Autorizovaná obalová společnost

Konečně je nejen na světě, ale i denním životě (?) i obalový zákon s mnoha nejasnostmi, co vlastně kam patří a kdo za co bude ručit, kdo nese zodpovědnost za zatěžování životního prostředí užíváním obalů a to od výrobců obalových prostředků a materiálů, přes výrobce baleného zboží až po distribuci a obchod.

Na druhé straně zákon výše uvedeným povinným osobám umožňuje vytvořit ke splnění svých povinností speciální organizaci – Autorizovanou obalovou společnost (AOS), kterou procházejí poměrně silné finanční toky, které jsou určeny na sběr a využití odpadů z obalů. Vzhledem k nezanedbatelným financím jsou pro vznik a činnost společnosti daná výjimečně přísná pravidla.
Vydání autorizace
Jednou z triviální podmínky uložené zákonem jsou nejméně čtyři akcionáři. Na základě výběru byla autorizace udělena firmě EKO-KOM, a. s. za nevýhodných podmínek, takže společnost se odvolala podáním rozkladu. Při dalším správním řízení bylo rozkladu vyhověno a Ministerstvo životního prostředí vydalo autorizaci společnosti EKO-KOM, takže od března 2002 funguje EKO-KOM, a. s. jako AOS.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *