Archiv autora: Lucie Poláková

Filtr

Síra ovlivňuje i aromatický charakter vína

Síra má mnohem širší využití než jen jako vinařům dobře známý fungicid či prostředek k síření sudů, bývá také velmi častou komponentou pevných hnojiv (síran draselný, hořká sůl, skalice aj.) či jednou ze vstupních surovin pro výrobu vícesložkových kapalných hnojiv. Zajímavé je, že tato důležitá živina mnohdy nebývá na etiketách...

Kategorie: Vinohradnictví, Výživa

Škůdci cibulovin a ochrana proti nim – 1. díl

Pro hlavní druhy škůdců cibulovin je uveden přehled jejich biologie, příznaky poškození a možnosti ochrany. Příspěvek je rozděleně do dvou částí. V první části jsou škůdci převážně škodící na česneku, v druhé převážně škodící na cibuli. Většina z uváděných škůdců však může škodit na kterémkoliv druhu cibulové zeleniny. V první...

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství

Nové trendy ve výživě jahodníku

Pro výživu jahodníku nebyl stanoven optimální obsah živin, vycházíme proto z obecných doporučení pro středně těžkou ornou půdu, což je 171 až 310 mg K/kg, 161 až 265 mg Mg/kg, 81 až 115 mg P/kg, 2001 až 3300 mg Ca/kg, 20 až 30 mg S/kg(v sušině půdy). České laboratoře používají...

Kategorie: Ovocnářství, Výživa

Vybrané povinnosti jednatelů

V předminulém článku jsme se věnovali novinkám v pracovním právu. Podnikání však není jenom o pracovních vztazích (i když řada podnikatelů je zároveň zaměstnavateli), a abychom na problematiku navázali pohledem z druhé strany, bude se tento článek věnovat jednatelům. Jednatelé totiž představují hybnou sílu společnosti, kterou obchodně vedou a o...

Kategorie: Trh - politika

Praktický seminář přiblížil protierozní ochranu svahů

Svaz zakládání a údržby zeleně uspořádal velmi podnětný praktický seminář o možných způsobech protierozní ochrany svahů. Přednášková místnost v brněnské Botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity v Brně byla zaplněna pracovníky realizačních firem, projektanty, pracovníky správy zeleně, pedagogy a dalšími specialisty v oboru. Kromě teorie nechyběla ukázka v terénu, kde...

Kategorie: realizace a údržba zeleně, Reportáž

Cibulovka narcisová – významný škůdce narcisů

Cibulovka narcisová (Merodon equestris) je původně jihoevropským druhem hmyzu, který byl zavlečen do Austrálie, jihozápadní Asie a Severní Ameriky. Vyskytuje se též v severní Africe. Na území Evropy je v současnosti tato cibulovka hojně rozšířena a je považována za významného škůdce cibulovin, zejména narcisů. Cibulovka narcisová taxonomicky náleží do řádu...

Kategorie: Květinářství, Ochrana rostlin

Botrytída pelargónií

Rod Pelargonium, ktorý zahŕňa okolo 300 druhov, pochádza z južnej Afriky, odkiaľ boli prvé rastliny privezené do botanických záhrad Európy pred viac ako 300 rokmi. Vyskytuje sa v dvoch formách: vzpriamená forma (Pelargonium zonale) a previsnutá forma (Pelargonium peltatum). Obe majú široké uplatnenie vo výsadbách v predzáhradkách, na oknách a...

Kategorie: Květinářství, Ochrana rostlin

Rodinné zahradnictví s přidanou hodnotou

Malá jihočeská vesnice Střítež u Volyně ukrývá prosperující zahradnictví s vlastní květinářskou produkcí. Balkonové květiny na jaře a chryzantémy na podzim vyhledávají zákazníci nejen z jižních Čech, ale de facto ze všech koutů tuzemska. Výjimkou nejsou ani příchozí z Karlovarska nebo z Brna. V čem tkví tajemství úspěchu zahradnictví s...

Kategorie: Květinářství, Reportáž

Regulace plevelů v kořenové zelenině

V časně vysetých porostech mrkve a petržele (do poloviny dubna) se nejlépe uplatňují ozimé a časné jarní plevele, z pozdních jarních plevelů především merlík bílý. V později setých porostech je třeba od počátku vegetace počítat s ostatními pozdními jarními druhy plevelů, problematické jsou zejména ty druhy, které vzchází etapovitě nebo...

Kategorie: Ochrana rostlin, Zelinářství