Automatické balení brokolice do smrštitelné fólie

eden z největších producentů brokolice, pan Plug z Kolína n. R. – Hürthu začal s pěstováním brokolice na ploše 2,5 ha před dvěma desítiletími. Nyní ji pěstuje již na 70 ha a uvažuje o dalším rozšíření.

Brokolice se sklízí strojně, na poli se odlisťuje a ukládá do velkoobjemových beden. Stacionární linka je vybavena překlapěčem velkobeden a dopravníkem. Tržně se upravuje pouze zboží, které je bezprostředně po sklizni vychlazeno na 0 – 1 0C. Brokolice je z překlapěčem skloněné bedny předávána dvěma pracovníky na dopravník ručně. Na řezacím mechanismu se zkrátí košťály na jednotnou délku, poté je přeloží do vážicích misek, které procházejí přesnými váhami. Pomocí počítače se provede selekce na možných až osm hmotnostních tříd.
K obalování zboží o hmotnosti 500 g se musí vybírat automaticky růžice o hmotnosti 530 – 580 g s tím, aby byla spolehlivě v obchodě zajištěna hmotnost minimálně 500 g. Větší nebo menší růžice se balí do přepravek po 6 kg (prosypávají se drceným ledem) nebo se balí jednotlivě jako levnější zboží. V případě, že se kompletuje obsah přepravky 6 kg, musí se poslední růžice počítačem vybrat tak, aby hmotnostně co nejvíce odpovídala navážce. Tímto způsobem se ušetří až 10 % převážky na karton.
Zboží, které je určeno k obalování, povětšině z prvního výstupu (tj. 500 g) se ručně překládá na dopravník baličky firmy Ulma. Na konci dopravníku je světelná závora, která slouží k tomu, aby byl zajištěn přesný rozestup mezi jednotlivými růžicemi v postupu na obalovací fólii. Pomocí přesně pracujícího mechanizmu se růžice obalí perforovanou fólií uřezanou nožem tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Poté putuje růžice do vyhřívaného tunelu, kde dojde k jejímu smrštění a přilnutí k růžici. Vzduch přitom odejde perforací. Seřízení svařovacího tunelu se může ověřovat tabulkou čokolády. Jestliže jim projde bez poškození může se pracovat. Takto se testuje i během delšího provozu.Linku opouští asi 160 beden za hodinu. Podle druhu produktu vyžaduje obsluhu 6 – 7 pracovníky, při větším počtu hmotnostních skupin až 10 pracovníků. Počet pracovníků na lince odpovídá počtu pracovníků při sklizni. Po týdnu dochází k jejich vzájemnému vystřídání.
Kompletní odbyt probíhá prostřednictvím organizace Centralmarkt Rheinland. Samozřejmě podle zásad logistiky přepravuje producent zboží částečně sám odběratelům, především obchodním organizacím. Zboží se opatřuje 20 různými nálepkami podle přání odběratele. V případě nutnosti se ještě další označení tisknou přímo při expedici.
I když přesné objednávky získává dodavatel teprve mezi 16 – 17. hodinou, nutně musí včas sklízet a začít podle zkušeností i se tříděním tak, aby ve 22 hodin skončila směna. První zboží opustí dvůr po 2. hodině ráno tak, aby bylo včas v obchodech.
Linka se využívá mimo sezónu i k balení zboží ve mzdě, např. čínského zelí, bílého i červeného zelí, kapusty a celeru. Je vhodné i pro balení jakostního květáku. Po dvou letech provozu neměla linka větší poruchy mimo běžné opotřebení jednotlivých dílů. Provozovatel považuje pořízení této linky za naprostou nutnost, neboť jinak by se sotva mohl udržet na trhu. Svoji budoucnost spatřuje rovněž v rozšíření své produkce zeleniny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *