snižuje.
Značné obtíže jsou s třásněnkami. Ve sklenících používaný dravý roztoč Amblyseius na zeleň ve vnitřních prostorách nestačí. Slunéčka fungují proti třásněnkám jen při nasazení ve značném množství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *